h1

Ce s-a întîmplat la Congres? Părerea mea…

iulie 2, 2007

Cineva întreba într-unul din commenturi cînd va veni o informaţie oficială şi de ce trebuie să aflăm din surse neoficiale sau semioficiale ce s-a întîmplat la Congres?. Nu ştiu cînd va veni o informare oficială clară şi obiectivă.

Aceasta este o informare neoficială. De participant. Oricine, care a fost tot timpul în sală, oricine, care a stat cu un carneţel în mînă sau cu un lap top, poate să vă ofere exact aceleaşi informaţii. Nu trebuie să fie delegat al vreunui organ de presă sau redactor de oficios ca să vă spună cum a fost. M-am ferit să mă transform în ofiţer de presă al Uniunii. M-am ferit să abuzez de calitatea pe care am avut-o în timpul Congresului pentru a nu oferi cumva date de interes intern. Am selectat cu mare grijă acele aspecte „de servici” şi „informaţii de uz intern” pentru a oferi un tablou din care fiecare puteţi analiza din perspectiva voastră, tot subiectivă, nu?.

Nu am calitatea de om de presă, nici nu mă prea tentează ziaristica clasică, dar am notat cîte ceva din ceea ce mi s-a părut mie important, subiectiv şi neprelucrat, acum la mai mult de o lună de la sfîrşitul Congresului.

Datele care sînt de competenţa Conducerii Uniunii vor fi comunicate de dînşii la momentul potrivit şi pe ce canale consideră de cuviinţă.

Dacă este opinie de participant, asta nu înseamnă că este şi lipsită de competenţă (din moment ce am fost secretar de zi 🙂 vrînd-nevrînd a trebuit să fiu atent şi neobosit). Puteţi să mă acuzaţi de lipsă de obiectivitate sau de „orbul găinii” sau de lipsa de cumpănire şi deosebire între esenţial şi neesenţial, lucru pe care l-am acuzat la Farul, dar de două lucruri nu mă puteţi acuza, că n-am fost acolo TOT timpul şi că n-am notat absolut TOTUL. (50 de pagini de stenogramă şi grafice, plus alte acte, fişiere audio, foto, video, 640 Megas de material.)

Consider că este bine totuşi, mai ales că s-au digerat deja atît victoriile cît şi înfrîngerile, să se „puncteze punctele” principale, evenimentele esenţiale, aproape ca într-o ştire de presă normală, dacă tot facem amatorism de presă. Sine ira et studio!

Aha! Mi se pare aceeaşi personaă propunea să se dea stenogramele pe internet. Nu ştiu dacă noua conducere va da stenogramele pe internet. Vechea conducere cu siguranţă nu le-ar fi dat. Aceasta va fi alegerea dînşilor. După părerea mea, ca unul care am scris acele stenograme, nu cred că unele biserici ar fi mîndre de luările de cuvînt la Congres din partea unora dintre reprezentanţii lor. Sau, cine ştie, poate data viitoare nu îi mai trimit, dacă tot află cam ce au făcut şi ce au spus reprezentanţii.

Cred că mai mulţi dintre cei care au comentat, au povestit cîte ceva de la Congres. Asta este bine! Lăsaţi-mă şi pe mine să expun datele aşa cum le văd acum. Am o singură dorinţă. Să se citească corect şi fără ideologizare şi partizanat sau acreli cronicizate. Sper că se poate! Poate că data asta totuşi reuşim să comentăm aceste fapte.

Deci. Iată că reuşesc cu greu să îmi fac vînt. Ce mi se pare mie că s-a întîmplat important la Congres? Redau pe scurt cu date şi cifre, pentru acurateţe şi într-o ordine care a ţinut seama de cronologia evenimentelor. Din această cauză unele lucruri se vor repeta.

1. Congresul s-a ţinut între 17-18 mai, adică o zi înainte de referendum. Propunerea unor politicieni de a fi prezenţi la Congres a fost refuzată politicos de vechea conducere a cultului, pentru a nu amesteca politica cetăţii în treburile cultului.

2. În prima zi s-au înscris 417 delegaţi cu drept de vot şi 74 participanţi, fără drept de vot. În a doua zi au fost prezenţi 466 de delegaţi electori şi în jur de 120 de participanţi. (Datele din Farul sînt aproximative, deşi toate acestea au fost afişate pe videoproiector. Era necesară doar puţină atenţie.)

3. Conducerea Congresului a fost delegată unui Birou de zi. Preşedintele de zi al Congresului a fost fratele pastor Vasile Alexandru Taloş. Vicepreşedinţi au fost fratele pastor Cornel Vereş, care ne-a fost şi gazdă şi fratele pastor dr. Vasile Talpoş. Secretar 1 de zi, fratele pastor Ovidiu Ghiţă, secretar 2 de zi, Marius Cruceru.

4. În deschiderea Congresului s-au prezentat sălutări din partea Convenţiei Maghiare, din partea Comunităţii Penticostale de Cluj, din partea Episcopiei baptiste a Republicii Moldova (din păcate fratele Ghileţchi nu a primit viza pentru a participa la lucrările Congresului!!!), din partea Convenţiei Baptiste de Sud din Statele Unite, din partea Asociaţiei Bisericilor Baptiste Române din CAnada şi Statele Unite.

5. La numărătoarea dinainte de pronunţarea condiţiei statutare a Congresului, în sală s-au aflat 389 delegaţi din cei care fuseseră înregistraţi în prima zi, adică 417.

6. S-a trecut la procesul de citire, discutare şi aprobare al Noului Statut. Primul, în conformitate cu Legea Cultelor, modificat substanţial faţă de vechiul. Statutul în forma în care a fost aprobat de Congres va fi publicat. Importanţa acestui statut este foarte mare, deoarece nu reprezintă doar un act intern, ci reglementează, de asemenea, relaţiile noastre cu statul român, devenind lege specială, opozabilă terţilor, inclusiv statului român. Poate că acesta este unul dintre cele mai notabile evenimente din cadrul Congresului.

7. Pe parcursul disutării statutului au fost vii discuţii la cîteva articole: statutul păstorilor, ordinarea, tipologia slujitorilor duhovniceşti, contribuţia financiară, situaţia bisericilor mici, plata lucrătorilor duhovniceşti…

8. Pornind de la discuţiile asupra statutului au fost propuse cîteva rezoluţii speciale. Se va reveni asupra acestora. Una este referitoare la participarea păstorilor la viaţa politică. S-a votat ca nici un păstor să nu facă parte din vreun partid politic, pentru a fi echidistanţi în actul pastoral. S-a considerat că la momentul oportun este mai bine ca unele discuţii să se transforme în rezoluţii speciale. De aceea s-a revenit asupra lor mai tîrziu. S-a votat de mai multe ori asupra aceloraşi puncte, nevralgice după părerea mea, şi la statut şi în cadrul momentului de propunere a rezoluţiilor speciale.

9. S-a propus extinderea acestei rezoluţii şi pentru a împiedica prin statut participarea păstorilor la servicii secrete interne sau externe, cluburi sau formaţiuni sau organizaţii care intră în conflict cu dedicarea noastră faţă de slujirea Domnului nostru (organizaţii francmasonice, cluburi gen Delfini, Rottary etc.)

10. S-a votat, după ce a fost nevoie din nou de restabilirea cvorumului, dacă participarea la viitoarele adunări elective ale cultului va fi condiţionată de contribuţia financiară sau nu. (Este principalul aspect remarcat de FArul!!!). S-a votat o primă dată pentru păstrarea condiţionării cu 153 de voturi pentru condiţionare şi 145 împotrivă. S-au reclamat greşeli de numărare. (Singurul punct la care s-au reclamat astfel de greşeli, interesant, nu? )

S-a refăcut numărătoarea pentru fixarea corectă a cvorumului (Cei din curte au fost chemaţi că „se votează ceva important” Aici puteţi să mă taxaţi cît vreţi de orbul găinii!). S-a trecut la o a doua votare. A cîştigat partea reprezentată de redactorul Farului cu 189 voturi pentru la 184 voturi împotrivă. (Comentariu în afara ştirii: nu-i aşa că este interesantă partea asta? Iată că sînt subiectiv! 🙂 )

11. O vreme a existat comunitatea separată a surzilor. A fost desfiinţată. Nu putem să facem comunităţi pentru orice fel de dezabilitate. S-a respins, de asemenea, formarea unei comunităţi a fraţilor Rromi, după modelul Convenţiei Maghiare.

12. S-a propus, după ce recent s-a aflat, prin cercetarea arhivelor Uniunii, că sîntem parte încă din 1977 din acest organism, retragerea din Consiliul Ecumenic al Bisericilor. Intrarea Uniunii în această organizaţie care nu reflectă orientarea noastră dogmatică a fost realizată ilegal, fără consultarea Congresului la acea vreme. (Cine şi de ce şi cum a votat atunci? Acest aspect merită un articol separat). S-a votat ieşirea din Consiliu cu două voturi împotrivă şi o abţinere.

13. S-a discutat statul de „instituţie de învăţămînt a cultului”. Dacă o şcoală părăseşte mărturisirea de credinţă baptistă, acea şcoală nu poate fi desfiinţată de cult, dar pierde statutul de instituţie de învăţămînt a cultului. Este valabil şi pentru alte instituţii ale cultului.

14. S-au discutat organigrama şi chestiuni legate de personalul cultului.

15. S-a votat Statulul ca întreg cu trei voturi împotrivă.

16. În momentul în care s-a trecut la pregătirea votului, datorită unor „probleme legate de numărătoare” apărute în prima zi a Congresului s-a trecut la dublarea numărătorilor de voturi. S-a considerat necesară prezenţa unui al doilea coordonator al echipei de numărători de voturi.

17. Prezentarea rapoartelor. Toate rapoartele au fost prezentate în mapa Congresului. S-a realizat un raport unic al fostului preşedinte, Paul Negruţ.

18. Au avut loc discuţii pe marginea raportelor.

19. Fralele Taloş, preşedinte al Casei de Pensii a Cultului a propus o indexare a pensiilor acelor păstori care au lucrat în perioada comunistă cu un salariu foarte mic şi în condiţii foarte grele. De asemenea, s-a propus un ajutor pentru văduvele păstorilor care au trecut la Domnul. Un moment deosebit de emoţionant a fost acela în care fratele Taloş a citit numele tuturor păstorilor care şi-au încheiat alergarea pe acest pămînt în aceşti ultimi patru ani. (Aici s-ar putea să mă acuzaţi că sînt eu mai sensibilos, dar a fost cu adevărat un moment în care majoritatea au fost cu ochii în lacrimi. Păcat că se uită atît de uşor astfel de momente!)

20. S-a citit o primă formă a Rezoluţiei referitoare la cei care au colaborat cu securitatea în trecut. Congresul 2007 s-a remarcat prin dezbaterea vie asupra acestei probleme. Cineva spunea că „trebuie să privim înainte, acesta a fost un Congres al dezlegării de trecut”, din acest punct de vedere. I s-a răspuns „un vîslaş poate să vîslească toată noaptea fără să îşi dea seama că nu înaintează, pentru ca la lumina zilei să descopere că n-a dezlegat funia de mal”. Ca să ne planificăm viitorul, trebuie să ne dezlegăm de trecut, privind înapoi, vindecîndu-ne de acesta. S-a hotărît ca acei care au colaborat cu Securitatea şi au fost aleşi în funcţii de conduere la Uniune să îşi dea demisia dacă se va descoperi că au colaborat cu fosta Securitate. Discuţiile asupra acestui subiect nu s-au încheiat nici în a doua rundă.

21. S-a votat Rezoluţia specială care a derivat din discutarea statului referitoare la pastorii implicaţi în politică.

22. S-a hotărît, după altă serie de luări de cuvînt, pentru reconstituirea adevărului istoric, nerecunoaşterea faptului că facem parte din Consiliulul Ecumenic al Bisericilor, dat fiind faptul că această angajare s-a făcut pe o cale ilegală. Acest punct, care a mai apărut în discuţie, s-a transformat într-o rezoluţie separată.

23. S-a propus o moţiune referitoare la actuala Lege a cultelor.

24. S-a propus o moţiune referitoare la protejarea familiei şi respingerea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex.

25. S-a propus o moţiune referitoare la acceptarea creaţionismului ca alternativă de predare în şcoli.

26. S-a cerut viitoarei conduceri a uniunii să înainteze din nou o scrisoare către Federaţia Europeană Baptistă în care să se solicite clarificări doctrinare. La prima solicitare de acest fel din partea fostului preşedinte a Uniunii, forul respectiv nu a răspuns în vederea stabilirii formelor de asociere.

27. Fosta conducere a Uniunii a fost descărcată de gestiune, după prezentarea tuturor rapoartelor, inclusiv cel al cenzorilor.

28. S-au prezentat toţi candidaţi pentru conducerea Uniunii

Preşedinte: Otniel Bunaciu – Onisim Mladin

Secretar general: Ionel Tutac – Gigi Dobrin

Vicepreşedinte cu educaţia: Viorel Iuga – Paul Negruţ

Vicepreşedinte cu misiunea: Poplăceanu Beniamin – Viorel Candrianu – Samuel Tutac,

Vicepreşedinte cu pastorala: Ilie Tinco – Dan Boingeanu

Secretar general adj: Timotei Rusu – Doru Popa.

Prezentările au fost marcate de un incident. Fratele Poplăceanu a spus că nu şi-a depus declaraţia notarială referitoare la colaborarea cu Securitatea (cerută de consiliu de ani de zile, dar şi după rînduiala care s-a stabilit pentru alegeri). Preşedinele de zi a sancţionat această atitudine. Fratele Poplăceanu s-a retras în aceste condiţii, sugerînd transferarea voturilor către fratele Tutac Samuel. Preşedintele de zi a oprit acest fel de sugestii.

28. S-a trecut la alegerea prin vot secret

Au fost aleşi următorii fraţi în conducerea Uniunii:

Preşedinte: Otniel Bunaciu

Secretar general: Ionel Tutac

Vicepreşedinte cu educaţia: Paul Negruţ

Vicepreşedinte cu misiunea: Viorel Candrianu,

Vicepreşedinte cu pastorala: Ilie Tinco

Secretar general adj: Timotei Rusu.

Alături de aceştia din Comitetul Executiv mai face parte fratele Kocacs Iosef, vicepreşdinte din partea Convenţiei Maghiare.

29. S-a restabilit, în funcţie de locurile rămase libere în Consiliul Uniunii, noua formulă a Consiliului Uniunii. Lista viitorului Consiliu poate fi publicată numai cu acordul actualei conduceri a Uniunii.

30. Au fost aleşi noi cenzori. S-a precizat mult mai exact statutul acestora şi atribuţiile lor.

31. Contribuţia pentru următorii ani a rămas la valoarea de 3 Ron per membru per an.

32. Congresul s-a încheiat cu mesajul noului preşedinte ales, după ce întreaga conducere a Uniunii a fost încredinţată slujirii prin rugăciunile a patru fraţi păstori pensionari.

Dintre cei care au fost la Congres… vă rog să adăugaţi dacă am scăpat ceva important.

Concurs!

Cine poate redacta o ştire în 500 de cuvinte? O ştire care să fie ştire selectînd ce este cel mai important pentru o ştire din toată înşiruirea asta? Cu ce este esenţial, obiectivă, pe cît se poate (curăţaţi parantezele mele, vă rog! ), bine întocmită.

Cine poate face asta dintre toţi internauţii şi „clickării baptişti” dintre toate condeiele care s-au manifestat pe Masa Rodundă şi încep să apară în blogosferă? Să vedem materialul.

Îl public! Îl aşezaţi în comments şi îl pun ca post. Dacă găsim sponsori, dăm şi premii. Istoria Baptiştilor de Alexa Popovici, lansată la acest Congres.

26 comentarii

 1. am avut un comentariu la ultima discutie lansata cu privire la Congres nu am avut nici un comentariu mai degraba am urmarit o polemica.. as fi dorit sa aflu raspunsul dumneavoastra..la intrebarea..este corect ca muncitorul din administratie de la Universitatea Emanuel, fara sa fie un membru activ in biserica din care face parte sa aiba drept de vot la congres si pastorii din bisericii unde nu slujesc de multa vreme si nu aveau cum sa achite eventulele datorii la cult sa nu aiba drep de vot ..cui ar trebui incredintat dreptul de vot la Congres..?


 2. era sau nu era membru, Liviu? N-am inteles de la tine. Ce intelegi prin „membru activ”. Asta s-a discutat si in vederea statutului. Cind isi pierde cineva dreptul de membru activ? Cind nu mai cinta in cor?
  Cind nu mai vine 3 sau 6 saptamini la biserica?
  Cind nu mai vine 12 luni?
  Sint membri si exclusi. Chiar si un membru din alta biserica, daca slujeste intr-o alta (au fost pastori la congres in situatia asta, pot merge ca delegati, cu delegatie din partea acelei biserici)poate reprezenta acea biserica.


 3. Toata stima pentru ideea de votul universal. Intrebare: „Episcopia Baptista a Republicii Moldova”; baptistii din Moldova sunt episcopali si nu congregationalisti, sau e vorba doar de o denumire adoptata pentru ca suna frumos si o gasim si in Biblie?


 4. În Moldova, pe bune, echivalentul preşedintelui este Episcop. Nu este o inventie, asa sau organizat ei.


 5. Se pare ca nimeni nu se inghesuie sa scrie o stire din salata pe care am pus-o eu mai sus!

  Inseamna ca stirea mea e buna?
  Atunci ma apuc de jurnalism 🙂

  „cind o sa fiu mare vreau sa ajung ca CTP-ul” :))


 6. mai am de eliminat vreo 20-30 de ingrediente si ajung la 500 de cuvinte. Daca seful meu imi da maine un mic ragaz, pana dupa masa vine si stirea.
  cautati sponsorii:)


 7. da-i drumul, Mircea, căutăm sponsor,
  Realmente merita pentru a avea o presa obiectivă în România.

  La Ştiri nu văd decit lucruri neesentiale, ce tractor s-a mai răsturnat în Dîmboviţa şi că acoperişul de pe un bloc, la furtună, a stricat nu-ş ce maşini care erau jos şi, culmea, erau neasigurate, fraţilor, fără CAsco.
  Concluzia, nu vă plimbaţi cu tractorul şi faceţi CAsco!!!

  Educativ


 8. Am cam intarziat, dar pana la urma am reusit totusi sa ajung la 500 de cuvinte.:)
  Nu stiu daca e „stire” ce am reusit sa „adun” eu. ar mai trebui probabil lucrat inca la ea dar nu mai am timp. oricum, eu as fi fost multumit daca dupa congres primeam un comunicat oficial macar cat „stirea” mea:)

  as vrea sa mai spun doar ca nu m-am straduit sa formulez in mod original tot continutul ci m-am bazat pe materialele existente deja pe acest site si pe altele, astfel ca unele fraze le-am preluat operand doar mici modificari asupra lor. asta ca sa nu ma trezesc acuzat de plagiat. 🙂
  in principal m-am concentrat pe ideea de a construi o stire din piese existente. m-am jucat oarecum cu piesele unui puzzel mare incercand sa construiesc un puzzel mic care sa spuna „ceva”. 🙂
  a fost un exercitiu destul de solicitant pentru mine, e prima data cand faca asa ceva, dar a meritat. 🙂 e provocator sa ai in fata o barierea de 500 de cuvinte:)

  si acum „stirea.

  **********************************************

  Baptiştii români au decis în unitate

  Delegaţii bisericilor baptiste au participat la al 34-lea Congres al Cultului Creştin Baptist din România, la Cluj-Napoca, în perioada 17-18 mai, unde au adoptat noul Statut al cultului şi au ales conducerea Uniunii pentru perioada 2007 – 2011.

  Delegaţii la Congres au dezbătut şi au votat proiectul de statut de organizare şi funcţionare a cultului, respectând prevederile legii cultelor. Statutul urmează a fi aprobat de Guvern şi publicat în Monitorul Oficial. Importanţa acestui statut este foarte mare, deoarece nu reprezintă doar un act intern, ci reglementează, de asemenea, relaţiile noastre cu statul român, devenind lege specială, opozabilă terţilor, inclusiv statului român.
  Procesul de aprobare a statutului a fost caracterizat de vii dezbateri. Preşedintele Congresului, Vasile Taloş, a declarat că aprobarea proiectului de statut „reprezintă biruinţa Duhului Sfânt şi dovada de maturitate a slujitorilor şi reprezentanţilor bisericilor baptiste”.

  Cei 466 de delegaţi cu drept de vot au ales, prin vot secret, noua conducere a Uniunii. Comitetul Executiv este format din: preşedinte – Otniel Bunaciu; secretar general – Ionel Tuţac; vicepreşedinte educaţie – Paul Negruţ; vicepreşedinte misiune – Viorel Candrianu; vicepreşedinte pastorală – Ilie Tinco; secretar general adjunct – Timotei Rusu. Din Comitetul Executiv mai face parte Kovacs Iosef, vicepreşedinte din partea Convenţiei Maghiare. S-a restabilit, în funcţie de locurile rămase libere, noua componenţă a Consiliului Uniunii.
  Noul preşedinte şi-a propus să viziteze comunităţile regionale, să discute cu păstorii şi membrii bisericilor pentru a înţelege cum poate Uniunea sprijini mai bine bisericile locale în lucrările pe care le dezvoltă.

  Congresul a adoptat câteva rezoluţii speciale şi moţiuni. Delegaţii au hotărât că pastorii baptişti n-ar trebui să fie membrii ai partidelor politice, ai serviciilor secrete, etc. S-a adoptat o rezoluţie care stabileşte că pastorii care au colaborat cu Securitatea nu pot accede la funcţii de conducere în cadrul cultului. S-a decis retragerea Uniunii din Consiliul Ecumenic al Bisericilor în care a devenit membră în 1997, printr-o hotărâre ilegală a conducerii din acea vreme. S-a cerut conducerii să solicite, în scris, Alianţei Mondiale Baptiste şi Federaţiei Europene Baptiste, clarificări cu privire la doctrinele teologice fundamentale pe care le promovează.
  Moţiunile adoptate au vizat aspecte referitoare la legea cultelor, protejarea familiei şi respingerea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi predarea în şcoli a creaţionismului ca alternativă la evoluţionism.

  S-au discutat şi adoptat o serie de măsuri administrativ – organizatorice care ţin de buna funcţionare a instituţiilor cultului. Contribuţia financiară pentru Uniune a rămas în continuare de 3 Ron pe an de membru. Participarea la congresele cultului nu va mai fi condiţionată de achitarea contribuţiei către Uniune.

  Bisericile baptiste din România au ales direcţia în care să meargă. Statutul Cultului aprobat de Congres defineşte un cadru instituţional caracterizat de unitate în jurul învăţăturilor Domnului Isus si libertate în manifestarea creativă a calăuzirii Duhului Sfânt pentru viaţa bisericilor baptiste, în diversitatea formelor de închinare, părtăşie, slujire şi misiune.
  Preşedintele, Otniel Bunaciu, a spus că “în ciuda unor diferenţe, Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România este mult mai unită acum decât a fost vreodată.”
  Domnul să ne călăuzească!


 9. un update la „stire”. 🙂
  am facut cateva mici modificari necesare si importante pentru a fi o stire obiectiva. 🙂
  curiosii pot identifica usor aceste diferente.

  *****************************
  Baptiştii români au decis

  Delegaţii bisericilor baptiste au participat la al 34-lea Congres al Cultului Creştin Baptist din România, la Cluj-Napoca, în perioada 17-18 mai, unde au adoptat noul Statut al cultului şi au ales conducerea Uniunii pentru perioada 2007 – 2011.

  Delegaţii la Congres au dezbătut şi au votat proiectul de statut de organizare şi funcţionare a cultului, respectând prevederile legii cultelor. Statutul urmează a fi aprobat de Guvern şi publicat în monitorul oficial. Importanţa acestui statut este foarte mare, deoarece nu reprezintă doar un act intern, ci reglementează, de asemenea, relaţiile noastre cu statul român, devenind lege specială, opozabilă terţilor, inclusiv statului român.
  Procesul de aprobare a statutului a fost caracterizat de vii dezbateri. Preşedintele Congresului, Vasile Taloş, a declarat că aprobarea proiectului de statut „reprezintă biruinţa Duhului Sfânt şi dovada de maturitate a slujitorilor şi reprezentanţilor bisericilor baptiste”.

  Cei 466 de delegaţi cu drept de vot au ales, prin vot secret, noua conducere a Uniunii. Comitetul Executiv este format din: preşedinte – Otniel Bunaciu; secretar general – Ionel Tuţac; vicepreşedinte educaţie – Paul Negruţ; vicepreşedinte misiune – Viorel Candrianu; vicepreşedinte pastorală – Ilie Tinco; secretar general adjunct – Timotei Rusu. Din Comitetul Executiv mai face parte Jozsef Kovacs, vicepreşedinte din partea Convenţiei Maghiare. S-a restabilit, în funcţie de locurile rămase libere, noua componenţă a Consiliului Uniunii.
  Noul preşedinte şi-a propus să viziteze comunităţile regionale, să discute cu păstorii şi membrii bisericilor pentru a înţelege cum poate Uniunea sprijini mai bine bisericile locale în lucrările lor.

  Congresul a adoptat câteva rezoluţii speciale şi moţiuni. Delegaţii au hotărât că pastorii baptişti n-ar trebui să fie membrii ai partidelor politice, ai serviciilor secrete, etc. S-a adoptat o rezoluţie care stabileşte că pastorii care au colaborat cu Securitatea nu pot accede la funcţii de conducere în cadrul cultului. S-a decis retragerea Uniunii din Consiliul Ecumenic al Bisericilor în care a devenit membră în 1997, printr-o hotărâre ilegală a conducerii din acea vreme. S-a cerut conducerii să solicite, în scris, Alianţei Mondiale Baptiste şi Federaţiei Europene Baptiste, clarificări cu privire la doctrinele teologice fundamentale pe care le promovează.
  Moţiunile adoptate au vizat aspecte referitoare la legea cultelor, protejarea familiei şi respingerea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex şi predarea în şcoli a creaţionismului ca alternativă la evoluţionism.

  S-au discutat şi adoptat o serie de măsuri administrativ – organizatorice care ţin de buna funcţionare a instituţiilor Cultului Baptist. Contribuţia financiară pentru Uniune a rămas în continuare de 3 lei pe an de membru, deşi fondurile financiare sunt insuficiente. Participarea la congresele cultului nu va mai fi condiţionată de achitarea contribuţiei. Se vor căuta alte soluţii.

  Bisericile baptiste din România au ales direcţia în care să meargă. Statutul Cultului aprobat de Congres defineşte un cadru instituţional caracterizat de unitate în jurul învăţăturilor Domnului Isus si libertate în manifestarea creativă a calăuzirii Duhului Sfânt pentru viaţa bisericilor baptiste, în diversitatea formelor de închinare, părtăşie, slujire şi misiune.
  Preşedintele, Otniel Bunaciu, a spus că “în ciuda unor diferenţe, Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România este mult mai unită acum decât a fost vreodată.”
  Domnul să ne călăuzească!


 10. Nu mai încearcă nimeni? Mircea n-are nici un competitor?
  Da, update-ul era necesar, ca să nu ne dăm seama cu cine ai ţinut 🙂

  dacă nu mai sînt alte variante îl postăm pe ăsta, dar tot cred că mai este de lucru la el.
  „Preşedintele” este „noul preşedinte” că putea fi şi vechiul, nu?

  De apreciat concizia, scurtimea. Cred că mai este de lucru la formulări un pic, pentru claritate. Ceva punctuaţie pe ici pe colo şi tonul ar trebui să fie şi mai „rece”, fără „Domnul să ne călăuzească!” la sfîrşit. De ce, nu ne-a călăuzit deja? 🙂 Glumesc!
  Se poate spune la biserică, dar nu la sfîrşitul unei ştiri. Altfel sună a lozincă. Şi dacă am fi spus „Domnul să îi călăuzească”, referindu-ne la noua conducere, tot nu este destul de „rece”.

  Concluzia ar trebui să fie a redactorului, nu a preşedintelui, gîndeşte-te ce cred cei care au votat altceva.
  Eu unul nu sînt de acord cu afirmaţia noului preşedinte. Cred că paşii deja făcuţi de noua conducere spre alierea cu forurile baptiste europene şi cele mondiale precum şi participarea la tot felul de întîlniri în ultima perioadă (de ce or fi fost tocmai alea? Big şi altele ca acestea) nu vor lucra deloc la unitate. Dimpotrivă.

  Ar putea cineva, dacă nu, Mircea, să redaţi într-o ştire fapte „pure”? Rece, obiectiv, fără să trădeze absolut nimic din vreo aplecare spre vreo direcţie sau alta?


 11. Draga Mircea, acum am văzut şi primul tău mesaj înainte de ştire.
  este foarte de apreciat efortul tău. Meriţi toată lauda pentru efort, mai ales că nu ţi-a fost „la îndemînă”

  Iti multumesc pentru efort, Chiar meriti o carte lansata la Congres. Daca nu reusesc cu Istoria, sigur reusesc cu Pigmei şi Uriaşi.
  Ultma e chiar mai interesantă şi mai scurtă la citit, nu neapărat mai uşoară la citit.


 12. justificate si constructive comentariile si observatiile. le accept, imi sunt de folos. categoric mai este inca de lucru. eu zic sa nu-l postati inca.

  cand am acceptat provocarea aceasta m-am gandit la titlu si am scris direct: „Baptistii romani au decis”. intentionam sa scriu cum vedeam eu lucrurile. cand mi-am dat seama ca 500 e putin pentru mine care am nevoie de multe cuvinte sa spun ceva. am zis ca mai bine scriu un fel de comunicat de presa din partea conducerii, pentru ca eu asa ceva tot astept inca.:)
  in momentul in care am vrut sa-i dau presedintelui ultimul cuvant, am adaugat si in titlu „in unitate”.:)
  asa m-am trezit tinad cu…. dar avand in vedere ca atunci cand am completat instrumentul de evaluare a celor doua programe a reiesit un punctaj care i-ar fi facut pe unii sa creada ca tin cu……..:)
  nu ma identific in mod concret cu nici una dintre tabere si ma bucur ca nu a trebuit sa votez, mi-ar fi fost tare greu sa aleg. oricum cred ca e foarte greu sa fii complet impartial.

  am voie sa depasesc 500 de cuvinte daca se justifica? care ar fi limita maxima? vreau sa continui exercitiul asta ca ma ajuta sa invat sa comunic mai clar. de data asta o s-o transform intr-o stire spusa de mine. :)o sa-mi ia cateva zile, ac nu pot lucra decat printre picaturi, mai ales ca o sa plec si in calatorie maine.

  in ce priveste „Domnul sa ne calauzeasca”, am zis ca trebuie sa scriu si o lozinca ca sa mi se publice stirea in „Harul”, „Farul”, „crestinul azi”, etc si sa fiu citit de baptisti. Eliminasem deja cateva formule standard, ca sa ma incadrez cu numarul de cuvinte. 🙂


 13. Foarte interesant comentariul tau, Mircea. M-a făcut să zîmbesc pentru că în ultimii ani am dat cîteva comunicate de presă şi ştiu ce înseamnă asta.

  1. nu-ţi poţi permite să fii prea personal.
  2. nu-ţi poţi permite să fii prea lung
  3. nu ţi se permite să dia explicaţii şi să complici mesajul. TRebuie să fie informaţie pură. Lasă publicul să judece.
  4. fii ca un arbitru între cele două sau mai multe părţi cînd comunici.
  5. fii ca un judecător. Tu dai un verdict imparţial tocmai prin faptul că ai ales deja ce este important şi ce nu. Ai făcut din 25 de ore doar 500 de cuvinte. Asta este mare responsabilitate.

  Încearcă să rămîi în 500 de cuvinte, mai ales că se vede că îţi foloseşte. 🙂

  Eu prefer fără lozincă. Cred că şi cei de la Creştinul Azi sînt de aceeaşi părere.


 14. Multumesc de aprecieri si de sugestii.chiar am vrut sa-mi iau cartea „Pigmei si Uriasi”, dar…
  Stie Domnul de ce potriveste toate lucrurile cum se intampla. 🙂
  inca sunt plecat de acasa, s-a prelungit calatoria mea si nu prea am avut timp sa ma gandesc le „exercitii de comunicare”. sper in urmatoarele zile sa reusesc sa mai lucrez la „stire”. intre timp m-am documentat putin si privitor la „ce” este si „cum” se scrie o stire adevarat. greu lucru, intra-adevar. 🙂


 15. ce anume sa citesc Flaviu?:)
  in general am citit cam tot, dar nu intodeauna foarte atent. trebuie s acaut ceva anume? 🙂


 16. draga Mircea,

  te asteptam in continuare la exercitiile de comunicare, abia astept, succes.


 17. uite stirea refacuta. sper ca de data aceasta mai obiectiva, mai bine facuta si mai reprezentativa pentru opiniile autorului :).

  **************************************

  Premise:
  Mediul de publicare: revistă electronică cu apariţie lunară
  Dimensiunea: 500 de cuvinte

  Baptiştii români au decis

  În perioada 17-18 mai 2007, la Cluj-Napoca, a avut loc al 34-lea Congres al Cultului Creştin Baptist din România. Delegaţii bisericilor baptiste au adoptat statutul de organizare şi funcţionare şi au ales conducerea Uniunii pentru următorii 4 ani.

  Adoptarea noului statut reprezintă un moment de răcruce pentru baptiştii din România. Statutul devine lege specială, opozabilă terţilor şi reglementează inclusiv relaţiile cultului cu statul român. Statutul a fost adoptat pentru prima dată în 1950, în timpul regimului comunist. După 1990, liderii baptişti au avut câteva iniţiative de modificare a statutului. Nu au ajuns la o poziţie comună. În 2006, Iosif Ţon, printr-o scrisoare deschisă, semnala public nevoia de reformă în viaţa cultului baptist. Presiunea exercitată de votarea legii cultelor, de către Parlamentul României, i-a determinat pe liderii baptişti să se mobilizeze pentru elaborarea şi votarea proiectului de statut.

  În ciuda dezbaterilor vii şi a momentelor tensionate, delegaţii au adoptat statutul cu doar două voturi împotrivă. Vasile Taloş, preşedintele Congresului, declara că acest rezultat „reprezintă biruinţa Duhului Sfânt şi dovada de maturitate a slujitorilor şi reprezentanţilor bisericilor baptiste”.

  Pentru prima dată, în istoria cultului, preşedintele Uniunii a fost ales pe baza unui program. Comunitatea Baptistă de Cluj a solicitat ca fiecare candidat la preşedinţie să prezinte un program. Cei doi candidaţi au avut abordări diferite. Unul a propus o „viziune”, celălalt o „strategie”. Este greu de spus dacă delegaţii au votat punând în balanţă cele două propuneri sau au dat un vot subiectiv raportat la persoane şi circumstanţe. Decizia luată de Congres a fost de 238 în favoarea lui Otniel Bunaciu şi de 172 în favoarea lui Onisim Mladin care declarase că va continua ce a început fostul preşedinte, Paul Negruţ. Baptiştii au ales schimbarea, dar votul lor nu a fost unul care să confirme semnalul de unitate transmis de noul preşedinte conducerii Federaţiei Baptiste Europene, care era în relaţii tensionate cu vechea conducere.

  Componenţa Comitetului Executiv, decisă de Congres, prin vot secret, este: preşedinte – Otniel Bunaciu; secretar general – Ionel Tuţac; vicepreşedinte cu educaţia – Paul Negruţ; vicepreşedinte cu misiunea – Viorel Candrianu; vicepreşedinte cu pastorala – Ilie Tinco; secretar general adjunct – Timotei Rusu; vicepreşedinte din partea Convenţiei Maghiare – Jozsef Kovacs. Delegaţii au ratificat şi membrii Consiliului Uniunii.

  Congresul a adoptat câteva rezoluţii speciale privitoare la statutul pastorilor care au colaborat cu securitatea sau care sunt implicaţi în activităţi incompatibile cu poziţia lor (politică, servicii secrete, etc.); s-a cerut retragerea Uniunii din Consiliul Ecumenic al Bisericilor, unde este membru din 1977, printr-o hotărâre ilegală a conducerii. Au fost adoptate şi câteva moţiuni care urmează a fi duse la îndeplinire de către conducere. S-au discutat şi adoptat o serie de măsuri administrativ – organizatorice care ţin de buna funcţionare a instituţiilor Cultului.

  Bisericile baptiste din România au decis în ce direcţie merg. Statutul defineşte cadrul necesar pentru iniţierea reformelor. Liderii au responsabilitatea să găsească calea de dialog pentru a implementa schimbările necesare în unitate. Deciziile luate la Congres trebuie confirmate printr-o analiză obiectivă, o viziune motivantă şi o strategie de lucru coerentă.


 18. […] chestii drepte intr-o lume curba « Petrică Găină Ştire July 20th, 2007 Aşa cum am promis, dacă cineva reuşeşte să realizeze o ştire cît mai aproape de standardele jurnalismului de […]


 19. Dati-mi voie sa-mi spun si eu parerea despre ceea ce s-a intamplat la Congres. A fost primul congres la care am participat si prin acesta Domnul mi-a raspuns la unele din intrebarile mele.De exemplu: ma tot intreb de ceva timp, de ce este atata imaturitate in bisericile baptiste? De ce este atata indiferenta, atata apatie? Raspunsul pe care l-am primit la congres a fost, pentru ca asa sunt cei ce sunt in fruntea bisericilor, pastorii,slujitorii. Si eu sunt pastor si ma identific cu criza pe care o traverseaza bisericile noastre si congresul m-a ajutat sa inteleg ca pastorii in loc sa rezolve criza, alimenteaza criza. Bisericile noastre, incepand de la pastori sunt intr-o criza de identitate, o criza de integritate, o criza de interes si o criza de influenta si problema cea mai mare nu este ca suntem aici, ci complacerea in aceasta si ramanerea in criza. Solutia este doar la Dumnezeu si in Cuvantul LUi, cititi va rog ce spune Ioel pentru slujitori, Ioel 1:13; 2: 12-17 si apoi ce ne spune Isaia 8:20. Nu sunt unul care vad numai lucrurile negative, dar cred ca daca nu il luam in serios pe Dumnezeu si Cuvantul Lui nu vor veni zorile peste baptistii din Romania indiferent cine ar fi la conducerea Uniunii. Pentru mine congresul a fost o confirmare a faptului ca inca suntem in criza si nu prea vrem sa iesim din criza, chiar daca avem un statut mai bun, noi vom ramanea in criza pana nu ne vom intoarce cu toata inima la Dumnezeu si spre Cuvantul LUi. Nadajduiesc ca aceasta se va intampla mai curand decat cred eu, Efeseni 3:20,21.


 20. […] de cuvinte July 18, 2007 Posted by interactiuni in Atitudini ştiri. trackback Pe blogul „La patratosu” s-a facut o provocare, ca reacţie la articolul apărut în revista Harul a Comunităţii […]


 21. […] Ce s-a întîmplat la Congres? Părerea mea… […]


 22. […] Cei care au participat la Congresul de acum doi ani știu ce scenă penibilă a fost cînd fratele P…tele de zi al Congresului, dacă a depus declarația legată de colaborarea cu Securitatea. […]


 23. […] 2007 – Marius Cruceru: Ce s-a întîmplat la Congres? Părerea mea… […]


 24. […] 2007 – Marius Cruceru: Ce s-a întîmplat la Congres? Părerea mea… […]


 25. […] 2007 – Marius Cruceru: Ce s-a întîmplat la Congres? Părerea mea… […]Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: