Archive for 17 august 2007

h1

Celibidache, un actor extraordinar!

august 17, 2007

A fi dirijor… este de ajuns să poţi citi mai multe registre în acelaşi timp?

Nu!

Ajunge să poţi da din mîini?

Nu!

Este de ajuns să faci deosebire între 3/4 şi 4/4?

Cu siguranţă – Nu!

Sînt mai multe ingrediente care trebuie adăugate aluatului din care iese un dirijor bun, dar cu siguranţă trebuie pus şi un pic de praf de actor, aşa un pic, de gust!

Ascultîndu-l în recital pe Răzvan Ionescu în aceste zile, am văzut cam ce culoare are praful de actor!

Iată-l pe Celibidache la tinereţe:

şi iată-l la bătrîneţe, într-un concert memorabil (mulţumiri lui Ontzi pentru link)

da, numai un singur condiment este praful de actor, restul?

uitati-va la citeva mici secvente din timpul repetitiilor: autoritate, cunoaşterea tehnicii muzicale, dar şi a istoriei şi filozofiei muzicii, sensibilitate, disciplina, puterea de a comunica instrumentistilor imagini, o creativitate si imaginatie debordante… si obţineţi un dirijor.

h1

„Criza muzicii” şi muzica crizei

august 17, 2007

Se tot vorbeşte de o vreme de „criza muzicii contemporane”. Că este vorba de muzica uşoară sau de muzica liturgică, se aude vorba din bătrîni: „he, he, bre tată, bre, ce ştiţi voi, pe vremea noastră….”. Se vorbeşte de criza muzicii, dar muzica n-a intrat deloc în criză, se cîntă în continuare, mai bine sau mai prost. „Ce, manelele nu e muzică?” 🙂
Poate că, în cazul de faţă ar trebui să vorbim de muzica crizei, nu? N-am intenţionat o clipă să evit cacofonia!

Dar care este criza? Uitaţi-vă la fapte!

Anca Parghel se uită condescendent la încercările unor vedetuci autohtone să se caţere spre un amărît de sol, de voce de cap să nu mai aducem aminte, da? Lipsa educaţiei muzicale să fie pricina? Faptul că orele de muzică din şcoli sînt un fel de bătaie de joc din profesoarele care ies plîngînd de la ore, după ce locuitorii Golaniei aruncă cu ghemotoace de gumă spre catedră?

Pînă şi Romica Puceanu realiza un tremolo emoţionant faţă şi prin comparaţie cu unele personaje apărute meteoritic şi promovate datorită diferenţei de greutate şi supleţe dintre mai înainte numita şi dînsele.

Maria Tănase avea un „mood” …. şi putea cînta orice bucăţică de doină, din aproape orice zonă a ţării, cu accentul aferent.

Care să fie explicaţia pentru care Aura Urziceanu se strîmbă la emisiunea aia în care se caută în continuare talente şi nimeni nu mai poate nici măcar îngîna „Aproape linişte…”?

Muzică avem, nu este criză de muzică, dar este muzică de criză, nu avem criză în muzică, ci muzică în criză.

În ce constă criza? Într-un post viitor voi încerca o analiză de profan, de amator, amendabilă, criticabilă, la care voi puteţi adăuga sau întoarce tot ce s-a spus.
Daţi-mi voie să îmi dau şi eu cu părerea, că nu doare şi mie-mi dau… Nu?

Deci să ne dăm cu părerea peste deşte

h1

Şcoala de vară – a treia zi

august 17, 2007

A treia zi a început cu o dezbatere foarte fierbinte asupra relaţiei dintre etic-estetic, artă – artă creştină

Emilia Pop şi Natan Mladin au prezentat o lucrare în care se încearcă articularea unui construct teoretic pentru rezolvarea tensiunii dintre etic şi estetic.

Emilia Pop a prezentat premisele teoretice, apoi Natan a făcut un rezumat al posibilelor interpretări asupra pasajului cu Smochinul Blestemat din Evanghelii.
Smochinul este ilustrarea frumosului, a esteticului, în raport cu eticul, rodirea. Smochinul este un mincinos. Atrage privirea, dar ”minte”. Conceptul este învecinat cu ideea „mormintelor văruite”. Frumoase pe dinafară, din punct de vedere estetic, mincinoase din cauza lăuntrului, simbol al decadenţei etice.
Emilia Pop a revenit cu analiza povestirii lui Vasile Voiculescu, Mîntuirea Smochinului, o artă poetică.
Prezentatorii au făcut referire la relaţia dintre frumuseţe-puritate-nevinovăţie aşa cum rezultă aceasta din scrierile anticilor faţă de tradiţia creştină a interpretărilor.
S-a discutat despre cum ar trebui să arate o profesiune de credinţă a artistului creştin.
O chestiune demnă de dezbatere a fost relaţia dintre artă şi bine, artă şi rău, există o suprapunere între rău şi imoral sau sînt două categorii diferite? Există o artă creştină sau artişti creştini?
Au urmat dezbateri aprinse despre rostul şi rolul criticii şi criticilor de artă.

UPDATE

Pr. Nicolae Bodea a prezentat o lucrare despre interpretarea Sfintei Scripturi în Biserica Catolică. Au fost prezentate canoanele şi reglementările care delimitează zona de siguranţă în care se poate interpreta Biblia în conformitate cu tradiţia şi credinţa Bisericii. Lucrarea a fost descriptivă.

UPDATE

Pastor Drd. Marius Sabou a prezentat o lucrare referitoare la intenţiile evanghelistului Ioan. A fost discutată o formă verbală care poate schimba perspectiva despre funcţia acestor versete, dar şi perspectiva asupra intenţiei pe care Ioan a avut-o asupra scrierii Evangheliei. A fost analizată strategia şi mecanismului lui Ioan pentru a-şi convinge cititorii. A fost propusă o metodă de abordare a acestui text.

Metoda retorică a fost folosită încă de la început în analizarea Evangheliei. Prezentatorul s-a îndreptat asupra ei, după ce a survolat celelalte posibilităţi. După evaluarea modelelor retorice greceşti, prezentatorul ajunge la concluzia că Ioan nu foloseşte modelul retoric grec, ci un model retoric iudac care face apel la o autoritate externă, un maestru, un profet, de tipul „magister dixit”. S-a făcut apel la pasajul în care Natanael este convins prin simplul fapt că i s-a spus că este „sub smochin”.

Au luat naştere discuţii pro şi contra faptului că Ioan foloseşte modelul retoric grec sau modelul retoric ebraic.

 

UPDATE

Diac. Daniel Gligore a prezentat în finalul sesiunii de dimineaţă o meditaţie asupra Fiului Risipitor. Prezentatorul a citit textul scripturii, după care a propus o interpretare personală.

UPDATE

Actorul şi eseistul Răzvan Ionescu a susţinut o fascinantă prezentare despre memoria apei. Apelînd la rezultatele unui cercetător japonez care a demonstrat că apa formează cristale diferite în funcţie de diferiţi stimuli externi, muzică, rostire etc. Cu foarte mult aplomb şi umor, autorul prezentării a comparat textele liturgice şi noutestamentare care se referă la apă cu textele ridicole din Călăuza Ateistului, o carte tradusă din limba rusă în limba română în perioada comunistă.

Apa, ca materie în care se săvîrşeşte botezul, spălările ritualice, joacă un rol esenţial şi în Evanghelie, dar şi în vieţuirea bisericească.

UPDATE

În încheierea zilei a treia a avut loc expoziţia fotografului Voicu Bojan, Cina cea de taină.

UPDATE – IMPORTANT

Dat fiind interesul scăzut al publicului pentru tema mesei rotunde din această seară, dezbaterea a fost reprogramată pentru ultima zi şi se va desfăşura fără public.

%d blogeri au apreciat: