Archive for 26 august 2007

h1

Perplexitate!!!

august 26, 2007

Am fost la biserică, am fost la nuntă. Duminica e duminică! Pauză de blog, pauză de muncă, bucurie, comuniune…feţe reale de oameni, no avatars, dialog real, neintermediat, ce mai…lux!

Vin acasă!

Cînd vin acasă ca să îmi fac igiena blogului de toate zilele (igiena, nu blogul), ce credeţi că văd????

72 de comentarii în aşteptare pentru moderare!!!

Şi cînd să încep la moderare ce credeţi că găsesc?

Toate cele 72 de comments veneau de la aceeaşi adresă.

Da asta nu-i totul. Turnul mi-a transferat pur si simplu o parte din blog pe blogul lui, cu poze, cu comentarii, cu text, cu tot.

Am crezut că am văzut cam de toate prin blogosferă, dar asta este cu totul şi cu totul nemaivăzută, nemaiauzită şi nemaibloguită!

Nici nu ştiu cum să interpretez un asemenea gest! Poate fi cel mai frumos compliment, poate fi şi altceva… ca atunci cînd cineva te iubeşte aşa de mult că vine să se mute la tine sau insistă să te muţi tu la el, sau te urmăreşte peste tot etc.

Nu ştiu, habar n-am, sînt năucit! Poate mă luminaţi voi, poate ne oferă Flavius însuşi o explicaţie.

Mă gîndeam să îmi închei experimentul cu blogul în octombrie, la un an de cînd am început, dar chestiile astea mă fac curios. Natura umană este plină de surprize! Lui Balzac i-ar fi trebuit o viaţă metusalemică pentru a scrie cel puţin un sfert din Comedia umană.

Bravo, Flavius!  O grămadă de muncă! Uite că, dacă îmi pierd cumva blogul sau parolele, cel puţin o parte dintre texte le găsesc la tine. Eu n-aş fi avut atîta răbdare să „mă salvez”. De fapt nici un text nu mai este scris în altă parte. Dacă se duce de rîpă wordpress-ul  se duce tot ce-am scris.

Noroc cu oameni ca Flavius că „m-a salvat”! uite că eu nu îmi pot reciti textele, am sindromul „post partum”. Nu pot lua plodul imediat ce s-a născut şi e plin de zoaie ca să îl pup.

Flavius, ai toată admiraţia mea. Ai muncit mult după-amiaza asta şi acum cei care mă caută pe mine, mă pot găsi şi la tine! E bine! în felul ăsta mai scăpăm de rating şi trec click-urile spre cine şi le doreşte.  Doamne-ajută!

h1

Masterat Filologie clasică

august 26, 2007

Iată o idee bună. Poate devine tentant pentru cei care locuiesc în Bucureşti.

Corespondenţa ne-a sosit din partea doamnei Dr. Florica Bechet prin intermediul ARSR.

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE LIMBI SI LITERATURI STRAINE

Catedre organizatoare:

lingvistică romanică, limbi şi literaturi iberoromanice; limbă şi literatură italiană;

filologie clasică

ROMANISTICĂ – MASTERAT 2007

4 semestre

Masteratul de „Romanistică” se adresează absolvenţilor secţiilor cu specializare A sau B în una dintre limbile romanice (franceză, italiană, spaniolă, portugheză, română), secţiilor de filologie clasică, dar şi acelor studenţi de la facultăţi socio-umane (care deţin cunoştinţe de bază privind latina şi o limbă romanică diferit ă de română) care doresc să îşí fructifice formaţia iniţială cu aplicare la spaţiul romanic.

Masteratul reuneşte şase module, care corespund celor şase direcţii de specializare oferite de catedrele care şi-au unit forţele pentru organizarea lui:

„Studii de hispanistică” / „Studii lusofone” / „Studii catalane” / „Studii italiene” /

„Filologie clasică” / „Lingvistică Romanică”

Tematica generală a proiectului îşi propune să identifice, studieze şi sistematizeze acele elemente ale culturii literare şi lingvistice europene actuale care s-au definit şi structurat în timp pornind de la modele latine şi care, în marea diversitate a variantelor, au păstrat, în aria romanică, o unitate recognoscibilă şi astăzi şi fertilă pentru progresul culturii europene în ansamblu. Programul îşi propune să încadreze abordarea izolată a latinităţii / romanităţii, oferită de specializările actuale, în ansamblul care s-a constituit din punct de vedere istoric pe fundamentele culturii antice şi care îşi menţine unitatea pe parcursul evoluţiei sale.

Programul se integrează în preocupări ştiinţifice şi culturale europene actuale de examinare a Europei romanice (şi nu numai romanice) de ieri şi de azi în relaţia ei cu lumea antichităţii clasice.

Pe lîngă cursuri şi seminarii de specialitate, fiecare modul propune două ore de atelier de specialitate, destinat unor activităţi menite să dezvolte capacitatea de cercetare ştiinţifică, precum şi îmbunătăţirii cunoştinţelor de limbă ale studenţilor.

 

Examenul de admitere la masterat (13-15.09.2007) va consta din două probe: o probă scrisă (candidaţii vor justifica opţiunea pentru două din cărţile din bibliografia de mai jos, cărţi considerate relevante din punctul de vedere al motivaţiei de studiu); o probă orală (o temă de cercetare: o temă nouă sau continuarea lucrării de diplomă).

· Blaise, Albert, Manual de latină creştină, Timişoara, Amarcord, 2000

· Carcopino, Jérôme, Viaţa cotidiană în Roma la apogeul Imperiului, Bucureşti, EŞE, 1979

· Călinescu, Mateo, Cinci feţe ale modernităţii, Bucureşti, Univers, 1995

· Eco, Umberto, Şase plimbări prin pădurea narativă, Constanţa, Pontica, 1997

· Garin, Eugenio (coord.), Omul Renaşterii, Iaşi, Polirom, 2000

· Joly, Martine, Introducere în analiza imaginii, Bucureşti, All, 1998

· Le Goff, Jacques (coord.), Omul medieval, Iaşi, Polirom, 1999.

· Marrou, Henri-Irénée, Istoria educaţiei în antichitate, Bucureşti, Meridiane, 1997

· Riché, Pierre, Educaţie şi cultură în Occidentul barbar, sec. VI-VIII, Bucureşti,Meridiane, 2001

· Schmitt, Jean-Claude, Raţiunea gesturilor în Occidentul Medieval, Bucureşti, Meridiane, 1998

· Tagliavini, Carlo, Originile limbilor neolatine, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977

· Villari, Rosario (coord.), Omul baroc, Iaşi, Polirom, 2000

 

Inscrierea – 3-8.09.2007, la secretariatul Facultatii de Limbi si Literaturi Straine, str. Edgar Quinet 5–7, et. II stânga. Acte necesare: (cerere de inscriere; d iploma de bacalaureat şi diploma de licenta (sau echivalenta acesteia), în original; certificatul de nastere (copie legalizată), 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate; chitanta atestand plata taxei de inscriere la examen.

 

 

Absolventii interesati de modulul de FILOLOGIE CLASICA vor putea studia atit limba latina, cit si limba elina (greaca veche) in cadrul orelor de atelier.

%d blogeri au apreciat: