Archive for 28 octombrie 2007

h1

Un menorah – Matei 13

octombrie 28, 2007

Nu ştiu ce vedeţi voi în Matei 13, dar de cîteva săptămîni eu văd aolo un Menorah.

Este lungă povestea.

Cînd am citit prima dată capitolul am descoperit că sînt 7 pilde. Fiecare ilustrează cîte un principiu al Împărăţiei.

Cheia este la sfîrşit: aceste învăţături sînt pentru adevăraţii cărturari, adică nişte bieţi pescari (vedeţi? Exact ca în predica de pe munte, totul este răsturnat, am o chestie pe tema asta, poate că o pun on line).

Cărurarii cu diplome de cărturari sînt demişi, adevăraţii cărturari devin doar aceia care învaţă „ceea ce trebuie” despre Împărăţia cerurilor.

Ideea de cunoaştere iluminantă este în versetul 43: „cei neprihăniţi vor străluci…” Isus le aprinde în mintea ucenicilor cîte un adevăr cu fiecare pildă pe care o rosteşte.

Structura capitolului este foarte interesantă. Asta mă fascinează.

Primele trei pilde (pămînturile, seminţele de neghină, sămînţa de muştar) sînt din domeniul agricol.

A patra pildă, mijlocul menorah-ului (candelabrul evreiesc cu şapte braţe) este din gospodărie, din casă. O femeie ia aluat. Pilda aluatului.

menorah_1803_-_rings-sursa-humble-heart.jpg

Din momentul acesta textul se frînge, se întîmplă ceva şocant pentru un exeget care priveşte ansamblul capitolului: mulţumile sînt demise, ucenicii se retrag cu Isus ca să li se spună taine.

Care sînt aceste taine?

Următoarele trei pilde: pildele EXPERŢILOR 🙂

sînt trei experţi, dintre care doi sînt absolut nebuni.

Un expert imobiliar care vinde tot ce are ca să cumpere o bucăţică de teren cît să îşi facă o groapă, dacă nu îl mai primeşte nevastă-sa acasă 🙂 (că doar a risipit tot, ca un nebun)

Un expert bijutier care adună mărgăritare frumoase, dar, la fel, ca un nebun, dă tot ce are, ca să cumpere un mărgăritar de mare preţ.

Un expert pescar, care deosebeşte peştii buni de cei răi.

Toate aceste trei pilde formează registrul II al menorah-ului.

Vă rog să vă uitaţi şi voi.

Priviţi acolo unde sînt interpretări, uitaţi-vă la legătura dintre primele pilde şi ultimele.

Revin, după ce predic din asta, ca să văd cum este primită predica de comunitate.

acolo este verificarea ultimă.

h1

Un alt mod de „a sfîrşi” un blog, un mod de „a sfîrşi” un blogger

octombrie 28, 2007

Pentru cei care citesc în franceză, uite-AICI

Link-ul mi-a fost trimis de un prieten. Am discutat în cîteva rînduri despre utilitatea unui blog, rolul acestuia faţă de „oficialităţile” religioase, pornind de la declaraţiile unor lideri din Convenţia de Sud faţă de bloguri, eficacitatea, timpul investit, relaţia dintre blogging şi celelalte responsabilităţi, sănătatea etc.

Merită o discuţie, cu siguranţă.

%d blogeri au apreciat: