Archive for 7 noiembrie 2007

h1

Acces gratuit la Sage!!!

noiembrie 7, 2007

Am văzut asta în mai multe locuri.

Mi-e mi-a sosit din partea ARSR

„pana in 30 noiembrie, Sage Journals ofera acces gratuit la toate revistele sale

(SAGE Publications publishes over 485 journals in Business, Humanities, Social Sciences, and Science, Technology and Medicine.)

http://intl-online.sagepub.com/”

Eu am încercat, m-am înscris, merge!

Prefer însă Questia!

h1

Consecvenţa şi prostia

noiembrie 7, 2007

Consecvenţa nu este cea mai mare dovadă de inteligenţă. Nici de înţelepciune.

Cineva mi se lăuda zilele trecute că el spune tot ce gîndeşte şi de asta nu l-au lăsat oamenii să devină pastor. Buun!

Bravo! De admirat cerbicia dînsului, numai că este o problemă.

Dacă ce gîndesc este prost? Dacă sînt sincer, dar sincer înşelat? Ce, nu s-a mai văzut?

Atunci, logic, spun prostii, dacă spun tot ce gîndesc. Şi, cum am auzit eu odată un înţelept spunînd: „un om înţelept nu spune tot ceea ce gîndeşte, dar gîndeşte tot ceea ce spune.”

Consecvenţa nu-i soră cu înţelepciunea, este numai verişoară de-a doua.

Pocăinţa este o formă de inconsecvenţă. Mergi înainte şi îţi dai seama că ai greşit. Te întorci. Nu-i aşa?

Asta-i!

Să fim perseverenţi în lucrurile bune, prudenţi faţă de pericolul celor proaste, consecvenţi în cele ce le-am cumpănit bine prin cîntarul înţelepciunii de sus.

Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu, singurul care este Consecvent cu Sine şi care are dreptul să îşi păstreze consecvenţa pentru că este Acelaşi, ieri, azi şi în veci.

h1

Willow Creek, o mărturisire surprinzătoare.

noiembrie 7, 2007

O surprinzătoare mărturisire este făcută de lideri din cadrul mişcării Willow Creek.

Cred că această mărturisire la o aprigă dispută între adepţii seeker-sensitive churches şi adepţii bisericilor tradiţionale.

Îmi pare rău că sînt „pe picior de plecare” că mi-ar fi plăcut să văd ce credeţi despre asta.

Poate se îndură Dumnezeu şi ne trezim la vreme că şi în România începuseră să curgă apele „izvorului” de la Willow Creek.

Nu poate curge din aceeaşi vînă a izvorului şi apă amară şi apă dulce! (Iacov)

Ce este admirabil aici?

Faptul că oamenii se opresc, evaluează şi, dacă îşi dau seama că au greşit, dau un sunet de trîmbiţă desluşit: „înapoi, fraţilor!”

Ce se întîmplă la noi? Dacă am greşit, stăm şi tăcem în păpuşoi, poate trece combina şi ne ocoleşte. „Timpul le rezolvă pe toate” sau „Uf, acum am lăsat tăvălugul la vale, oricum nu îl mai pot opri….”.

Tăcere versus transparenţă.

Proţăpeală versus smerenie şi puteţi continua….

h1

De ce mă ţin de Sfeşnic?

noiembrie 7, 2007

M-aţi tot „auzit” că spun de Matei 13 cum că n-am putea să îl interpretăm altfel decît în lumina unui Menorah, adică a unui Sfeşnic Evreiesc.

menorah-medias.jpg

Da, şi mai am argumente.

1. Vă rog să vă uitaţi în Exod 25, acolo este descris sfeşnicul, trei braţe ies dintr-o parte şi altele trei din cealaltă parte.

31 Să faci un sfeşnic din aur curat: sfeşnicul acesta să fie făcut din aur bătut: piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele şi florile lui să fie dintr-o bucată.
32 Din laturile lui să iasă şase braţe; trei braţe ale sfeşnicului dintr-o parte şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă parte.
33 Pe un braţ să fie trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe celălalt braţ trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; tot aşa să fie şi cele şase braţe care ies din sfeşnic.
34 Pe fusul sfeşnicului să fie patru potiraşe în chip de floare cu migdal, cu gămălioarele şi florile lor.
35 Să fie o gămălioară sub cele două braţe care ies din fusul sfeşnicului, o gămălioară sub două braţe şi o gămălioară sub alte două braţe; tot aşa să fie şi sub cele şase braţe, care ies din sfeşnic.
36 Gămălioarele şi braţele sfeşnicului să fie dintr-o singură bucată; totul să fie din aur bătut, din aur curat.

Tot capitolul este simetric.

Primele trei pilde sînt din domeniul agricol şi se întîmplă afară din casă. Aşa începe capitolul: Isus a ieşit”afară din casă”.

13:1 În aceeaşi zi, Isus a ieşit din casă, şi şedea lângă mare.

Ultimele trei pilde sînt spuse numai pentru ucenici, „în casă”, după ce Isus a dat drumul mulţimilor. Ce „nepoliticos”! Exact cînd era climax-ul predicii, atunci îi trimite să-şi vadă de treburi şi dă tălmăcirea neghinei numai pentru cercul iniţiaţilor. Să mai spui că Isus a fost democrat!!!

34 Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde; şi nu le vorbea deloc fără pildă,
35 ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice: „Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii.”
36 Atunci Isus a dat drumul noroadelor, şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El, şi I-au zis: „Tîlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.”

Astfel, dinamica întregului capitol poate fi urmărită pe o serie de paralele, dar una dintre ele este afară-înăuntru, pidele pămîntului şi seminţelor (pămînturile bune şi rele, săminţele bune şi rele, sămînţa de muştar), pildele experţilor (expertul în comori, expertul în mărgăritare şi expertul în peşti buni şi răi)

La mijloc este o pildă care are de-a face cu ce se întîmplă în casă. Isus o rosteşte chiar înainte de a intra cu ucenicii în casă.

Primuil argument este structura capitolului.

2. Al doilea este că Isus nu le spune ucenicilor pilde, ci le pune înainte. Exact ca şi cum le-ar pune sfetnicul în templu. Vă rog să găsiţi şi alte locuri în care Isus le pune înainte (paratithemi), uitaţi-vă în 24 şi 31. Verbul mai poate avea şi alte sensuri. Le-a pus deoparte, le-a păstrat etc. Eu cred că verbul cu pricina folosit şi în contextul în care ucenicii erau amestecaţi în mulţime.

3. Vă rog să observaţi tema luminii. Cei care ascultă aceste pilde vor străluci. Isus le aprinde lumînările în sfeşnicele minţilor lor pentru a lumina în vremea de apoi, la rîndul lor. V. 43.

43 Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă.

Cam asta-i ce cred despre cap. 13. Cred că textul oferă destule argumente interne pentru o interpretare de acest fel.

Vă rog să mă contraziceţi acum, că altfel dau drumul la o prostie şi vă treziţi după război! 🙂

%d blogeri au apreciat: