h1

Iosif Ton – Despre bunătate şi despre omul bun

noiembrie 25, 2007

Despre bunătate și despre omul bun

Un alt fel de război

Între anii 1996-2005, preocuparea mea principală a fost viața spirituală, adică viața trăită cu Dumnezeu. Cea mai mare parte a lucrurilor pe care le-am înțeles și le-am explicat în cursurile de viață spirituală ținute în biserici din toată țara au fost cuprinse în cartea mea Umblarea cu Dumnezeu, în unire cu Domnul Isus, sub călăuzirea Duhului Sfânt, publicată de Editura Cartea Creștină.

Au existat foarte multe lucruri pe care eu însumi nu le-am înțeles mai înainte și pe care le-am studiat și mi le-am clarificat cu ocazia pregătirii acestor cursuri. Pot să spun că am avut multe descoperiri noi, care mi-au îmbogățit propria mea viață spirituală dincolo de orice așteptări ale mele. Chiar și după încheierea acelor cursuri am continuat să văd, să înțeleg, să percep lucruri noi. Pe unele dintre acestea le-am scris în lunga introducere la cartea numită mai sus, introducere pe care am intitulat-o Bazele teologice ale vieții spirituale.

Subiectul acesta nu a încetat să mă preeocupe și de atunci încoace. Una dintre problemele în care am simțit că nu am o imagine destul de cuprinzătoare este aceea a lucrurilor care se întâmplă în om atunci când se întoarce cu adevărat la Dumnezeu, când este născut din nou (Ioan 1:3-5), când este născut din Dumnezeu (Ioan 1:13), când este plasată în el sămânța lui Dumnezeu (1 Ioan 3:9), și când este făcut părtaș al firii dumnezeiești (2 Petru 1:4). Întrebarea fundamentală pe care mi-am pus-o a fost aceasta: Ce se schimbă în om când se naște din nou și ce nu se schimbă? Răspunsul pe care l-am dat la cursurile mele a fost că se schimbă orientarea generală a vieții, sau atitudinea fundamentală a vieții, adică omul născut din nou este acum orientat spre Dumnezeu și urăște ce urăște Dumnezeu și iubește ce iubește Dumnezeu. Ceea ce nu se schimbă, am spus atunci, sunt obiceiurile care, în totalitatea lor, alcătuiesc caracterul. La schimbarea obiceiurilor trebuie să lucrăm noi sistematic, prin înnoirea minții (Romani 12:2) și prin trăirea reală în unire cu Cristos și sub călăuzirea Duhului Sfânt.

Lucrurile acestea le văd și astăzi la fel, dar Domnul m-a călăuzit să merg mai departe și să explorez mai atent și mai profund diferența dintre Vechiul Legământ, în care poruncile lui Dumnezeu sunt scrise pe table de piatră, și Legământul cel Nou, în care poruncile lui Dumnezeu sunt scrise în inimă (Ieremia 31:33 și Evrei 8:10 și 10:16). După cuvintele Domnului Isus, pomul rău este făcut pomul bun, cu alte cuvinte, tot ale Domnului Isus, omul rău este făcut omul bun (Matei 12: 33-37).

Pe noi ne sperie și ne blochează cuvintele spuse de Domnul Isus tânărului bogat: „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu” (Marcu 10:18). Noi nu vedem că Domnul Isus folosește aici hiperbola atât de titpic iudaică și, mai ales nu vedem că însuși scopul lucrării Domnului Isus prin Noul legământ este tocmai să schimbe natura oamenilor și să producă oameni buni, așa cum Tatăl lor ceresc este bun (Luca 6: 35-36).

Am ajuns, deci să văd și să înțeleg că transformarea fundamentală care se produce într-un om atunci când se întoarce cu adevărat la Dumnezeu este că omul vechi a devenit omul nou, omul rău a devenit omul bun, și că atitudinea fundamental nouă din omul născut din Dumnezeu este bunătatea.

Este normal să fie așa. Fiii celui rău sunt răi, iar fiii Celui Bun sunt buni. Căci scopul fundamental și primordial al lui Dumnezeu este să-și producă fii după chipul și asemănarea Sa, fii care seamănă cu Tatăl lor, ființe umane a căror trăsătură fundamentală de caracter este bunătatea.

Așadar, am început să fac un studiu nou despre bunătate, să fac o analiză și o definire mai clară a bunătății.

Ce este bunătatea și ce înseamnă să fii om bun? Chemarea esențială a lui Dumnezeu este ca din noi să piară orice fel de răutate și, dimpotrivă, adică prin contrast cu aceasta, să fim buni unii cu alții, să fim miloși unii cu alții și să ne iertăm unii pe alții, cu continuarea că dacă suntem copii preaiubiți ai lui Dumnezeu trebuie să fim buni și plini de dragoste ca Tatăl nostru (Efeseni 4:31-32 și 5:1-2).

Dar ce înseamnă toate acestea? Cum trebuie atunci să se trateze copiii lui Dumnezeu unii pe alții? Și, de ce există în multe biserici evanghelice atâta răutate, atâta intoleranță, atâta violență verbală (care ucide mult mai radical decât violența fizică!)?

În ultima vreme, am lăsat la o parte alte scrieri și am studiat pe larg tema aceasta, și m-am pregătit să scriu despre ea o serie de eseuri și, poate, chiar o carte întreagă.

Ei bine, tocmai acum, când eu sunt pregătit să scriu despre bunătate, au izbucnit atacurile feroce asupra mea, asupra trecutului meu și asupra caracterului meu pe un anumit blog și de acolo pe multe altele, care fac înconjurul lumii.

Vă mărturisesc că nu le-am citit. Cineva care mă iubește le-a citit și mi-a spus foarte pe scurt ce se scrie și cine scrie. Am înțeles că se scrie foarte mult și deci mi-ar trebui un timp îndelungat să le citesc pe toate. Ce risipă de timp, când Domnul îmi cere să studiez și să scriu despre bunătate!!!

Am înțeles deasemenea că se toarnă asupra mea teribil de multe învinuiri și se produce o înspăimântătoare asasinare de caracter. De ce să mă otrăvesc cu toate acestea?

Apoi, imaginați-vă cât timp mi-ar trebui ca să iau toate aceste acuzații și să vă explic și să vă dovedesc, cu mărturii și cu înscrisuri, că nu sunt adevărate!

Și chiar dacă aș reuși să fac așa ceva, pe cei mai mulți tot nu i-aș convinge, deoarece ei au ales deja să aibă o atitudine dușmănoasă față de mine.

Să privim din altă perspectivă. Eu am 73 de ani, sunt ieșit la pensie, locuiesc literalmente la marginea lumii (uitați-vă pe mapamond unde se află orașul Portland, din statul Oregon, USA și de acolo să vă imaginați ceva mai la sud, un mic orășel între munți, și acolo un mic apartament dintr-un bloc pentru pensionari), cu o pensie care îmi acopere toate cheltuielile pentru trai, fără să mai am aspirații pentru slujbe sau poziții omenești și vă veți da seama că nu mai am interes omenesc pentru a intra în lupte interumane. Vorbind omenește, aș putea spune că nu-mi pasă de ceea ce se scrie despre mine pe aceste bloguri.

DAR! Persoana care mi-a relatat despre ceea ce se scrie despre mine mi-a relatat că un tânăr, citind atâtea lucruri rele despre mine, a zis cam așa: Înseamnă că nu mai trebuie să cred ce predică Iosif Țon și de aceea am luat casetele cu predicile lui, și de la mine și de la mama mea, și le-am pus de o parte!

Vă rog să înmulțiți cu multe mii această declarație. Multe mii de persoane s-au hrănit până acum cu predicile mele, cu cărțile mele, cu cursurile mele, iar acum le iau și le aruncă la coș! Iată, dragii mei, ce mă doare! Iată de ce nu pot să tac în fața a ceea ce se scrie pe aceste bloguri.

Vă rog să remarcați că sunt predicator și scriitor de patruzeci de ani și în tot acest timp nimeni nu a atacat conținutul învățăturilor pe care le propag eu. Nimeni nu se poate plânge că aș da învățături false sau dăunătoare. Și mai ales, nimeni nu spune că prin învățăturile mele aș deforma oamenii și caracterele, ci dimpotrivă. Ei bine, toate efectele benefice ale acestor învățături s-ar putea să fie anihilate de succesul acestei campanii de pângărire a persoanei mele și a integrității caracterului meu.

Este evident că s-a pornit un război pentru discreditarea mea. Dar cei care îl fac sunt din cultul baptist, în care am crescut și pe care l-am iubit și îl iubesc și în care L-am slujit pe Dumnezeu toată viața. De ce o fac și ce urmăresc ei cu acest război, nu pot să înțeleg. Dar ei sunt frații mei de credință! Cei mai mulți sunt în poziții eclesiale și academice de cinste și, deci, eu le datorez cinste. Și vreau să vă asigur că voi continua să le dau cinste!

Iată ce voi face eu. Voi continua să scriu despre bunătate! Dumnezeu mi-a deschis acest orizont nou, ca să înțeleg că esența faptului de a fi parte din Noul Legământ este să fii plin de bunătate și să răspunzi la rău cu bunătate.

Un bulb de crin a fost luat de un grădinar, a fost pus în pământ într-o groapă, a pus peste el gunoi și pământ și a turnat apă, așa încât s-a făcut un amestec care mirosea teribil și arăta groaznic. Bulbul de crin a zis: „Eu nu sunt din lumea aceasta a gunoiului și a pământului, ci sunt dintr-un regn superior lor. Le voi arăta ce pot eu face din gunoi, pământ și apă!” Și a așteptat până când razele calde ale soarelui l-au ajutat să dea rădăcini, să le înfigă în gunoi și pământ, și apoi să țâșnească afară din pământ și să producă în final floarea cea mai minunată, de un alb imaculat și care răspândea parfumul cel mai frumos și mai puternic. Și atunci a strigat: „Iată ce se poate face din gunoi, din pământ și din apă cu ajutorul de sus al luminii și căldurii soarelui!”

Așa voi face și eu. Voi arăta ce se poate face când peste toată murdăria care se aruncă peste mine răsare soarele Domnului Isus și mă inundă cu lumina și cu căldura Lui. Și ceea ce voi produce nu va fi din mine, ci va fi din El, căci scopul meu, prin toate învățăturile mele, este să-L arăt pe El, să-L înalț pe El, să-L fac pe el cunoscut altora.

Iată care este slujba mea:

„De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am primit-o, noi nu cădem de oboseală.

Ca unii care am renunțat la obiceiurile rușinoase și ascunse, noi nu umblăm cu viclenie și nu stricăm Cuvântul lui Dumnnezeu, ci, prin arătarea adevărului, ne facem vrednici să fim primiți de orice conștiință omenească, înaintea lui Dumnezeu.

Și dacă evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei gloriei lui Cristos, care este chipul lui Dumnezeu.

Căci noi nu ne predicăm pe noi înșine, ci pe Domnul Isus Cristos. Noi suntem slujitorii voștri pentru Isus.

Căci Dumnezeu, care a zis: Să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile, ca să facem să strălucească lumina cunoașterii gloriei lui Dumnezeu pe fața lui Isus Cristos” (2 Corinteni 4. 1-6).

Scopul slujbei mele este să fac ca oamenii să vadă chipul lui Dumnezeu în Domnul Isus Cristos, să vadă în Cristos bunătatea lui Dumnezeu și dragostea Lui de oameni (Tit 3:4), să se îndrăgostească de bunătatea lui Dumnezeu și a lui Isus și să dorească cu toată ființa lor să se dezvolte și în ei această bunătate și să manifeste spre alții, în orice situații posibile, această bunătate dumnezeiască. Cu alte cuvinte, scopul slujbei mele este scopul originar al lui Dumnezeu de a-Și face oameni după chipul și asemănarea Sa.

Prin urmare, îi provoc la război pe frații mei care mă împroașcă cu noroi. Dar la un alt fel de război. Un război împotriva răutății care lovește, rănește, distruge. Un război pentru bunătate. Un război pentru a face oameni după chipul lui Cristos.

Domnul Isus ne-a învățat că omul se cunoaște după ceea ce produce. Uitați-vă la conținutul predicilor, cărților și cursurilor mele și convingeți-vă că de 40 de ani mă străduiesc să dau învățătura care produce oameni de caracter, oameni care seamănă cu Domnul Isus.

Vă provoc să arătați și voi că scopul vostru, prin tot ce faceți, este să produceți oameni buni, oameni ca Domnul Isus.

Iar celor care au iubit predicile și cărțile mele, dar care acum sunt îngroziți de ce au citit despre mine, iată ce vă spun. Este imposibil să spulber eu toate câte s-au revărsat asupra numelui meu. Și nici nu cred că Dumnezeu îmi cere așa ceva. Trebuie să înțelegeți că Dumnezeu a creat această nouă libertate în care fiecare scrie ce vrea, fără control și fără limite.

Dar Dumnezeu v-a creat și vouă libertatea de a alege ce să citiți și cu ce să vă hrăniți!

Eu voi continua să dau frumusețile pe care mi le-a dat mie Dumnezeu.

Voi sunteți liberi să vă hrăniți cu murdării din iad sau cu frumuseți din cer.

Internetul este probabil cea mai mare minune a epocii moderne. Dar în internet ai și frumusețile lui Dumnezeu și murdăriile diavolului. Aici, în sfârțșit, ai cu adevărat libertate, deoarece tu alegi, cu o simplă apăsare de buton pe un site sau pe altul, dacă intri în cer sau dacă te cobori în iad.

Vino cu mine să ne delectăm din frumusețile lui Dumnezeu!

1

Sursa: Masa rotundă. Acest document este pentru a fi adus la cunoştinţa tuturor celor care l-au atacat pe fr. Iosif şi cred că este un răspuns la ultimele dialoguri care s-au petrecut în comentariile de la unele posturi de pe acest blog.

Publicitate

230 comentarii

 1. nu am citit inca tot , dar vad ca va cam zis-o bine . Pe un gand cu mine .


 2. Daca unii le-au pus cartile la colt eu cand am trecut balta, acum 6 ani (devenind din fost student de-al dumneavoastra ,aproape vecin )mi-am adus cu mine cartile scrise de matale si sora Elisabeta , ele continua sa fie mereu proaspete ,o adevarata hrana spirituala. Am totusi un mic of,cand ati fost la Dallas si v-am intalnit am fost asa de bucuros ,dar doar v-ati uitat la mine cand m-am prezentat si apoi v-ati intors cu spatele ,nici macar ,,Pace „. Oare asa se pune in practica ,,bunatatea ” ? Cu toate astea pt.mine sunteti acelasi ca-n prima zi de scoala,multumind mereu lui Dumnezeu ca am avut harul sa-mi fiti profesor. Domnul Isus sa va dea o batranete fericita !


 3. Draga Wes,
  din nefericire la fel s-a intamplat si cu mine. Tot asa a facut fratele Ton. Rece, distant, expeditiv. Dar asa cum ai remarcat si pentru mine unele carti ale domniei sale raman de referinta. Din nefericire nu sunt multumit cu raspunsul dumnealui, care e un raspuns la orice altceva, dar nu la problema pusa de patratosu, dar nu ma mai intereseaza. Apostolul Pavel a procedat prin luare de pozitie ferma, demontand toate acuzatiile ce i se aduceau. Nu a lasat problema „in coada de peste”.

  Frate Ton, Domnul cu dumneavoastra si cu noi toti.

  P.S. Asa cum remarca Wes la postul cu balena. Un titlu frumos: Pentru El, dar nu cu El. Asa mi se pare ca scrie fratele Ton. Pentru oameni, dar fara oameni!?


 4. eu sunt ca si apostolul Pavel care nu se lasa prins in falsele probleme si arata cauza problemelor , radacina .

  citi aici . Se poate ca ROMA __ NIA sa-si fi gasit familia Latina ( cati stiu ca si America ii un nume Latin de la Amerigo Vespucii ??? ) .

  Biblie , biblie si iar Biblie . semnat eu ROMA __ NIA .


 5. Specific fratelui Ton Iosif. Da lectii, face analize, aprofundari, dar fuge de problema in sine. De fiecare data, fara exceptie, cind este prins la colt ia postura de erou, de victima, de martir, de om plin de bunatate care raspunde ca si Hristos cu dragoste!!! Dar, sa te fereasca Dumnezeu sa ajungi tu la colt si sa fie dinsul cel care te analizeaza ca numai de bunatate nu mai ai parte. Fara mila te loveste, te da la o parte, nu mai insemni nimic pentru el, nu te mai baga in seama, trece pe linga tine sau peste tine, te pune la index si te uita. Dinsul e prea „chemat” la cele mari si prea ocupat cu cele de sus ca sa mai aiba timp pentru tine! Tu esti un nimeni, un zero, unul cu care nu mai pierde vremea. Cei care il cunosc stiu la ce me refer.
  Oricum, bunatatea e un rod al Duhului Sfint si nu e nevoie sa tipe ca e bunatate. E chiar acolo, o gusti din plin, intotdeuna, si fata de oricine. La IT e selectiv, e prezentata in vorbe mari, in analize pertinente, in carti si in predici, mai putin in viata de zi cu zi, cind simte ca nu are dreptate, ca nu ii esti alaturi, ca nu tii cu domnia sa, ca ai alta parere. Atunci te striveste fara mila. Dupa care urca la amvon si predica senin despre bunatate, jertfa, sacrificiu de sine, renuntare, daruire, lipsa de razbunare. Ba chiar combina cele mai stralucite argumente teologice ca sa te fac sah-mat. Nu, el nu se razbuna, dar asa cere „Cuvintul….” Dinsul doar e mesianic (!)chemat sa fie mai hristic ca altii….patrunzind in taine pe care tu, cel de rind, nu le poti patrunde…
  Frate Ton, Domnul sa aiba mila de dumneavoastra. Batrinete placuta, si poate chiar cu pocainta adevarata si intoarcere la Dumnezeu. Daca se mai poate!


 6. Marius, am venit cu familia de la adunare si am vazut textul. Te rog sa ma luminezi si pe mine cum a ajuns la tine, cand, de la cine, ca un fel de introducere. Cand a fost scris? Cui se adreseaza? Pacea Domnului tuturor!


 7. Personal vad in aceasta poveste un vechi sablon. Oameni care se ataseaza emotional de un lider si il ridica la rangul de erou personal pentru ca apoi cand vraja se rupe sa il calce in picioare cu multa ura pentru dezamagirea de a fi un simplu om. Cred ca cei care se incumeta sa conduca turme mari dar cam tumultoase in emotii se supun acestui risc. Prima data conduc ei turma, apoi ii conduce turma pe ei, si final turma trece mai departe peste vechiul lider sub comanda unuia mai nou care eventual propune si o traiectorie mai interesanta turmei.
  god bless tovarashe Tzon


 8. Unde va era bunatatea si la ce ce va gandeati dv.noaptea,pe vremea cand ati scris sorei M C din orasul C ca Domnul Isus eate un sarlatan? cand stiati ca din BUNATATE S a jertfit pt.noi,

  I ati mai scris dupa aceea sorei M,a carui sot,un pastor deosebit,cu reala bunatate,(amandoi sotii au facut seminarul cu MARA), a fost prin minciuna inlaturat,
  Ca v ati pocait din nou si ca acum nu L mai vedeti asa pe Hristos?

  Dv. ce parere aveti despre ingerii de lumina,pot ei da invataturi din Scriptura?
  ca dupa aceea sa i recunoastem totusi dupa roade?

  Daca dv.studiati asa mult,cum considrati sarbatoarea Nasterii Domnului?
  O sarbatoare numita Craciun ,dupa „mosul cel bun”,luata lumeste,cand impodobim bradul(idolul)in biserica unde doar Slava Domnului trebuie inalatat, ori Sarbatoare Nasterii umile a Domnului Isus?
  De ce acestui obicei pagan german,ii dati atata fast?(am vazut „craciunul”facut la Brasov,unde erati f.implicat
  pantru a parea apropiat de adunare?
  nu era mai biblic,sa spuneti ca acest obicei nu e dupa CUVANT?

  Spuneti mi cat e de biblic acest obicei lumesc,introducerea lui in adunarea Domnului,
  cine l a introdus?

  Cat despre ‘bunatate”de care aveti acum mare nevoie,lasati o sa se manifeste ,nu o mai incorsetati dv.in noi sabloane,BUN ESTE NUMAI DUMNEZEU,
  Lui sa i cerem mila,desi Lupii rapitori,cei care vand turma ,Pavel ne spune sa ne ferim de ei si Domnul Isus la fel ne indeamna.

  Puteti fi acuma bun, de fapt dv.iar va legati de altii,facandu i rai,
  da cineva care va iubeste,va transmite,cineva care inca nu poate sa creada ca ati fost unul din oamenii securitaii,
  dar atatia ani,ati putut privi fratii in ochii? cei pe care i ati vandut?
  da desigur ei trebuie sa arate bunatate?
  vedeti ca ei au totusi atat bunatate, ca asteapta sa va pocaiti,
  Cum raspundeti la gravele probleme,pe care le a expus fr.C?
  de ce credeti ca Domnul va lasa descoperit?El care are o bunatate infinita?
  Ce ziceti de asta?
  Doar stim CA NIMIC NU E INTAMPLATOR,
  De ce nu demontati punct cu punct totul?
  De ce iar ‘slova care ucide?”
  dar ce trebuie facut cu cei care vand turma,atunci?
  Domnul sa ii pazeasca pe ai LUI,PE CEI CARE SE LUPTA CA SA FACA VOIA Sa,pe cei care au suferit pt.slava SA.


 9. Preaiubitilor,
  Domnul sa aiba mila de noi, El sa ne dea un duh bland si linistit, nu certuri de cuvinte.
  Fie binecuvantarea Lui peste noi si familia Ton.
  Nicu T


 10. nu ma exprim bine , dar ma regasesc in cum explica si in ideile lui Dan Spaniard

  aceste idei le gasiti aici :

  http://danspaniard.wordpress.com/

  va rog putin curaj si acceptati si Concurenta in Domnul ~~ concurenta cea buna si in cele spirituale .


 11. Marius, ma incumet sa scriu cateva randuri. E de rasu-plansu, eu il asteptam cu mana intinsa langa putul secat pe fr. Iosif, sa-l scot de-acolo, si dansul, batandu-ma pe spate, imi spune:

  „Era bine in put, acum am ajuns ca vai de capul meu, la capatul lumii, in amarata aia de America, in oraseleul ala Portland, in statuletul ala prapadit Oregon. N-am citit ce scrii tu, ca n-am timp si, omeneste, nici nu-mi pasa. Stii ce ma doare pe mine? Predicile, cartile si cursurile mele care zboara la cos. Sa ma apar de acuzatii?! Nu asa voi convinge marea majoritate dusmanoasa. Eu i-am iubit pe baptisti toata viata (!) Lucrarea mea e sa scriu o noua carte, despre bunatate.”

  Rog pe secretara care face fr. Ton revista presei (blogosferei) sa-i strecoare si raspunsul meu, minoritarul iubitor:

  Frate Ton, ma bucur ca ai iesit din put, ca nu putrezesti in vreo Coree sau China, prin inchisori. Arunca, frate, predici, casete, CD-uri, carti, da-le frate in putul ala gol. Frate, da-o incolo de carte despre bunatate. Ai vazut filmul „Regele pescar”? NU te dezbraca gol pusca, dar umpla descult prin parcul ala din Portaland, statu’ Oregon, si razi, si razi, si plangi de bucurie si striga sa te aud eu: Domnul mi-a dat lucrarea pocaintei, glasul asta eu nu am vrut sa-l ascult. Acum am scris-o in carnea mea. E completa, rotunda. E cea mai frumoasa carte a mea, pentru ca e scrisa de Domnul in mine.
  Apoi, sa arunci tablita aia de care vorbea fr. Wurbrand, pe care eu o port, si pe care scrie: inca nu e desavarsit!


 12. …Wurmbrand, iertare, acolo Sus.


 13. Daca cineva citeste aceste mesaje pentru Iosif Ton, vreau ca acest mesaj sa fie o incurajare pentru Iosif Ton, sa continue sa scrie, eu am citit f putin dar voi citi mai mult de acum incolo din ceea ce a scris dansul.
  Nu ma intereseaza nimic din nimicurile scrise despre dansul si ma bucur ca il gasesc tot mai clar pe Domnul in ceea ce scrie dansul!
  Asta e singurul lucru important pentru mine!

  Am invatat si eu unele lucruri dealungul anilor din ceea ce se dadea la radio din predicile lui Iosif Ton, imi amintesc si perioada Europa Libera cand parintii mei ascultau Duminica de Duminica mesajele dansului.
  Nu inteleg si chiar nu ma intereseaza toata mizeria asta care se face/spune despre dansul.
  Cred ca are perfecta dreptate sa nu raspunda, chiar daca a gresit candva, ca multi altii, nu suntem noi in masura sa judecam pe nimeni.

  Si in fond nu inteleg ce mai vreti de la dansul, a plecat, s-a retras, se calauzeste din cuvantul Domnului si in anii pe care ii mai are este intru totul dedicat lucrarii Domnului. De ce nu il lasati in pace sa scrie ceea ce mai are de scris, sa zideasca si sa mai cheme la Domnul prin scrierile sale ?

  Ce impresie credeti ca dati lumii prin ceea ce scrieti aici, ce marturie buna si placuta este aceasta, cum ii chemati pe altii la Domnul aruncand cu noroi in persoane atat de cunoscute in cult?

  Eu cred ca e mai bine sa judece Dumnezeu, si timpul petrecut aici pe blog sa fie mereu o inchinare inaintea lui, o rugaciune pentru cei care cauta fata Domnului si zi de zi cauta ca prin scrieriile lor si prin activitatea lor sa ii aduca si pe altii la Domnul. Cat despre viata lor si purarea lor in societate si intre frati, o va judeca Dumnezeu.

  De ce sa irositi/irosim timp in a judeca vieti, caractere, destine cand timpul acesta poate fi dedicat din plin unor activitati mult mult mai marete la care cred ca fiecare a fost chemat.

  Domnul sa ne dea intelepciune !


 14. Fratilor mei de demult.
  Pasiunea certurilor de cuvinte la care s-a ajuns poate sa distruga si cele mai firave exprimari ale Vietii Noi.
  Idolii nu trebuie aparati. Sa se apere singuri. Incapatanarea raportarii la autoritati false duce la orbire spirituala, la mers impleticit si la cadere impreuna in groapa. Am pus cateva cuvinte pentru voi la sfarsitul unei postari din cuvantul pe care l-am avut aseara la o adunare:
  http://frateledan.wordpress.com/2007/11/25/toiagul-de-carmuire-al-rautatii/ , cititi-l pana la capat.
  Avertisment: „dar daca va muscati si va mancati unii pe altii, luati seama sa nu fiti nimiciti unii DE altii.”Gal 5:15
  A mai aparut un blog pus pe concurenta. Concurenta, pizma, invidia sunt roada carnii, nu a Duhului. Opriti-va! daca nu cumva sunteti randuiti la asta! Caz in care imi iau magarusul si pornesc spre Ierihon. Sigur voi gasi victime.
  Cu compasiune
  fratilor mei baptisti, din vremea copilariei mele in Domnul
  PS: prin idoli inteleg autoritatile din postarea cu „toiagul”, nu persoane.


 15. Ionel Condor, tocmai v-ati pierdut timpul pretios, citez: „De ce sa irositi/irosim timp in a judeca vieti, caractere, destine …” Pai dvs. pe Iosif Ton, ca sa-l aparati, nu-l judecati? Caracterul unui om nu conteaza?
  „Nu ma intereseaza nimic din nimicurile scrise despre dansul”. Nimicurile acelea se cheama puncte de vedere, multe sunt gandurile unor frati. Daca nu va intereseaza, inseamna ca le-ati citit, dar nu v-au placut, pentru ca altfel de unde stiati ca sunt nimicuri?
  Imnurle nu se construiesc cu paradoxuri. Sau poate ca da…


 16. Domnul sa va binecuvinteze pe toti.!
  subscriu in a incuraja pe fratele Ton, un parinte spiritual al natiunii noastre , si-a riscat viata pentru credinta in Domnul Isus, a avut caderi dar…le-a marturisit..ce sa-i mai cerem !am inteles din declaratia lui ca dupa „90 a rezolvat direct cu victimile problema.sa mergem cu toti la pocainta…si sa privim fiecare la noi insine..!Domnul sa ne dea intelepciune !


 17. O prima nelamurire. De dimineata textul pastorului Ton era mai scurt, cam cat este scris ingrosat, iar acum aproape s-a dublat. Ce se intampla, Patratosule? Ne poti explica?

  O a doua nelamurire. N-am nimic personal cu pastorul Ton. I-am ascultat predicile, i-am citit unele lucrari, articole, carti. Nu sunt de acord in totalitate cu ceea ce scrie. Ceea ce ma indigneaza este, insa, modul oarecum superior de a aborda oamenii. Mai mult, asa cum se incheia textul postat de dimineata, razbatea regretul fratelui pentru scaderea aprecierii publicului pentru ceea ce dansul a produs de-a lungul timpului: carti, emisiuni, cursuri, inregistrari. Recititi pasajul:
  „…Vă rog să înmulțiți cu multe mii această declarație. Multe mii de persoane s-au hrănit până acum cu predicile mele, cu cărțile mele, cu cursurile mele, iar acum le iau și le aruncă la coș! Iată, dragii mei, ce mă doare! Iată de ce nu pot să tac în fața a ceea ce se scrie pe aceste bloguri.”
  Este foarte mult „eu” in acest pasaj. M-as fi asteptat sa spuna: „Eu voi continua sa scriu despre cutare sau cutare lucru, si daca va gasi cineva ca este de folos pentru el va citi, daca nu eu imi voi fi facut doar datoria.” Flexan are dreptate in observatia pe care o face. Popularitatea poate ucide. Cei sensibili la laude si aprecieri sunt cel putin la fel de sensibili si la lipsa acestora. Iar multi dintre cei care lauda nemasurat s-ar putea ca, mai tarziu, deceptionati cumva de cel supraelogiat, sa ponegreasca la fel de fara masura, ca o compensare.
  Predicatorii actuali ar face bine daca ar invata din aceste lucruri si ar fi mai atenti la tentatiile celebritatii si la linguselile celor din preajma lor.


 18. Asa e mai fratilor. Eu de mult tot strig pe-aici sa nu faceti o tinta din fratele Ton, pentru ca, de la o dicutie de principii si datorita obsesiei unora am ajuns sa atacam un nume si o persoana, desi plecasem si trebuia sa ramanem la o discutie de principii. Sau, cum am tot zis prin comment-urile mele, sa adresam problema fratilor care inca nu s-au pocait in nici un fel si mai mult conduc seminare teologice prin bucuresti s.a.m.d. Dar nu, unii au reusit sa concentreze toata discutia pe un om, care nu merita asta. In timp ce problema esentiala era alta si la altii. Si in hora asta am fost prinsi multi de pe-aici, si am fost prins si eu, desi din cand in cand eu si altii (puteti reciti ce s-a scris) am zis si iar am zis, sa ne intoarcem la discutia de principiu si sa „sa drop the Ton subject”, dar unii nu au vrut sa renunte si gata.

  Daniel a avut cu totul si cu totul alte motivatii decat noi, sfinte si sincere, si un altfel de rezultat se astepta, nu atacarea unor persoane – desi altele erau vizate, ci tratarea si vindecarea unei probleme a Bisericii. Si problema, repet, a fost la altii, daca tot era sa vorbim de nume, nu la fr Ton, dar unii nu au vrut nicicum sa renunte la o anume persoana. Si cum zic, in hora am fost prinsi multi. Eu, unul stiu ca trebuie sa ma pocaiesc in dreptul meu, si probabil ca toti trebuie s-o facem. S-a vorbit mult si s-a pacatuit mult. Imi dau seama ca prin unele lucruri care s-au zis aici, s-a facut la fel, daca nu mai mult rau, decat ce-au facut securistii si colaboratorii in alte vremuri. Din cauza accesului facil la internet si informatie, cine stie cati s-au otravit, si ne-am otravit si noi, cei care am petrecut mai mult aici pe blog, si nu datorita strigatului de dragoste al lui Daniel si a dorintei de rezolvare a problemei, ci datorita atacurilor directe asupra ft Ton. Stiti ma gandema, intr-un fel, ma bucur pentru cei mai in varsta care nu au acces la internet, sa nu se pricep, ca asa vor fi feriti de a-si strapunge inima cu mii de sageti. Parca si eu as vrea sa fi fost printre ei acum.

  Oricum, sper ca macar acum, o data pentru totdeauna, vom renunta la acest subiect legat de o anumita persoana, si daca e sa mai vorbim, sa fie fara atac la anumite persoane. Vom da, fratilor, socoteala pentru orice cuvant care ne-a iesit din gura sau „din degete”! Pentru fiecare!

  Si pentru fratele Ton,

  frate Ton, sa nu credeti ca toti care au citit si au auzit discutii si opinii negative, sau chiar au scris aici, se vor apuca acum si vor arunca cartile si predicile d-voastra. Ca s-au zis aici si bune si rele, despre un om care, ca om, a avut si el bune si rele in viata (desi unii nu pot sa inteleaga si sa accepte acest adevar elementar, „basic”) e una, si cartile si lucrarea acelui om, e alta. Si sper, dar mai mult, sunt convins, ca oamenii nu sunt si nu vor fi chiar asa de naivi si infantili, incat sa arunce predicile si cartile d-voastra la gunoi. Sunt convins ca oamenii, cei mai multi dintre ei, au minimul de inteligenta sa discearna intre un om, cu bune si rele, si o lucrare pe care Dumnezeu a facut-o prin acel om.


 19. Si inca ceva, si o zic cu durere, sunt mandru sa am frati in Domnul, ca si Daniel si altii ca el, sincer si curati in motivatii. Dar sunt si asa de dezamagit. Dezmagit de ce vad intre frati, si acuma nu vorbesc de cei care au fost colaboratori si nu s-au pocait, aceia sunt o alta problema. Sunt dezamgit de cum sunt fratii si pocaitii intre ei, si mai ales frati lucratori, pastori intre ei. Va marturisesc acum, ca ma simt usurat si bine, ca, desi cu pregatire teologica, si cu talent – cum tin multi sa-mi spuna, ma simt bine totusi, ca nu am intrat si parca nici nu imi mai doresc sa intru vreodata sa slujesc ca pastor sau lucrator, cand vad ce se intampla intre ei si cum se mananca si se sapa intre ei. Cred ca asta este noul gen de securitate acum si colaborare cu cel rau in a „omori” pe frati, cum au facut-o atunci colaboratorii si securistii, chiar daca in alt fel. Si eu nu vreau sa iau parte la asa ceva. Ce bine, ca nu sunt pastor. Ce bine. Asta am ajuns sa spun, dupa ce vad cum se trateaza pastorii intre ei. Doamne ai mila. A mai zis-o cineva pe-aici, o armata care isi impusca ranitii, dar inainte de a-i impusca, are grija sa-i tortureze bine de tot. Si nu asta vrea Domnul, SI NU ASTA A VRUT DANIEL, SA FIE CLAR PENTRU TOTI! Asta pentru cei care, stangaci si infantil, vor sa-l scoata pe el tap ispasitor, sau cel putin pretext, pentru prostiile facute sau vorbite de ei.

  Sunt asa de trist acum, asa de ravasit, asa de gol, asa de inveninat si otravit acum. Si nu datorita scrisorii sau cartii lui DAniel, nicidecum, si nici macar datorita fostilor colaboratori, ci datorita unora care au devenit noii colaboratori ai celui rau. Si vad ca nici nu vor sa inceteze. Poate unii sunt impietriti si ei deja, ca si cei din aia vechii care nu s-au pocait.
  Sunt cum zic, gol si trist si otravit si ingretosat acum. Si cine stie cati se mai simt ca mine acum. Dar nimanui nu-i pasa. Ei continua cu atacurile, in loc sa ne pocaim toti.


 20. Poate ca totusi daca ar fi sa intru in pastorat, as face-o la americani, dar nu la romani. Fratii americani, slava Somnului, is mult altfel decat fratii romani. De fapt, ce mai, putine natii pe planeta asta is ca roamnii (in sens negativ, si o zic cu durere, ca si eu sunt roman). Pacat!


 21. Draga Logik,
  Imi pare rau de felul in care te simti si simt cu tine. Am trecut pe unde treci tu si numai Domnul poate sa-ti redea bucuria. El o va face cu siguranta pentru ca esti un om bun.

  Te-ai bagat intr-o situatie prea grea si doar daca ai „stomac” poti rezista. Ma rog Domnului sa te intareasca. Nu esti singur si unora ne pasa…


 22. Deci LOGIK, te simti exact cum s-a simtit balena cand Iona s-a rugat. Se pare ca acum esti multumit Cornel B, de ce ai reusit. Acum poti sa ii dai niste emetiral lui Logik?


 23. pentru Cornel B
  e pare ca i-ai distrus stomacul, ce stomac sa mai aiba


 24. Logik, cred ca hiperbolizezi. Imi dau seama ca esti intr-o pasa proasta datorita trairilor pe care le ai acum.

  Ei bine, eu cred ca ai aflat cum e omul in general, nu cum e romanul. Stai linistit si americanii sunt oameni. Dar, in loc sa te ofilesti atat, mai bine pui osul la treaba, fara resentimente. Adica, in loc sa-ti versi oful si sa arati cat de lamentabili sunt colegii tai de blog, mai bine te linistesti putin si ne spui cum a lucrat azi Scriptura la inima ta.

  Ca, de exemplu, eu daca percep ca astazi tu ai mai crescut putin spiritual o sa fiu putin „invidios” pe „secretul” cresterii tale. Si atunci n-am sa rezist si am sa te intreb: cum ai facut? Cum te-a ajutat Duhul Sfant?

  Pana acum am fost entuziasmat de tine. Acum, cu ultimele tale comentarii am observat ca esti tot om ca si mine. Pentru ca, facand apologia fratelui Iosif Ton, ai cazut in aceeasi manifestare pe care o acuzi la colegii de blog.

  Asa ca iti propun sa depasesti momentul de stress, sa faci abstractie de situatie si sa ne expui modul in care Dumnezeu a lucrat azi in viata ta. E doar o propunere. Vazand, cat de cat, cum te exprimi pe blog, am senzatia ca ai ce sa dai la nivel spiritual. Asa ca ofera tu alternative fara apropo-uri, caracterizari, dramatizari. Fa sa fiu entuziasmat de alta cale, alta modalitate de abordare a problemei. Inflacareaza-ma tu daca eu nu pot.

  Ce zici?


 25. Ca unul care l-am aparat pe fr. Tson, sincer, dezintereat, si -cred eu- pe drept, consider complet nepotrivit raspunsul dinsului. Faptul ca nu raspunde cu atacuri directe paleste pe linga ignorarea (chiar dispretuirea) multora care, sincer, s-au indoit de pocainta lui (in special vis avis de Securitate). Fr. Ciucur de la RVE Sibiu avea dreptate cind spunea ca Pavel si-a aparat slujba cind a vazut ca efectul pierderii credibilitatii sale este respingerea mesajului Evangheliei. Cam asa ceva trebuia sa faca si IT. De ce a ales altfel? Nu stiu. Dar e pacat pt el si pt baptisti/evanghelici care ar fi avut un om mare in istorie. Asa, fr. Tson va intra controversat, cred eu, in istorie. E pacat pt el deoarece termina in coada de peste (desi nu-s convins ca e ultimul lui raspuns) lasind un model „incurcat”. A arunca cartile lui e o prostie. Mintuitorul spunea contemporanilor sa asculte de cei ce stau pe scaunul lui Moise (intr-un Templu corupt?). Tot asa, nici mesajul fr. Tson nu e periculos, ba de multe ori, chiar folositor;sper sa fie putini care sa-i arunce cartile. Cit priveste modelul lasat pt tineri…
  Mai ramine nadejdea in Judecata dreapta a D-lui nu numai pt dinsul ci si pt mine! Doamne ai mila de mine pacatosul!


 26. pt. Logik,
  Iti aduci aminte de faza in care Ap. Petru a fost prins de Pavel ca era fatarnic? Ce a facut Pavel? L-a demascat. De ce credeti ca a facut lucrul acesta? I-a vrut raul sau din dragoste? Crede-ti ca Petru s-a apucat sa se scuze sau sa il ameninte pe Pavel? Nu cred. Petru a fost un pacatos ca si oricare. Tocmai smerenia lui si pocainta lui, atunci cand l-a tradat pe Domnul si mai tarziu cand a fost fatarnic, la propulsat ca si lider.

  Un pastor adevarat trebuie sa fie un exemplu de pocainta adevarata, isi va inghiti mandria oricat de mare i-a fost caderea si va da voie Domnului sa il ridice. Pe cei ce ii ridica Domnul nu-i poate dobora nimeni, dar pe cei ce-i inalta lumea, multimile cu siguranta ii doboara Domnul. De ce? Pentru ca El este un Dumnezeu Sfant si gelos, El nu isi imparte Slava cu nimeni. Un cuvant si pentru dvs. si pentru mine.


 27. Nici cu Petru nu suntem indemnati sa avem mai mult indulgenta, asa ne invata Pavel. Dar cat respect avem fata de el cand ne lasa ca model pocainta lui. Tradator, da, fatarnic, da, pocainta, da.
  Nu a scris prelegeri, tratate, nu a facut filozofia chibritului s-a pocait si toti il iubim.
  Ce mult mi-as dori acelasi lucru de la fratii nostri mai in varsta pe care fr. Daniel Mitrofan i-a amitit, si nu numai.


 28. Daca lucrul acesta s-ar realiza toata vorbaria de pe acest blog si nu numai are rost, daca nu invatam ce sa nu facem si mergem mai departe cu Domnul.


 29. Logik, nu sunt teolog, sunt doftor. Ai pierdut batalia, pentru ca la armata nu se primesc bolnavii de stomac si dupa cum scrie fr. Ton, trebuie sa inceapa razboiul. Citez: „Prin urmare, îi provoc la război pe frații mei care mă împroașcă cu noroi. Dar la un alt fel de război. Un război împotriva răutății care lovește, rănește, distruge. Un război pentru bunătate. Un război pentru a face oameni după chipul lui Cristos.”
  Vei spune ca e o metafora dar nu era mai preferabila metafora pacii? Da’ cu pace nu se poate? Simt ca e ca si cum ar vrea sa scrie cartea despre bunatate, amenintand ca ma va bate in cap cu ea pana ma face bun.
  Am asteptat sa se apere si sunt dezamagit, dar sunt vindecat. Rar am citit o scriitura atat de cruda, vrand sa fie buna, o enciclica a unui papa baptist razboinic, postmodern. Poate ca in aceasta seara nu pot degusta sublimul pe care majoritatea il vad in textul fr. Ton.


 30. Vad ca scrisorea lui IT V-a dezechilibrat pe unii, i-mi pare rau de cum se simte LOGIK . Trebuie sa stim ca asta e o lupta nu impotriva unui om ci impotriva duhurilor celui rau si care nu este inarmat e mai bine sa stea deoparte. eu unul nu am gasit nimic rau in ceea ce a scris LOGIK ,I.T este un expert in a devia cauza scotinduse pe el ca un luptator vrednic de lauda tuturor iar ceilalti ma refer la noi suntem niste rai care nu stim ce e bunatatea lui DUMNEZEU.
  Cornel stie ce spune si nu se mai lasa dus ca altadata de un asa om.
  Si nu va consumati prea tare I.T oduce foarte bine material mult mai bine decit toti pastorii pe care i-i cunosc eu ,puteti sa va iteresati de la altii nu de la el. Am vazut in librariile din Romania carti de-ale lui foarte scumpe si ar fi oproblema daca nu se vor mai cumpara. Oricum bunatatea fata de semeni nu poti sa dai prin carti ci prin felul de traire asa cum ne indeamna Scriptura in Evrei, sa urmam ce? FELUL DE VIETUIRE . Citva spuneau mai sus ca dumnealui
  s-a intors cu spatele si nu a stat de vorba, asa este
  si multi au trait asta. Asa face si acum cind niste frati ar vrea sa stea de vorba cu el


 31. Daca tot aruncati cartile Fr TON va rog sa mi le trimiteti mie ADRESA
  TIMISORA Str MUSICESCU Nr 162 Jud.TIMIS


 32. Daca tot aruncati cartile Fr TON va rog sa mi le trimiteti mie.
  Sau orice carti care nu va mai trebuiesc.
  ADRESA TIMISOARA Str.MUSICESCU Nr.162Jud TIMIS


 33. Razvane de accord cu ce zici ai scris ce gindesc si eu
  si vad ca ai cuvinte pe masura.
  DOMNUL sa te binecuvinteze

  Astept ceva de la Marius si sper sa nu aiba si el vreun virus.
  Multa pace si sanatate pentru toti care iubesc CALEA,ADEVARUL SI VIATA.


 34. Farisei care arunca cu pietre pe un blog. Asta vad. Intotdeauna cele mai multe comentarii sunt la capitolul „critica” sau apararea impotriva acuzelor. Topaie Satanel de fericire la fiecare nou comment, asa simt. Ptr ca, pe un blog cu mare vizibilitate, un om este judecat (in absenta) de niste pocaiti, sfinti, frati intru Domnul Isus Hristos. hA-HA! WWJW? what would Jesus write pe blogu’ lu’ Patratosu? Nu stiu! Dar poate stiti voi, cei care umblati cu Domnul prin lumina atata de puternica ca uneori orbeste!
  Care dintre voi nu e mandru si s-a pocait pana la capat sa continue! Atata dragoste si dorinta de a-l indrepta pe fratele Ton cel cazut incat…..ati gasit solutia, datu-cu-parerea-pe-blog.
  Scuzati deranjul, continuati, sfintii mei! Judecarea celor care judeca se opreste aici! 🙂


 35. Nu am fost bun de nimic cateva zile dupa patania cu fr Ton ,pt mine a fost un soc ,nu am mai intalnit un asa frate dar nu dupa multa vreme Domnul Isus mi-a dat mangaierea Sa prin vizita fr. Paul Negrut.El a stat de vorba cu mine mai mult decat ma asteptam ,si-a facut timp pt o fotografie,am simtit dragostea lui,bucuria revederii dintre profesor si student(intretimp devenit pastor si profesor ). Ca slujitor al Domnului ,detaliile comportamentului meu fata de frati si surori sunt foarte importante,ei asteapta de la noi sa nu le neglijam.Domnul sa ne ajute !


 36. Dupa ce m-am pocait , asta se intampla cam prin anuyl 1987 atunci am inceput sa vad adevarata fata a unor asa zisi oameni ai lui Dumnezeu si eram foarte scarbit.
  Norocul meu ami bine zis marele meu har a fost ca am avut in acele momente pe cineva langa mine care imi spunea ” Liviule nu te uita la oameni ca ai sa cazi ; uita-te te rog la Domnul Isus pe El il avem ca exemplu”
  Fratilor in cine ati crezut sau credeti ?
  Imi aduc aminte de cineva apropiat mie care era student la teologie la Oradea si care aproape isi facuse din fratele Paul Negrut un idol si ii tot spuneam ca e periculos sa faca lucrul acesta deoarece oamenii mai cad sunt supusi greselilor dezamagesc de multe ori dar Domnul Isus niciodata.
  Sunt printre voi oameni care au crezut prea mult in fratele Ton si acum sunt dezamagiti?
  El macar a recunoscut si a facut-o public dar ce spune-ti de ceilalti ?
  Nu stiu ce sa spun despre toate aceste lucruri : eu m-am pocait la puna din predicile fr. Paul Negrut la care am tinut si inca tin foarte mult.
  Ce se va intampla daca fratele cade deodata in vreo greseala ; mi se va surpa tot sistemul de valori si toata increderea ?
  In cine am crezut si cred eu ? Intr-un om , intr-un mesager al cerului sau in Isus Mantuitorul meu.
  Sunt doar niste ganduri pe care le am acum va rog sa nu va suparati pe mine.
  M-a durut acum cativa cand am auzit ca fr. Ton a plecat de la Oradea , a ramas fr. Paul rectot si ca biserica s-a impartit in doua : tonisti si paulisti spuneau unii din biserica si sa vezi certuri si schimb de opinii.


 37. Wes, ai spus lucrurilor pe nume.
  Felicitari!

  Sa vii numai in Romania, sa vezi cum facem capela in fiecare seara. Ce vremuri…


 38. Andrei tocmai ascult RVE Sibiu ,asa`imi alin DORUL dupa vremurile alea .Ce frumos era cand priveam cu totii la Domnul Isus !


 39. Scriptura ne invata sa privim la antemergatorii nostri si sa le urmam credinta. Din pacate privind inspre inaintasi vedem sovaiala, nesiguranta, bijbiieli, parca-l vedem pe Ioan intreband: „El este sau sa asteptam pe altul?”
  Dar ni se cere sa urmam nu faptele cuiva, ci credinta. Parca e foarte aproape de proverbul nostru „sa faci ce spune popa, nu ce face popa”. Ce ziceti?


 40. tocmai aici e problema din comportarea lui „popa” nu se vede credinta. Adica daca faptele mele sunt rele asta spune ca nu ma tem de DUMNEZEU si atunci nici credinta in EL nu am.


 41. Fratilor, care ati fost chemati sa fiti sfinti!
  Daca Ap. Pavel ar citi tot ce s-a scris aici, oare nu ne va spune asa cum a spus Galatenilor:
  „Copilasii mei, pentru care iarasi simt durerile nasterii, pana ce va lua Hristos chip in voi!
  Ce parere aveti? Sa ne judecam singuri ca sa nu fim judecti!


 42. pt. elev
  Imi place cum gandesti, practic, simplu, direct.
  Asa au fost si apostoli, si profetii, si Domnul Isus.

  Spunea cineva ca oamenii care nu stiu ce vor sa spuna scriu carti groase, cei intelepti te „demonteaza” cu o singura fraza.

  Raman langa ceea ce spune Isaia: „(5:20) „Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele rău, cari spun că întunerecul este lumină, şi lumina întunerec…”


 43. ohoho.. .iar s-au aprins discuţiile.

  Vă rog să mă credeţi că posturile „despre bunătate” şi „despre cel rău” care au apărut în aceeaşi zi nu au fost programate de mine să apară aşa.
  Pur şi simplu s-a nimerit.

  Am un singur comentariu de făcut, de fapt o întrebare, poate că este retorică, poate:

  Spuneţi-mi, vă rog, de ce toţi cei care au lucrat aproape de şi cu fratele Iosif sînt deosebit de dezamăgiţi şi critici la adresa dînsului, iar cei cdare l-au auzit doar de la radio, l-au citit în cărţi, l-au văzut la amvoane sînt dezechilibrat de laudativi, elogioşi, eulogici (nu logici) la adresa dinsului.

  Ambele „partide” tind să îşi piardă măsură pentru că avem de-a face cu un om atît de vizibil, cu o istorie atît de impresionantă.
  Eu rămîn cu întrebarea aceasta care pune problema duplicităţii.
  Lămuriţi-mă şi pe mine, pentru că eu cred că sînt în primejdie şi eu şi alţii ca mine să fim doar oameni vizibili, dar nu oameni mari.

  Oamenii mari au fost fascinanţi de blînzi şi fermecători de buni şi de la distanţă şi de aproape.
  Atît am de spus la cele ce spuneţi!


 44. Scuze patratosu, tocmai am postat cu numele meu de bloggist (petruciucur). Fac o rugaminte pentru stergerea lui. Postez acum cu numele de baza.

  Patratosu,
  consider ca esti perfect idreptatit punandu-ti aceste intrebari care vin din realitate. Iar retorica domniei voastre este instructiva, provocatoare la gandire si analiza. Cine are… sa…

  Eu am o parere formata, aproape definitiv, dar necomunicabila. Pentru mine este la mare cautare si aplicare Evrei 12: 1-2.

  Apropos! Nu sunt deloc dezamagit de fratele Iosif Ton. Am fost! Nu mai sunt!

  Multe binecuvantari fratelui Iosif Ton, pe care-l iubesc si noua tuturor, cei „de la patratosu”, care, volens-nolens formam o comunitate, dar poate nu intotdeauna comuniune.


 45. Nu sunt baptist(desi am copilarit in biserica) si am stat mult pe ginduri daca sa scriu sau nu pe blog..Citesc de citeva zile parerile exprimate pe blogul dvs(foarte interesant de altfel)si ce n-am vazut inca , poate cel mai important lucru(in opinia mea)si anume ca: d-l Ton a ridicat o intreaga generatie de tineri,,rebeli”comunismului si slugilor lui(vezi cartea d-lui Mitrofan,care are toata stima mea)….daca numai asta ar fi facut si are respectul meu,si prin asta putem acum sa ne dam cu parerea LIBER….nu am auzit ceva similar despre tunea,barbatei,grecu,mara si multi altii,pe cei de pe plan local nici nu-imai pomenesc ca nu merita….dar ce e mai grav e ca toti acesti colaboratori nu realizeaza nici acum raul facut Bisericii,si multor tineri care pe atunci nu stiau sa se uite la Isus si nu la oameni,cum zicea cineva,…eu sint unul care adolescent fiind m-am uitat la omul care vorbea despre Dumnezeu,si mi-a fost greata…scuze pentru limbaj,si pentru interventie….vroiam doar sa subliniez un Merit mare a lui Ton…N-am avut intentia sa jignesc pe nimeni,daca am facut-o scuzele mele


 46. isaia 5 cu 20
  Da oamenii mari au fost intotdeauna fermecatori de buni,de blanzi.
  PTR>Logik
  M am gandit ieri la predica la tine(am ceva ani….am un baiat poate mai mare decat tine,adica doi)
  zicea fratele:”nu poti cu logica sa fii ucenic,doar daca ai credinta”
  Mie imi placea cum comentai,ba odata erai deja satul,
  te ai inacarcat f.tare(ca si mine,ca si altii)
  Dar deodata, ai coborat steagul,
  sa ramenem la ceea ce Domnul ne a spus,
  sa ne uitam la mai marii nostrii:Wurmbrandt,M.NICHIFOR,Cure,Tozer,Harvey,etc.
  Sa nu uitam pe necredinciosi,pentru care trebuie sa luptam sa i aducem la lumina,
  cat despre acesta situatie,de altfel f.clara,lasa i pe
  altii mai tari,nu poti cu logica,
  Domnul sa ti dea credinta,mai multa(si mie si tuturo
  r)
  stii ca ai vorbit sa ca iasa adevarul la lumina, nu ai vorbit din rautate.asta e o soapta a diavolului,
  e o diversiune

  FITI SFANT CA SI EU SUNT SFANT,
  asta vrea Domnul de la noi toti,
  ne pare rau ca suntem asa de incarcati,
  o sa treaca asta,(ca sa vina altele)
  Domnul va face sa straluceasca ADEVARUL,sunt sigura,
  M AM BUCURAT MULT DE FELUL IN CARE S A TINUT IERI STUDIUL BIBLIC CU PRIVIRE LA TINUTA FEMEII IN ADUNARE,
  a fost totul dupa Cuvant,nu nu sunt cum ziceai adventista,
  dar incepatrore cand eram am suferit mult,alaturi de fiul meu,care s a intors inaintea mea,
  din cauza pastorului,
  care se pare ca a fost tot „un secu”
  ma bucur si ma inviorez cand vad ce se respecta,ceea ce Domnul ne a zis.
  Chiar porodierea acoperitului capului(descoperit la barbati ,cand se roaga, acoperit la femei,de ce nu fac si barbatii ca noi,sa se acopere cand se roaga,daca noi tot nu ne acoperim si daca fiecare face ce vrea)),prin bentita legata doar pe urechi,
  ma doare, eu o simt ca o razvratire impotriva Cuvantuli,Celui care a fost ,rastignit gol pe o cruce,desi era Dumnezeu,pentru noi ,pentru pacatele noastre,
  asta la felul in care ne inchinam,la cele incepatoare pe care ar trebui doar sa le facem,de mult,nu sa le discutam,
  avem f.multe de facut,
  e o lupta mare,de zi cu zi,
  de aceea sa nu ne dam de partea cealalta,decat a Domnului,a ADEVARULUI,
  sigur ca am obosit,dar aceasta oboseala e ca oamenii tin cu indarjire la ceea ce sunt si nu vor sa recunoasca si sa se pocaiasca,
  Domnul sa va binecuvanteze pe toti,sa facem ca Biserica Lui slavita,sa straluceasca,
  sa straluceasca Numele Sau in adunare,
  DOAMNE AJUTA


 47. Cititi viata parintelui Calciu Dumitreasa,
  e buna pentru inviorare si intarire,
  si SUFERINTA DE L.HARVEY,
  DE MI AI LUAT O INAINTE CATRE CER,AH!DA MI UN SEMN,
  SA MI FACI PASUL MAI FIERBINTE,DE HRISTOS SI RAI MAI DEMN,…..
  SPUNE MI TU O VORBA BUNA,SARE NVALUITA N HAR


 48. Ups, wes, se pare ca nu esti singurul care a patit asa cu fr. Iosif.
  Daca nu-l intereseaza cineva, chiar daca a lucrat si a fost sustinut de el ii intoarce spatele fara sa intinda mana.

  Pacat! Mandriei nu ii sta bine nici la tinerete nici la batranete pe capul cuiva.


 49. Patratosule, nu „toti cei care au lucrat aproape de si cu fratele Iosif sunt deosebit dezamagiti”. De exemplu cunosc foarte bine pe cineva care a lucrat vreo 3-4 ani cu dansul si nu este dezamagit deloc ba chiar din contra. Imi trece si mie prin cap o intrebare poate tot retorica: Daca toate atacurile din ultimele zile ar fi fost indreptate impotriva altcuiva (sa zicem impotriva fratelui Paul Negrut) ma intreb cate din ele erau la spam ?…
  Cornele, cu toate amintirile placute pe care le am de pe vremea cand jucam fotbal impreuna la Costinesti si in Retezat, as vrea sa-ti spun ca toate acuzele tale , fara sa le si dovedesti , au cam aceeasi valoare cat telenovela Elodia de pe 0-tv. Hai cu dovezi ca fratele Ton a fost informator si dupa ce s-a pocait in Iris si astfel lamuresti lucrurile.

  Vasile D.(Ciocio pt. Cornel)


 50. pt. Crin Alb,
  Ati amintit de Wumbrand si Cure Simion. Am petrecut cu ei ceva timp. Fr. Cure a stat la noi acasa in SUA o perioada, stiti de ce? Acum este mort si pot sa spun lucrul acesta. Nu pentru ca avea nevoie de adapost. Avea la cine sa stea. M-a rugat sa ii dau voie sa stea cu noi o perioada, fara sa-i cer, ca sa ma ajute cu copilul nou nascut si cu sotia care murea de cancer. I-am spus fr. Cure esti pastor, ai biserica, eu sunt un nimeni. El mi-a spus cam asa, „esti o oaie/berbec care are nevoie de ajutor. Nu stiu multe dar stiu sa gatesc. Nu crezi ca ti-ar prinde bine o cina calda dupa ce vii acasa de la lucru si de la spital?
  Oamenii cu adevarat mari au timp, pentru ca nu ei lucreaza ci Domnul. Cand Domnul lucreaza, ne da parca in somn painea ceea de toate zilele.

  Atunci cand ceea ce facem trebuie sustinut cu multa reclama, diversitate si varietate ceva e putred. Un pahar de apa dat in Numele Domnului unuia care este insetat are mai multa valoare decat multe carti, si diplome, etc.

  Viata fr. Cure pentru mine a fost un exemplu de om sfant care umbla cu Dumnezeu. Nu a scris decat o carte de poiezii publicata cu mare greutate. Sora Cure ma ruga din cand in cand sa-i mai trimit cateva exemplare din cartea de poiezii ca sa le dea la cei ce aveau nevoie de mangaiere.

  La moartea sotiei mele fr. Cure mi-a facut cel mai frumos cadou. Mi-a scris cateva randuri si mi-a dat poezia scrisa de dansul, „De ce-i asa o stie El?”
  Viata dansului la taiat de stuf, slujirea fratilor, cuvintele pline de duh au intarit ceea ce dansul a predicat.
  Un exemplu de urmat.


 51. Salut tuturor.
  Cam dezechilibrate reactiile anti-Ton din aceste comentarii; probabil ca in unele cazuri emetiralul ar trebui inlocuit cu distonocalmul si frustrarile personale, cu dreapta masura.
  Cred ca atitudini de genul „nu-i bun pentru ca nu mi-a intains mana” sau „n-a stat de vorba cu mine” in nu stiu ce situatie, demonstreaza cu siguranta, infantilism din partea celor in cauza.
  Probabil c-ar trebui sa rupem din scriptura paginile care contin scrierile lui Pavel, datorita trecutului sau de prigonitor al bisericii. Sau epistolele lui Petru, pentru ca acesta s-a lepadat de Isus si mai tarziu a avut o atitudine lasa in Antiohia, fata de iudaizatorii care venisera din Ierusalim. Sa fim seriosi…
  Se pare ca este mai importanta executarea mediatica a cuiva care a marturisit, decat expunerea celor care, desi au facut-o, se fac ca ploua.
  Si inca ceva – de dragul consecventei morale, va sugerez sa faceti un pas inainte, catre demascarea celor care, dupa ’89, au incheiat aliante cu diavolul, metamorfozat de aceasta data in Mamona, prestigiu personal, influenta, etc.
  Daca-i sa fie curatenie, sa fie pana la capat!


 52. Că bine le spui, Andrei, „pentru oameni, dar fără oameni!”

  Baptist curat, rar am mai văzut un portret atit de dur, dar atit de aproape de descrierile care vin din alta parti despre fratele Iosif.

  RAsvan, textul este public, este pe Masa rotunda, este distribuit ca sa fie facut public.

  Flexan, din punct de vedere sociologic ai foarte multa dreptate. Aici este problema cu cei care se ataseaza de un om, in loc sa se ataseze de Cristos sau, daca nu sint crestini, macar de o idee, de o viziune, dar nu de un lider.

  Draga Rasvan, esti dezamagit ca fr. Iosif nu ii pasa? Se pare ca deja s-a facut un club. Eu nu fac parte din el. Cu siguranţă secretara este depăşită de numarul mare de comentarii ca să mai strecoare şi răspunsul tău…

  Ionel Condor, ai dreptate, aici nu trebuie judecat un om, ci o atitudine, putem sa facem lucrul asta? Nu stiu, probabil că nu sintem destul de lucizi inca. Mai trebuie sa invatam.

  Draga Cristi b. ai apasat pe read more, textul era la fel tot timpul. Asta explica dublarea postului.

  Draga Doru, cred ca ai punctat foarte bine, Fr. Iosif ne lasa in coadă de peşte un model încurcat. Sper şi eu să nu fie ultimul său răspuns. Dezamăgitor, nu-i aşa?

  Draga Elev, eu m-am vindecat mai demult de privit la oameni, crede-mă.


 53. FRTUTESCU MIRCEA November 25, 2007 at 11:50 pm

  total de acord cu acest frate , oricum tot ce este bun va ramane in picioare asa ca toate lucrurile lucreaza impreuna spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu .

  cititi si aici:
  http://danspaniard.wordpress.com/2007/11/23/iosif-ton-%e2%80%93-un-om-un-cult-un-internet/


 54. Draga. J.R. scriptura ne invata sa ne scoatem birna din ochi, ca sa putem scoate paiul din ochiul fratelui, nu ca sa il lasam in pace.

  Cornel, emotionant ce spui despre fr. Cure. Acum, dupa aceste detalii, mai are cineva nelamuriri cine este Cornel?

  Dan, ca tot ai amintit de Pavel. Stii ce ma impresioeaza la pocainta lui Pavel? ca niciodata n-a contenit sa aduca aminte „am prigonit biserica”, deşi dosarul i se curatase, avea atitea realizari, era deja cu ranile pentru Domnul pe trup si totusi face un lucru extraordinar: aducerea aminte a păcatului.
  El o face ca sa nu o facă alţii. Nu-i aşa ca-i frumos?

  Vasile Danciu, unde vezi tu comentariultau moderat?

  Si cind a fost scandalul cu Paul Negrut s-a putut comenta in voie! Convinge-te, daca vrei.


 55. Patratosule,
  pe Logik l-ai uitat.


 56. Pt ca l-a dat cineva exemplu pe fr. Cure sa va spun si eu ceva frumos despre dinsul (fiica lui n-a vrut sa scrie pt ca nu vrea sa-si laude tatal). Fiind pastor la Resita, Cure nu numai pastorea biserica, ca rezista presiunilor autoritatilor, dar fr. Cure facea si injectii crediniosilor (pe vremea aceea erau putine asistente, iar Cure facuse o scaoala de misionari pt China si trebuia sa ai si pregatire medicala pt asta. Comunistii nu l-au mai lasat sa mearga). Mergea la un frate imobilizat la pat, ii facea injectie la 12 noaptea si apoi dormea in pivnita pina la 6 dim. cind trebuia sa-i faca iar injectie. (a nu se confunda pivnita anilor ’50 cu basement-ul sec XXI). La proces, cind fr. Cure a fost condamnat ca dusman al socialismului, cine credeti c-a fost primul martor al acuzarii?… Nu-i prima daa in istorie cind cineva musca mina celui ce l-a hranit…


 57. L-am cunoscut si eu pe fratele Cure Simeon ( Simion )
  a fost de nenumarate ori la noi in casa friind foarte bun prieten cu tatal meu.
  E drept ca eu eram adolescent pe vremea aia dar puteam sa-mi dau seama ce fel de om era si daca e slujitorul lui Dumnezeu sau nu.
  De ce spun asta : pt la noi in casa au fost si multi din cei mentionati in cartea lui Daniel si era o mare diferenta intre unii si altii.


 58. cine d-la Radu? nu mai este loc de ghicitori……. am putea sa ne dam cu presupusul da ce sens mai are. cine are ceva de spus sa spuna. 🙂


 59. La care comentariu te referi, Logik, la care asptepti raspunsul.

  Draga Doru Radu, ce ne facem cu cei care spun ca si fratele Cure ar fi cedat presiunilor?

  L-am cunoscut pe cvremea cind venea la IAsi, cred ca viata de felul acesta ii poate sterge slabiciunile, daca or fi fost.

  Eu am ce am cu cei in viata care mai pot sa se pocaiasca.

  Asa au fost acuzatii si la adresa fr. Vasile Branzei, eu despre acesti doi oameni pastrez amintiri foarte foarte frumoase si viata lor de dupa persecutie a aratat calitatea caracterului lor.

  Nu tot asa este in alte cazuri, in care viata de zi cu zi este consecventa acuzatiilor.


 60. Concluzia? Caracterul se vede şi dincolo de cărţi şi de amvon, nu-i aşa?


 61. Pt Mircea; am crezut ca e clar: cel care a fost tratat de fr. Cure a fost primul martor!!!! Inutil sa va spun ca fr. Cure l-a ierat!
  Pt. Patratosu; Nu cred, ca Cure a cedat. Stiu ca a fost perchezitionat dupa memoriul lui Tson, pt ca Cure l-a dus la pastorii din Arad; si mai stiu ca fost arestat o noapte in timpul unei vizite la Ploiesti (pastorea itinerant ac. biserica). Mai stiu ca reactia lui la incidentul de la Ploiesti a dus la sanctionarea l;ui Filip Dinca (Cure spunea ca a reactionat fara intentie. Stiti ce, Dumnezeu mai stie adevarul in toata zvonistica asta. Stiti ce ma doare? Oameni care au facut Rau (cu R. mare) bisericilor au scapat cumva (nu-l acuz de data asta pe Mitrofan) iar oameni credibili sunt suspicionati. Ma doare, dar n-am ce face. Va dau un ex. banal: sunt pastori (includeti si responsabilii bisericilor care n-aveau pastori) care pot pune mina pe inima si da dezmitiri ca ei n-au colaborat cu securittatea, pt simpul fapt ca isi depuneau raportul la Imputernicitul cultelor, la secretarul Consiliului Judetean (dupa lege cel ce raspundea de culte la nivel local) sau vreunui resident (vezi marturia lui Talos la Congres), ei bine acestia sunt basma curata. Iar cei care erau anchetati si in timpul anchetei sau a declaratiei de ancheta mai scapau ceva (cunosc exemple de 7-8 ore de ex.) sunt aratati cu degetul (brr!)… Tot ceva frumos despre Cure: si-a crutat copiii. Nu le-a povesti despre lanturilie de la picioare. Fiica lor Adriana, a vazut urmele doar cind Cure era pe patul mortii… In multe feluri ne putem proteja familiile…Mila D-lui peste toti! Amin!


 62. Draga Marius, acum am venit acasa. La intrebarea de ce unii sunt pupatori si altii improscatori, eu, fost pupator, ma tot gandesc de ieri a ce seman.
  Sa nu razi, e ca in insula Pastelui: nu o singura statuie, nu doua ci o gramada de capatani asteapta un raspuns. Cate capatani, atatea raspunsuri, de la ce au iubit dar n-au vazut. La mine, ultimul raspuns al fr. Iosif a fost cat „21 word Cornel”.
  Cum capata una raspunsu’, cum „buf”, cu scafarlia in balarii. Mai cu rusine, mai cu fereala, asta am patit-o eu. Si uite’asa se duc, incet-incet, minunile „lumii” …


 63. Foarte adevarat frate Marius . Stii ca si despre noi se poate spune ca am cedat si deswpre multi altii ; dar la numele din cartea lui Daniel s-au adus probe din dosare documente s.a.m.d.
  Eu unul chiar n-am auzit nimic despre fratele Vasile Branzei sau despre fratele Cure.
  Dar maine poimaine s-ar putea sa spuna cineva si despre Mrcu Nichifor si despre icolae Moldoveanu , Traian Dorz etc. etc.
  Oare ce se intampla fratilor ?


 64. Nici o mirare, si despre fratele Moldoveanu s-a spus!

  Tocmai de aceea am reactionat la prima iesire a fratelui Iosif.
  Arunca blamul pe toti.
  Cind spunem „nici nu va imaginati ce multi” atunci ne gindim la „cine” nu „la citi”?

  Da, cum spui, sint documente.
  iar unora le stau marturie impotriva sau pentru nu numai documentele sau lipsa lor, ci felul de vietuire si mai ales sfirsitul alergarii lor.

  „uitati-va la sfirsitul lor de vietuire”. Cam asta-i
  foarte simplu criteriu, nu?


 65. Multumesc Marius ca mi-ai raspuns si mie la un comentariu . Scriu asta fara cea mai mica umbra de ironie.


 66. Marius, acum alta durere, ca de dinti: multi teologii „subtiri” au spus ca au minte putina cei care nu fac diferanta intre om si opera omului ala, ca omu-i om, da’ opera, deh!, OPERA -ei au spus-o elegant, fireste.
  Bughi mambo rag, citim de tot felul. Intreb, de exemplu pe Condor, cand pasa peste un cuib de cuci, (gen zborul de la 4:46 pm), daca apostolul Pavel, dupa diferendul cu apostolul Petru, taia „la greu” pe crestini imprejur, pe ascuns, si ziua scria desavarsit „Epistola catre Romani”, citea vreun crestin epistolele sale? Si daca citea, credea cineva ce scrie acolo? Cand l-a taiat imprejur pe Timotei, a stiut toata lumea, si de ce.
  Care e pierderea? Mai aveam niste Ton necitit in biblioteca si nu mai pot citi.
  Marius, cartile pe care nu le citesc, nu le tin in biblioteca. Asadar…


 67. Am uitat. Starea mea dureroasa e raspuns si pentru Doru Radu, care a fost in-direct cu mine, mi-a spus diagnosticu’ in fata, ca-n America lui Siko, citez: „A arunca cartile lui e o prostie… sper sa fie putini care sa-i arunce cartile.”


 68. „Vă rog să remarcați că sunt predicator și scriitor de patruzeci de ani și în tot acest timp nimeni nu a atacat conținutul învățăturilor pe care le propag eu. Nimeni nu se poate plânge că aș da învățături false sau dăunătoare. Și mai ales, nimeni nu spune că prin învățăturile mele aș deforma oamenii și caracterele, ci dimpotrivă. Ei bine, toate efectele benefice ale acestor învățături s-ar putea să fie anihilate de succesul acestei campanii de pângărire a persoanei mele și a integrității caracterului meu.”

  Fratilor si parintilor … ascultati-ma!

  Cine poate tagadui ca nu tot ce tasneste din spatele amvoanelor tasneste si spre viata vesnica? Unele predici sunt transformatoare (de vieti, caractere, destine.. et c), iar altele se transforma pe ele dansele (in Piedici). Oricat de bine s-ar tinea si ar arata, pe cele din urma e mai bine a le lasa netransformate. Asta pana vor aduce transformare mai intai in „vorbitor”.

  Gandesc… si… sper sa nu gresesc, una e sa predici si alta e sa spui predici. Fratilor, nu putem desparti pe mesager de mesajul lui (nici Biblia nu o face), altfel am avea predica incompleta. Am avea doar spusele predicii. Nu putem avea urechile ciulite intr-o parte si ochii atintiti in alta (sau inchisi). Sa si privim in ochi pe cel care ne vorbeste si sa privim in ochi pe aceia carora ne adresam. NU? Nu asa zicea si apostolul Pavel filipenilor? Ce aTi auzit de la mine si ce ATI VAZUT in mine… FACETI. Se pare ca nu mai e la moda cuvantul „descalificat” de care se tot infrigura micutul Pavel. Azi se poate da invatatura, chiar daca acest cuvant s-a (prea) materializat..

  Din pacate (sau fericire?) fratele Ton nu este pus in situatia sa-si apere invatatura, asa cum lasa de inteles in articolul dumnealui. NU invatatura e pusa la indoiala in aceste discutii, ci integritatea caracterului. Din contextul discutiilor de pana acum deduc ca nimeni nu se astepta ca fratele Ton sa-si apere invatatura. Mai degraba, cred ca cei mai multi asteapta in mod sincer sa auda o marturisire scurta (da, am colaborat si dupa marturisirea de la biserica Iris, sau un categoric NU). Eu cel putin nu m-as astepta la argumente si contra argumente care sa fure din timpul de partasie al dumnealui.

  Oare avem pretentii prea mari, daca refuzam sa despartim pe om de mesajul lui? Oare nu aceasta a fost si greseala unor teOlogi atunci cand au despartit incet invataturile Domnului de Persoana Sa? Oare se cuvine sa procedam la fel ca unii din politica, care atunci cand sunt surprinsi si demascati in vreun fel se apara scuzandu-se ca sunt victimele unor campanii de defaimare? Daca dumnealui are cunostinta de o campanie de acest gen, de ce nu ne ELIBEREAZA si pe noi, cei ce nu cunoastem adevarul (nenuantat). Oare trebuie sa ne asemanam atat de mult cu lumea (politica) incat atunci cand ar trebui sa marturisim pentru adevar si sa ne pocaim, ii acuzam pe cei care ne mustra de viciu de procedura? Viciul de procedura a fratelui care incearca sa ne ajute a ne scoate barna (sau paiul) din ochi, ne va disculpa in fata marelui Sobor? Ma refer aici la procedeul razboiului adevarului vs cel al binelui (de parca ele sunt doua fronturi dusmane). Se poate sa fie si viciu de procedura la cei ce acuza, dar trebuie sa gasim intelegere (nu-i asa?) si sa fim buni a ne uita la capul de acuzare si sa dam socoteala…

  Fratilor si parintilot, ne eliberam CUNOSCAND adevarul si suntem ajutati in acest sens de cei care-l detin si-l fac cunoscut. Doamne, ajuta-ma prin robul Tau si nu lasa ca invataturile predicate sa fie impiedicate de…

  nickname


 69. Am scris ceva mai sus Patratosule, fiind intristat de ce scriu unii pe-aici. Unii ua crezut ca iau apararea cuiva, lui Ton sau mai stiu eu cui. Eu am tot zis si de Ton si de Negrut si altii, ca-s si ei oameni cu pacatele si neajunsurile lor. DAr nu, nu de asta sunt eu indurerat, ci de faptul ca pe aici, de mult nu mai este acea dorinta curata de a afla adevarul si de vindecare, la care chema Daniel. De mult s-a lasat deoparte problema de fond si s-a trecut la atacuri cu tinta clara. Si nu asta cred ca era intentia, nici a lui Daniel, nici a noastra, nici a Domnului. Acum e doar multa rautate, multa provocare, mult venin, multa fire. Si asta m-a otravit cu totul. Unii mi-au zis ca nu am stomacul tare pentru asemenea batalii. Pt asemenea batalii nici nu e nevoie sa ai stomacul tare. Eu prefer sa am stomacul tare pentru fapte si atitudini de genul exemplelor care s-au dat despre Cure Simion. Sunt trist, dezgustat si amarat, tare amarat.


 70. Logik,
  ce adevar vrei sa afli? De la cine? Cum? De ce?


 71. Lui Vasile Danciu !
  Vrei dovezi ca I.T a fost „informator si dupa ce s-a pocait la Iris”?


 72. Hai lasa Andrei, nu mai fa pe desteptul….


 73. Stii prea bine la ce ma refer!


 74. Ai observat?
  Esti mahnit ca „ceilalti” sunt cum sunt?
  Pentru ce ai presupus ca „fac pe desteptul”?

  A doua presupunere gresita, care probabil sta la baza etichetarii din prima presupunere: „sti prea bine la ce ma refer”.

  Q.E.D.

  Apropos! N-am cum sa ma supar pe tine. E normal sa reactionezi asa, ca doar esti om ca si mine.


 75. pt Viorel C. Vreau si eu daca se poate, dar numai dupa ’73 cind zice ca s-a lasat.
  Pt logik. Nu fiti dezamagit, va mai dau citeva perle de-ale lui Cure (ultimele):
  Dupa condamnarea lui Cure, biserca din resita si-a ales alt pastor (absolut normal- doar Cure fusese condamnat la vre-o 14 ani). Si tot normal era ca noul pastor sa ocupe casa pastorala. Iar familia detinutului politic pastor Cure, a fost scoasa in strada. Absolut normal: acolo-i era locul! Dumnezeu s-a indurat: o sora tiganca din Glimboca, a adoptat-o legal pe Adriana Cure, si-n felul acesta fata si-a terminat liceul (ca si copil de detinut politic nu putea). Dupa vre-o 5 ani, Cure este eliberat (prin amnistiere). L-a asteptat la gara toata biserica (inclusiv informatorii).. l-au purtat prin oras ca pe Domnul Isus, cu caleasca. Resita nu-i mare; da’ nici biserica nu era mare. Oamenii isi ridicau palaria, recunoscindu-l pe „popa si felcerul pocaitilor”. Slujba de pastor nu si-a mai recapatat-o in veci. A fost trimis la deratizare: „sa omoare sobolani, acolo e locul banditi;or”. Cure comenta cu umor: „cita vreme am raspindit viata toti m-au atacat, de cind raspindesc moartea, nimeni nu mai are treaba cu mine”. Faceti-va pastor, logik, daca asta va e chemarea! S-ar putea sa va pierdeti casa -pastorala. Mai bine s-o pierdeti pt Dl, decit sa vi-o ia banca din cauza economiei americane.


 76. Viorel, asta e problema esentiala in legatura cu I.T ,colaborarea dupa 68 pe care el nu o reconoaste,altii vor sa o acopere, altii vor sa nu se descopere niciodata,(imposibil), dar eu zic ca a venit vremea ca lucrurile sa fie scoase la iveala si am tot suportul pentru DANIEL MITROFAN pe care as dorii sa-l cunosc si pentru ce care lupta alaturi de el.


 77. Au mai fost si altii care au incercat sa reduca totul la un nume, sau la o persoana, sau doar la un conflict intre doua persoane. Crede-ma, nu mai am „stomac” pentru asemenea argumentari la infinit. Daca vrei sa vezi parerea mea Andrei, du-te si citeste ce i-am scris lui Mihai Geabou, pe postul „Clarificare solicitata …”

  Pozitia mea a fost clara de la inceput. Da, tratam problema, dar sa nu atacam persoane, doar de dragul de a le ataca. Desi recunosc ca si eu am cazut in cursa asta si m-am pocait. Dar nu asa ii vom determina la pocainta. Stim prea bine asta. Numa’ ne facem rau noua si altora. Spune tu Andrei, la ce bun tirul asta indreptat pe o persoana sau alta? Crezi ca va iesi ceva bun de-aici? oare chiar ne pasa de cineva? Chiar crezi ca totul e motivat de dragoste? Chiar crezi? Ia mai uita-te odata peste unele scrise mai sus, si in alte posturi (unele). Asta e problema. Au toate astea vreun rost? Asta ma intreb si va intreb?

  Pe cine a castigat Dumenzeu vreodata cu ura? Pe cine? Aratati-mi unul. Pe nimeni. Pe absolut toti ne-a castigat cu dragoste, in ciuda urateniilor si pacatelor noastre. Asa ne-am pocait toti, am fost coplesiti de dragostea Lui, nu de judecata si de mania Lui. Cine s-a pocait de frica si de pe urma maniei, are o problema. Eu fac o propunere, hai sa incercam sa-l castigam pe fr Ton, sau altii cu dragoste. Dar cu dragoste sincera si vizibila si din vorbe si din fapte. Ce ziceti? Incercam? Se poate? Si daca merge poate incercam si la Talpos si Bunaciu si Mara, de care eu zic (ca sa intru iar in hora – ca tocmai mi-am zdravenit un pic stomacul cu niste clatite si mai stii, poate imi revin 🙂 ,) ca is mai impietriti si nu au facut nici un gest de pocainta. Ce ziceti? Incercam metode de dragoste? Si cum? Idei.


 78. Nu am avut nici o intentie sa te supar Andrei, dar stiu ca intelegi ideea esentiala din ce scriu eu. De aceea am zis asa.


 79. Ma refer Andrei, la comment-ul facut la ora 3:56 AM, 24 nov, pe postul „CLarificare solicitata…”


 80. Logik, intre oameni, dragostea e un act care cere reciprocitate. Ei vor? Dac nu vor – si e clar ca pana acum nu vor, dragostea cu sila stii cum se cheama, o gasesti si in codul penal.


 81. @rasvan cristian apreciez umorul.
  Si da, ca si Condor mi-e mila de bietii soareci, harciogi si alti Scormonitori de tot felul … asta doar ca sa-ti raspund pe acelasi ton de gluma sau ironie.
  Eu citesc cu placere cartile, mie cuvantul Domnului imi vorbeste prin ele, si nu ma deranjeaza ca autorul nu si-a facut poza cu mine, nu ma cunoaste sau mi se pare mie ca ii sunt indiferent. Imi ajunge ca prin ele ma apropii mai mult de Domnul.Oare despre Pavel la vremea sa nu se spuneau atatea si atatea lucruri, oare a fost un om al Domnului ferit de uneltiri sau zvonuri dealungul istoriei.

  Chiar mi-e greu sa cred ca poate exista atata ura intr-un mediu crestin, chiar daca e numita elegant „sete de dreptate”.
  Dupa cate cunosc, pentru polemici mult mai aiurea s-au pornit razboaie … deci nu ar trebui sa ma mir , asta e firea pamanteasca.

  Cand vad inversunarea, ura, incrancenarea de pe forumurile ziarelor mai ca o inteleg, e ciudat sa o vad aici intr-un mediu cu adanci radacini crestin evanghelice (inteleg ca multi dintre dvs sunteti de zeci de ani frati in Domnul) …… si culmea, asociata mereu cu citate din Biblie.

  Vorbiti mereu de martiri si inaintasi,
  despre sfarsitul lor de vietuire
  dar care dintre acestia s-a comportat macar odata ca unii dintre voi, care dintre ei au aruncat vreodata cu noroi in tortionarii lor, ca sa nu zic in fratii lor, care dintre ei nu au stiut sa ofere iertare, mai mult sa isi caute unii dintre ei tortionarii tocmai pentru a o oferi .
  Si nu era vorba de frati ai lor , ci de oameni din lume. Partea asta nu o prea discutati.

  Daca nu si-a facut cutare poza cu voi mai tineti minte si dupa 20 de ani (iertati dar nu uitati :)). Inaintasii pe care ii pomeniti atat de des au fost batuti si umiliti dar nu vad in cartile lui Traian Dorz nici 0.01% inversunare din cata vad aici.
  Credeti ca acest om al Domnului nu a fost si el tradat de frati? De ce nu priviti si invatati de la sfarsitul lui de vietuire daca tot vorbiti de modele ?
  De ce nu priviti dragilor si din perspectiva asta?

  Stiu ca orice as spune nu fac decat sa fiu un contributor la intretinerea unei polemici de aceea as vrea nici sa nu mai intevin, nu as fi facut-o daca nu mi-as fi zarit numele.
  @rasvan cristian te rog mult sa nu continuam o polemica, daca te-ai simtit jignit indirect prin ceea ce am spus ca eu nu cred „nimicurile” care se spun, imi cer scuze.

  multumesc !


 82. Logik,
  ai dreptate, evident.
  Normal ca nu trebuie atacata persoana.

  Hai sa presupunem un caz ipotetic. Fratii X, Y, Z si K „e mari” in lumea pastorilor. Dar se dovedeste ca au pacatuit. Insa, pentru ca sunt pe un palier inalt, un statut deosebit, nu are cine sa-i disciplineze (deci nu sa-i condamne), cu scop crestinesc, recuperator, in dragoste. Sau, cine ar putea „face cercetari amanuntite” ca sa nu fie nimeni lumesc ca Esau intre copiii lui Dumnezeu? Problema cu aluatu’, plamadeala si dospeala (parca suna ca intr-un film romanesc…) este reala si dureroasa in efectele ei. Mai exista si fun-ii, cei care fac abstractie de principiile scripturale si mai ca i-ar idolatriza pe X, Y s.a.m.d. Ca in orice comunitate, optiunile, convingerile difera; exista si cei care doresc „moartea pacatosilor”.

  Extremele ar fi:
  1. musamalizarea;
  2. jupuirea, ghilotinarea, tragerea pe roata etc.

  Am inteles ce-ai spus. E destul de clar.
  E bine sa fii dezamagit, dar de fapt, eu vroiam sa incerc sa-ti spun ca nu e bine sa fi deprimat. Inteleg durerea ta sufleteasca, iti respect suferinta dar nu sunt de acord sa te „schingiuiesti” cu ea.

  In alta ordine de idei, voiam sa-ti spun ca daca tot te-ai pregatit spiritual, academic, teologic tocmai acum ai ocazia sa lucrezi la cei pe care-i consideri gresiti in atitudine si manifestare (si care poate chiar sunt). Un medic nu este dezamagit, dezgustat ca mereu ii vin pacienti, care mai de care mai bolnavi, mai plini de puroi, sange, mizerie. Din contra, pentru el e o provocare sufleteasca si profesionala.

  Acum cred ca m-am facut mai inteles.


 83. Draga Logik, îţi înţeleg amărala în parte. nu la asta v-am îndemnat, dacă te uiţi în posturile trecute?

  Aproape că a ajuns o lozincă, nu impresii, ci analize, nu epitete, ci demonstraţii, nu jigniri, ci argumente.

  Şi totuşi nu ne putem desprinde de nume şi oameni, pentru că de la vorbele şi faptele lor plecăm.

  Din partea mea aş vrea să discut numia despre fluturi, maci şi muzică, dar viaţa este mult mai complicată decît atît.

  Draga Rasvan, da, nu putem să desprindem pe teolog de faptele sale, dar încă Dumnezeu nu a spus ultimul cuvînt în dreptul fratelui Ton. Fratele Ton este in viata.
  Scriptura spune să ne uităm la sfîrşit. Eu sper să fie happy end, nu ce vedem aici. Inca mai sper, si in dreptul meu si in dreptul altora.

  Pina atunci nu arunca cartile.

  Dragilor, am crezut că posturile de azi sînt destul de clare. Ujnde este sursa răului, cine este rău? şi eu.
  Discutăm cum putem găsi modele şi soluţia în astfel de situaţii.
  Mărturisesc că aşa cum nu îl interesează pe fratele Ton ce scrie pe bloguri, la fel de putin ma intereseaza pe mine cariera dinsului. E stralucita oricum, este istorie. Altceva cred ca ne intereseaza pe fiecare in toata povestea asta.

  Principiile, valorile, caracterul, sfintirea, urmarea lui Cristos, nu biografia, cariera, succesul, reusita, cartile, casetele cuiva.

  Putem sa ne desprindem de persoana si cuvintele fratelui Iosif, pornind de la biografia si scrierea lui de mai sus? Asta-i testul cel mare.

  Draga RAsvan, dragostea nu este un act de reciprocitate, nu. Uita-te la cartea Osea si la Ioan, fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu LUMEA, nu Biserica…
  A iubit lumea, fără să fie iubit. A iubit omenitatea, deşi aceasta L-a respins.


 84. Ionel Condor, n-am urat niciodata pe nimeni, nu am citat din Biblie pe blog, nu sunt incrancenat, inversunat, nu arunc cu obsedantul noroi -e o moda cu expresia asta, in nimeni, desi v-am comparat cu El Condor Pasa, nu ma simt harciog, soarec sau scormonitor (din animalierul citat de dvs.)
  siii…..stati sa respir putin,…, asa,
  nu pot face polemica pe sub usa pe care mi-ati trantit-o in replica. Ati deschis zborul de seara cu numele meu si l-ati inchis cu el, desi va referiti si la alti rai. Spuneti ca nu mancati animalele alea. Sa stiti ca asta nu in seamna ca iubiti mai mult, ci ca sunteti un Condor vegetarian.


 85. Razvane, stii prea bine „cliseele” (care au la baza un adevar de fapt):

  Dumnezeu ne-a iubit fara pe cand noi nu-L stiam, nu-l iubeam, sau Dumnezeu ne-a chemat pe cand noi ii intorceam spatele, ne-a iubit pe cand noi il uram si ii eram potrivnici.

  Si versetul din Isaia „noi toti rataceam ca niste oi, fiecare isi vedea de drumul lui…” Ce reciprocitate?!

  Si ce zici Razvane de verstul din 1 Ioan 4: 10 „Si dragostea, nu sta in faptul ca noi am iubit pe Dumnezeu, ci in faptul ca EL ne-a iubit pe noi si a trimis pe Fiul…” Noi nu am facut nimic inafara de a fi potrivnicii si dusmanii lui Dumnezeu prin pacat. Nu ne iubeam nici pe noi, ce sa mai iubim pe Domnul. De unde reciprocitate? Aici nu a fost ca intre indragostiti, cu dragoste impartasita. A fost cea mai neimpartasita dragoste. A fost acel gen de dragoste: in a iubi pe cineva care, nu ca ii indiferent, ci te uraste si-ti sta impotriva, cum am fost toti pana El ne-a castigat. Dar eu nu cred ca fr Ton spre exemplu si ceilalti, il urasc pe Dzeu si ii sunt impotriva, cu atat mai putin constient. DAr rautatea si coltii nostri, creaza un efect invers de fapt. Mai tare se inchid, mai tare se izoleaza (intervine auto-conservarea), si devin mai impietriti si inversunati in a nu face ceea ce ceilalti asteapta sa faca. Efect invers. va garantez ca toti am face la fel, si facem la fel. Ia vezi, cand sotia te critica si te bombardeaza cu acuze, ripostezi, sau in cel mai bun caz, te duci de p-acolo, te inchizi, negi, devii egoist si over self-protected, te inversunezi, si mai mult incepi sa coci argumente si planuri prin care sa dovedesti ca nu e asa cum zice ea. Dar daca ea vine cu dragoste si te nu te face sa te simti ultimul om, esti mult mai receptiv si altruist si deschis. Doar dragostea topeste inimile. Sa zicem ca vreunul din ei ar vrea sa recunoasca, ce are de recunoscut. Ar face-o in mediul asta? Tu, eu, am face-o? Am fi coplesiti de aceasta imensa dragoste cu care ne-ar primi preaiubitii colti ai fratilor nostri? Tot demersul asta deci, nu creeaza decat contrariul la ceea ce asteptam. Pt ca omul, nu cedeaza la manie, ura si atac, cum cedeaza la dragoste. Dar dragoste autentica, nu asa…cacialma. Hai hai…la cascaval si paaac…l-am prins in capcana. Acuma dai…..


 86. Marius, cu dragostea mi-ai dat un raspuns de adevarat boier al spiritului. Ma inclin, cu dragoste!


 87. Uite ca intre timp a scris si Patratosul si macar el intelege esenta a ceea ce am vrut sa spun, si la faza cu dragostea am scris acelasi lucru fara sa stim ce scrie unul si celalat.


 88. Mda….


 89. Draga Andrei,

  deschizi o discutie foarte interesanta.
  Ce se intimpla cu „celebritatile” dintre pastori care pacatuiesc, cine ii trage la raspundere?

  Sub ce autoritate isi desfasoara ei activitatea?
  Ei asta este o chestie la care trebuie sa ne gindim.

  Va spun eu cum fac ca sa ma feresc de pacate mari…

  Ionel si Razvan, lasati-o in balarii cu ciupiturile pe sub masa 🙂 . Iertati-mi tonul de diriginte 🙂

  Hai să fim buni! Vorba fr. Iosif. De parcă s-ar şi putea face aşa ceva.

  Logik, ai dreptate, dragostea lui Dumnezeu este neîmpărtăşită de oameni, dragostea topeşte inimile etc.
  Nu sînt însă de acord cu tine că orice dispută şi orice polemică este lipsă de dragoste şi „colţi ai fraţilor”.

  Dacă ar fi aşa cum spui, atunci jumătate din Noul Testament ar trebui să dispară, nu? uită-te la Apostolul Pavel, este tot timpul in dispută, nu?

  Nu îi iubea pe cei din Galatia sau Corint? Mă îndoiesc, tocmai de aceea le vorbeşte astfel. Nu crezi?
  Dragostea are multe forme de manifestare.

  Pentru că atît de mult m-a iubit Dumnezeu că ….mi-a îngăduit un atac de cord. Aşa de mult m-a iubit Domnul că … m-a lăsat în ghearele unui cancer.
  Hm, cum sună?

  Noi sîntem chematţi să ne disciplinăm unii pe alţii în adevăr şi dragoste, în dragoste şi adevăr, nu nujmai în dragoste.

  Da, se simte în unele comentarii puţină răutate, să ne pocăim de ea şi să nu încetăm dialogul, doar pentru că simţim asprimea unora care nu admit minciuna şi duplicitatea.


 90. Viorel C., sigur ca vreau dovezi si cred ca asa ar fi cinstit ca atunci cand aduci acuzatii sa le probezi.
  Dorule, sunt tare faine intamplarile cu fratele Cure si mie personal imi pare tare rau ca-n vremurile noastre sunt asa de rari (aproape lipsesc cu desavarsire) oamenii de calibrul dansului.


 91. Logik, ai dreptate -si daca vorbim despre dragoste, e pentru ca eu am spus o prostie, dar asa a ajuns dragostea subiect „fierbinte”. Ai intrebat, am raspuns, a venit Marius, ai venit tu iar… A Lui sa fie toata slava!


 92. Am citit ce-ai scris Andrei, si te-am inteles si vad ca si tu m-ai inteles. Si tocmai asta spun si eu, e nevoie de vindecare. Da, un doctor e „aspru” si fara mila cu o tumoare, pentru a o scoate si a nu lasa nimic acolo. DAr cu pacientul e plin de dragoste, si bland (sau ar trebui sa fie) ii vorbeste cu dragoste si il incurajeaza, fara sa nege existenta tumorii si necesitatea operatiei. DAr si apoi, dupa ce omul e anesteziat si doctorul isi „poate baga cutitul in el” cand manuie bisturiul o face cu cea mai mare atentie, delicatete si grija. (Bine…ca acuma va gasi ceva Razvan sa ma contrazica 🙂 ca doar e domeniul lui) Asta zic eu, sa tratam pacientul cu dragoste, fara sa negam problema.

  Plus ca, la unii stim sigur ca este, dar la unii nu stim sigur, si totusi vrem sa-i bagam la operatie. Stim ceva sigur de exemplu, in cazul Ton? Nu. Pai atunci, de ce scriem atatea tratate despre cancerul care poate il are si operatia necesara, fara sa stim sigur ca este nevoie de o interventie chirurgicala in cazul acelui pacient?
  Acum…zi-i Razvane 🙂


 93. Inteleg ce spui Marius, dar esti de acord ca se creaza un efect invers?


 94. Logik,
  o intrebare. Cine trebuie sa faca analizele necesare unui diagnostic? Sunt necesare analizele? Da, foarte importante pentru stabilirea diagnosticului. Un diagnostic bun inseamna un tratament recuparatoriu adecvat.

  Si uite asa devenim medici.

  Deci:
  1. Cine face analizele?
  2. Cine stabileste tratamentul?

  Foarte de acord cu analiza ta:
  – dragoste fata de pacient (si membrii familiei);
  – lipsa de mila fata de tumora.


 95. @rasvan cristian ma inclin !
  Am ras cat pentru toata ziua. Si privind mai atent, am fost cam rau. Sunt convins ca la fel procedeaza si altii, in suflet vor binele, modul in care e spus uneori e interpretabil sau e scris la primul impuls.
  Jos palaria pentru simtul umorului dvs.


 96. Eu sunt internist, cand vad sange leasin! Dar cu operatia, de acord cu tine, parca sunt acolo!


 97. Cu multa dragoste, frate Ionel Condor. Sa stii ca de multe ori rad pentru ca altfel m-ar ineaca plansul. Nu stii cat ma bucur pentru ca mi-ai raspuns, si ce raspuns…! Domnul sa fie cu noi toti!


 98. Pt. Vasile Danciu: poate trebuie 5-6 ani de puscarie + familia pe drumuri ca s-ajungem ca si Cure (bine ca nu vrem s-ajungem ca Dorz -17 ani inchisoare).
  Pt ceilalti: Sa nu creada cineva ca am vrut prin ex. lui Cure sa indepart discutia de la subiect. AM vrut un ex. pozitiv (real) ca sa ne-aduca din sfera „abstractelor seninatati”. Mai sunt (au fost ) sfinti baptisti in carne si oase. Si ca sa fie totul complicat pt toata lumea, Cure (ca si Wurmbrand) au contribuit la intoarcerea lui Tson. Ce intoarcere domnule? Erau unii pastori pe vremea aceea (’74-’75) care ii aplicau lui Tson Evrei 6 (deh -arminieni). Mai pocaieste-te daca poti! Cred ca „primirea” de catre noi ii ajuta/impiedica pe cei acuzati. Logick, nu?. Problema ridicata de Andrei e importanta. Se poate adauga la ea si pe cei ce fac parte din organizatii parabisericesti, dar iar schimb subiectul…


 99. LoGiK ,nici eu nu as crede ca IT. si altii cum zici tu ar fi impotriva lui DUMNEZEU, problema mare e ca DUMNEZEU e impotriva lor, DUMNEZEU STA IMPOTRIVA CELOR MINDRII……. Cita mindrie se observa in scrisoarea de mai sus la care incercam noi sa raspundem. Si inca un lucru pacientul trebuie sa vrea sa fie dus inaintea medicului mai intii ca apoi medicul sa intervina dar daca nu vrea? atunci este vine un alt medic , el se numeste medicul legist .


 100. Da Elev, dar am mai zis ca:
  „Plus ca, la unii stim sigur ca este, dar la unii nu stim sigur, si totusi vrem sa-i bagam la operatie. Stim ceva sigur de exemplu, in cazul Ton? Nu. Pai atunci, de ce scriem atatea tratate despre cancerul care poate il are si operatia necesara, fara sa stim sigur ca este nevoie de o interventie chirurgicala in cazul acelui pacient?”


 101. Pe fratele Cure si familia,Ada si un baiat ,pe care nu mai stiu cum il chema,sora Cure,i am intalnit des la Caransebes,
  inainte de a fi facut inchisoarea,era tot un om cald,simplu si smerit,
  avea un sarm deosebit,o dulceata in tot ce facea,ERA F.APROPIAT
  Aci la Caransebes veneau des,frati ca PPopovici,Alexa Popovici,Cure etc.
  FrMara,de care se vorbea a murit,
  nu are rost sa l pomeniti,
  Doresc sa spun ca Fr.Wurmbrand,pe care mama mea l a cunoscut(mare har sa poti cunoaste asa frati)
  ii iubea pe tortionari,
  dar cu parere de rau o zic,ca acestia nu se trageau dintre frati,
  prin dragostea lui i a adus la Domnul ,
  Nu cred ca daca mai insistam ,putem aduce mai multa
  dragoste,in asemenea situatii,se cere ADEVARUL ,DIN PARTEA TUTUROR,
  oricum nu mai putem avea incredere in cei care doar predica ,dar nu traiesc ADEVARUL,
  Domnul sa I aiba in grija Sa,cu intelepciunea SA
  eu sunt tot un om,slab si mic,dar care ma tin strans de Adevar,
  urasc minciuna si prefacatoria,aceste pacate se fac ca sa ti inseli semenii,in mod special,
  spre deosebire de celelalte,care te afecteaza poate doar personal,
  prin cele doua ii atingi semenii tai,
  pe care de fapt ar trebui sa i iubesti.
  nu doresc sa citesc,vorba unui frate,sau sa ascult predica,oamenilor,care nu au traire,
  nu spune scriptura,
  ca sa ne uitam la roadele lor>
  ori desfiintam Cuvantul, CA SA ARATAM CA NOI”SUNTEM BUNI,IN ASEMENEA SITUATII)
  ce nevoie am de atatea carti,(talante cu care unii fac negustorie)
  carti scrise fara a fi fost practicate,in viata de zi cu zi
  cunosc tot ce trebuie sa fac,
  Domnul sa ma ajute numai sa pot face tot ce stiu ca trebuie facut,
  Cati citesc pe Tozer,
  sau cati ati citit ce spune Rawenhill(nu stiu daca e corect scris)DE CE INTARZIE TREZIREA,
  VEDETI CE SCRIE DE FRATII DE LA AMVOANE,
  multora le place sa se gudure pe la amvoane ,fara a vea UNGERE
  nU ARE ROST SA NE AMARAM SUFLETUL,pentru ca unora de fapt’putin le pasa de sufletul nostru”…sau de defaimarea crestinismului,
  le pasa de cartile lor,DE CARIERA LOR
  ce ar mai trebui sa se spuna despre astfel de oameni,carora nu le pasa de sufletele,carora le scriu cartile,

  C I D E C A R T I L E L O R !!


 102. Am rasfoit cateva din comentarii… Marius, ma gandesc ca poate are sa ne vina si noua randul… Maine, poimaine poate ca fratele Paul Negrut va deveni cap de afis intr-un dialog care trebuia, poate, inceput acum 15 ani si dialogul numai nu mai venea. Poate ca fiecare isi asteapta propria avalansa. Cand cadea cate un pastor de la Biserica-mama (sau strabunica) ma gandeam: Cui ii mai vine randul? Si sincer ma astept sa vina randul celor ramasi inca pe baricade. Si nu din rautate ma gandesc asa, ci mai mult pentru ca vad ca sunt deja unele obiceiuri. Ori ne mantuim toti intr-o mantuire de obste ori pierim toti. Ciudata mi se pare biserica evanghelica care predica mantuirea in vreme ce isi vaneaza enoriasii pana ce afla pe unde si-au trait caderile. Mantuire de ce? Si mi se pare ca avem o mantuire in dorul lelii…

  O, dar asta e numai inceputul… Ca lumea inca nu a innebunit de tot. Sunt nebunii mai mari decat comunismul. Doar nu credeti ca Satan a obosit? Si cum lucrurile se limpezesc cu destul de mare intarziere ne putem astepta si la altele mai picante. Poate ca cel mai potrivit ar fi sa ne ferim cat mai mult unii de altii ca nu cumva sa incapem pe mana fratelui nostru ca cine stie ce mai ramane din noi. Ma tem sa nu aduca Dumnezeu vremuri in care sa fie bine pe lume numai acolo unde pocaitii se vor fi imputinat. Sa nu vi se tulbure apa la izvoare ca atunci incapem toti pe mana Satanei cu siguranta mantuirii noastre cu tot.

  Eu zic sa piara toti cei care ne tulbura in vreun fel. Sau mai ortodox: „O, de s-ar tăia de tot cei ce vă răzvrătesc pe voi!”

  Poate ca mai nimerit e sa cerem mila lui Dumnezeu peste noi si putinatatea noastra!

  Catalin L


 103. Amin la ce spui, Cata!
  Ceea ce vreti sa va faca voua oamenii, faceţi-le voi mai întîi.
  Am mai spus asta: la 70 de ani as vrea sa existe un grup de tipi cu bun simt si cu intelepciune, cu simtul autenticului, care, chiar daca mai scapa cite o rautate, cite o ironie pe ici pe colo, ma vor trage la raspundere.
  Numai bine mi-ar face.

  Cu siguranţa va veni si vremea noastra, pentru ca, ai dreptate, comunismul este doar o formă a pervertirii.

  Va veni si rindul nostru.

  Nu ti se pare ironic cel ce CREDE ca sta inpicioare,
  sa ia seama sa nu cada,

  textul nu este cel ce STA in picioare, ci cel ce CREDE,
  textul este ironic.
  Nici cel care se teme sa nu cada nu sta in picioare. Nu?

  Cine sta in picioare? Cine n-a cazut? Cine n-are ascunzisuri?


 104. Incerc sa ies din logica acestor postari si a celor trecute ( de la alte subiecte cu aceleasi accente ), dar nu reusesc. Vreau sa scriu, dar degetele amortesc. Vreau sa sper, dar nu mai pot. Vreau sa arunc pe blog lucruri evidente care l/ar apara pe fratele Ton, dar imi dau seama ca se vor pierde in neantul cuvintelor fara de Cuvant. Renunt. Imi dau seama ca ma intunericesc pe dinauntru citind, scriind si facand rating patratosului. Plec si ma hotarasc sa nu ma mai intorc niciodata (sper ca de data asta sa ma si tin de promisiune). Doar o ultima privire… peste umar. Inmarmuresc. Ce mormant frumos, proaspat varuit!

  Oare ceea ce am scris a fost patruns de Cuvant ? Nu cumva este o reactie la acuztiile aduse unui sfant ? Si daca este o reactie, nu cumva are acelasi cod genetic ca si acuztiile insele ? Vreau sa fac lumina folosind armele intunericului !? Nu cumva si eu imi vopsesc mormantul folosind aceleasi bidinele ?


 105. sateanulonline plus restul celor care au obosit,
  puteti citi ,toatee paginile blogului lui MItrofan, asa ca sa nu mai vorbim ,ceea ce nu stim ,ci ceea ce STIM
  Domnul i a dat multa rabdare fratelui Mitrofan ,dar si un spirit foarte ascutit de disecare a adevarului curat,de pe fundalul respectiv(mii de intortocheli)
  cititi si …no comment


 106. Aveam presimtirea ca o sa apara dovezi dar nu- mi inchipuiam ca vor fi aduse asa repede si asa precis.
  A sosit timpul ca acesti oameni si in special cei care nu vor sa recunoasca aceste dovezi, sa faca bine si sa se dea jos de pe la amvoane,de la catedre, de la conferinte etc.si sa mai asculte si ei pe cei care sunt cu adevarat robi ai lui CHRISTOS. Iara cei care vor sa mai citeasca cartile acestor oameni sa le citeasca daca mai pot.

  I-mi dau putin seama in ce lupta e fratele MITROFAN si cred ca are nevoie de multe rugaciuni, DOMNUL sa fie cu el.


 107. Am citit in fuga pe blogul lui Mitrofan lucruri importante… Si numarul celor neatinsi de colaborare scade tot mai mult… dar asa cum Mitrofan a plins pe dosarul unuia din eroii lui, as putea plinge si eu pe acelasi dosar. Asta spune mult despre faptul ca nu trebuie sa-i tratam cu rautate pe cei frinti… In ce-l priveste pe Tson, el stie multe si n-am inteles de ce spune atit de greu… mai ales ca nu mi se pare ca iese atit de „rau” cum vor unii. Cred ca graba de a-l judeca pro/contra pe Tson se poate dovedi a fi gresita. O concluzie finala, despre el, e riscanta. Asta daca, chiar, iubim adevarul.


 108. Draga Patratousu,
  Eu cred ca Domnul Isus a spus pilda cu barna si paiul impotriva acelora care nu-si lasa in pace fratii ci se simt indreptatiti sa scoata paiul din ochii fratilor lor.
  Un sfat: Rufele murdare se spala in familie si nu se intind pe gardurile vecinilor. Va rog sa cautati ca acest blog, care se vrea sa fie Crestin sa nu devina un blog al demolatorilor de persoane si de caractere.
  Daca spunem ca suntem urmasii Domnului Isus si ca-L iubim, atunci trebuie sa-I implinim porunca:…”sa va iubiti unii pe altii cum v-am iubit Eu”.
  Daca il considerati pe fr. Iosif Tson ca un dusmsn (desi el nu este)si atunci trebuie sa-l iubim. Biblia ne invata ca daca un frate ca cazut, cei mai tari trebuie sa-l ajute cu blandete si dragoste ca sa se ridice. Salut ideea de a-l trata pe fr. Tson cu dragostea pe care Duhul Sfant a turnat-o in noi atunci cand ne-am pocait.Dupa cum am consatat fr. Tson este torturat mai rau de baptisiti (fratii lui) decat a fost torturat de comunisti. In cazul sau este reala zicala:”Pazeste-ma Doamne de frati ca de dusmani ma feresc eu” (sepr sa fie o constatare gresita). In privinta cartii publicata de Daniel, multi credinciosi sunt de parere ca aceasta carte nu trebuia publicata deoarece nu zideste pe nimeni ci provoaca numai confuzie, nemultumiri, dezamagiri,controverse inutile si dezbinari, care dau nastere la radacini de amaraciune si vor intina pe multi.
  Imi cer ieratare pentru acest comentariu.
  Dumnezeul indurarii sa aibe mila de noi toti si sa ne dea Pacea Lui care intrece orice pricepere , care sa ne pazeasca inimile!
  Cu multa dragosete:J.R.


 109. J.R., tu n-ai citit niciodata in viata ta vreo carte despre spionaj? Nu? Atunci citeste blogul lui Daniel Mitrofan si recuperezi. Daca stiam ce stiu acum, dupa lectura, nu mai spuneam atatea prostii in apararea lui Iosif Ton. Ca sa nu patesti si tu la fel si daca esti om cinstit, roaga-L pe Domnul, ca Bartimeu, sa-ti deschida ochii. Lasa biserica Lui sa se curete de uscaturi. Noi, „demolatorii de persoane si de caractere”, ne rugam pentru Daniel sa nu pateasca ceva. Incearca si tu!
  Scrii: „In privinta cartii publicata de Daniel, multi credinciosi sunt de parere ca aceasta carte nu trebuia publicata deoarece nu zideste pe nimeni”.
  Aici ai nimerit-o: nu zideste, ci dezgroapa. Nu mortii, mai J.R., ci adevarul.


 110. RASVAN, ca bine zici, ma gindesc ca unii au fost asa de BRAINWASHED de bunatatea citita de prin carti ca nu pot sa vada nici acuma cu dovezi clare adevarul, ci mai degraba l-ar baga in groapa leilor pe acest om DANIEL MITROFAN care a facut un efort imens pe care noi nu-l vom putea sa-l rasplatim .


 111. Draga Sateanule, este alegerea ta. Acest fel de retorica nu ajuta nimanui.
  Da, ai dreptate este un mormint proaspat varuit pe aici. In acest mormint am incercat sa ma bag pe mine insumi, nu pe fratii mei.
  Difereinta dintre noi este ca tu te uiti la noi si ne spui „morminte varuite”. Eu spun, da, eu sint acela.

  Draga Doru Radu, cel putin aici are dreptate fr. Iosif, numarul celor care au colaborat intr-un fel sau altul este mult mai mare decit ne-am imaginat,numai ca fiecare trebuie sa isi faca ordine in dreptul casei lui.
  fiecare trebuie sa puna singele mielului pe usiorii propriei usi si case, nu pe usile tuturor. Aici nu are dreptate fr. Iosif.

  El nu poate analiza pe toti ceialalti, el nu poate face critica tuturor celorlalti si nici sa isi ceara iertare decit in dreptul lui.

  Draga J.R., nu il consider pe fratele Iosif Ton un dusman. Il consider un om foarte vizibil, la fel ca si Vladimir Pustan si altii.
  Am atacat vorbe si fapte ale dinsilor pentru ca acestea ne pot deveni modele pentru o generatie care este in ceata si dezorientata.
  Declar inca o data ca nu am nimi cu fratele Iosif personal, il respect datorita virstei si istoriei disnului si pentru lucrurile bune pe care le-a facut.
  Il respect pe fr. Pustan pentru talentul bun si pentru rivna pe care o are pentru Domnul.
  Si pe fratele Tutac pentru calitatile dinsului, generozitatea sa si altele, dar una este peroana si altele sint faptele.

  Revenim din nou la confruntarea dintre Pavel si Petru?
  Pavel era perfect? a asteptat sa devina perfect?

  Confrunt pentru ca astept sa fiu si eu confruntat la rindul meu.


 112. Da, ELEV, dar cei care vor sa-l dea la lei pe Daniel nu de la carti de bunatate li se trage BRAINWASHED-ul, ci din metode tip mkultra si incep sa cred ca unii sunt ACTIVI, si o sa vada Mitrofan dosarele lor cand o fi strabunicut. Apoi, cand ai un BRAINWASHED ca J.R., mai stai si-n familie, cum zice ea – eu cred ca e o sora, da’ nu exclud sa fie un frate mustacios.


 113. Am scris mult 🙂

  Apreciez ce-ai scris JR, legat de dragoste si tratarea cu dragoste a acelor cazuti. Asta am zis si eu.
  DAR gresesti cand zici ca nu trebuia publicata cartea lui Daniel. Si eu zic ca nu trebuie atacate persoane (mai ales cele la care situatia nu e clara, ca si fr Ton), ok deci nu atacate brutal persoanele. DAr cartea e binevenita pentru ca, in primul rand, aceste lucruri sunt adevaruri, realitati istorice, care releva faptul ca (si aici vine partea cea mai grava) istoria baptistilor scrisa inainte, este falsa in foarte unele privinte, mai ales in privinta celui ce a scris-o. Nici mie nu-mi place poate, ce a facut Antonescu, nu-mi place ca unii romani au fost legionari sau nu-mi place ca dupa al doilea razboi mondial am cazut sub influenta sovietica, dar asta e istoria, mi-o asum, invat din ea ca sa nu fiu condamnat sa repet acea istorie. Si asta cred ca este cel mai mare beneficiu pe care ni-l aduce curajul si munca depusa de Daniel pentru aceasta carte. Deci nu numai ca, nu pot sa vin acum sa scot si sa arunc cartile de istorie, dar ele sunt chiar benefice, dincolo de durerile ce le poarta cu ea acea istorie.

  In al doilea rand, desi bisturiul trebuie manuit cu dragoste si de cine trebuie, si eu consider elucidarea bolii era necesara si cartea poate fi un ajutor pentru cei neconstienti de boala, impietriti sau intrati intr-o coma spirituala. Sigur, nu trebuie atacati sau chemati la pocainta cu scrasneli din dinti, cu rautate, cu venin, cum am mai zis, dar trebuie chemati la pocainta. Cu dragoste, e adevarat. Ca intr-un mediu ostil, nimeni nu-si va dezveli rana. Dar eu am mai zis, ca unii poate nu au ranile de care ii suspectam noi, si ii chemam la operatie fara sa fie cazul (cum suspectez in cazul Ton, dar nu stiu, ca nu stim nici da, nici ba.) La altii lucrurile sunt pretty clear, si s-a subliniat gravitatea faptului ca inca modeleaza minti si suflete tinere, si acolo problema e mai mare, deoarece, din ce reiese, nu a existat pocainta si vindecare a ranii. Si pentru trezirea acelora a fost nevoie de expunerea acestei dureri a istoriei noastre.

  Cum zicea Marius candva, (si asta ar intra la primul punct al argumentatiei mele)poate ca cea mai mare nevoie de aceasta lectie de istorie o aveam noi generatiile mai tinere si generatiile care vin, copiii nostri.

  Trebuie sa vedem realitatea asa cum este si nu s-o negam. Iar cu privire la cei parte a acelei istorii, sa nu-i lovim ci sa-i chemam cu dragoste spre pocainta si vndecare unde este cazul. Veti zice „da, dar daca ei nu vor sa vina, sa raspunda dragostei noastre…!?” Atunci ce!? Daca nu fac din dragoste, crezi ca o vor face ca raspuns la ura si duritate si atac? Din contra. Mai tare se vor ascunde si inchide. Dar atunci ce? Mai intai facem o introspectie sincera si serioasa si ne asiguram ca nu ne dorim un raspuns/o reactie de la ei, doar din dorinta de senzatie, de breaking-news si subiect de comment-uri (pt ca fie ca o recunoastem sau nu, toti avem in noi setea dupa dezvaluri senzationale, reactii senzationale, etc). Apoi, daca ai constata deci ca la chemarea cu dragoste si insistenta cu bun simt, nu exita raspuns, tie, mie, nu ne ramane decat un singur lucru. Si acela NU e confruntarea. Confruntarea le ramane celor care ii pot confrunta cu dragoste si mai hotarat, ca prieteni, ca apropiati si oameni de incredere lor. Va garantez ca nu-i tot una daca l-as confrunta eu, sau chiar Daniel pe unul ca Talpos spre exemplu, sau l-ar confrunta un Pitt Popovici sau un Valentin Popovici, sau un Talos. Mie, tie, cei care nu le suntem apropiati, nu ne ramane decat rugaciunea, daca chiar ne pasa de ei. Si chiar daca nu am mai avea informatii, news, breaking-news si rezolutii, ne-am mai ruga pentru ei?. Cat o facem, fiecare stim. Rugaciunea, neconditionata. Aici, daca lui Daniel sa zicem, i s-ar da acces la asemenea informatii despre noi si ar putea scrie un alt volum „Pigmei si Uriasi”, ma intreb, oare in ce categorie as intra? 🙂 Dar voi, dar tu?

  Dar fara dar si poate, cartea lui Daniel(cea publicata deja 🙂 ) era necesara, si s-a argumentat deja destul de ce.


 114. Vai… am zis ceva prostii, sau cumde m-ai trecut la „awaiting moderation” Patratosule? 🙂


 115. S-a deschis Daniel blog?
  Chiar ca am ramas in urma. 🙂


 116. Doamne Isuse, ce imagine: „Acolo in pat era un om numai
  piele si oase, exact asa cum vazusem in poze cu supravietuitorii de la Auschwitz. Mi l-a prezentat: Rihard Wurmbrand!” Hristos intre aia doi, Florea si Ton! Ca pe cruce: Hristos a iertat numai pe unul. Ce a facut apoi talharul iertat? Citesc, citesc inabusit…


 117. Dragii mei:elev si Razvan,
  As dori sa va informez ca copii mei sint mai in varsta decat voi si ca daca am indraznit sa fac acel comentariu, l-am facut ca sa va atrag atentia ca veni o zii cand vom sta in fata Dreptului Judecator si vom da socoteala pentru orce cuvant nefolositor. Nu sunt impotriva fr. Daniel asa cum afirmati si nici nu sunt un Brainwshed cum spuneti voi. Am suferit si eu de pe urma colaboratorilor cu securitatea, dar nu acuz pe nimeni. Nu, nu Daniel a dezgropat „adevarul” sunt malti ca mine care au cunoscut acest „adevar” cu multi ani inainte ca sa fie publicata cartea.
  Domnul Isus ne spune ca atunci cand stam in picioare si ne rugam sa iertam tot ce avem impotriva fratelui nostru,pentruca si Tatal nostru care este in cer sa ne ierte si noua greselile noastre. Sunt convins ca a ierta pe cel ce a gresit nu insemneaza brainwashed, si sunt convins ca si voi aveti nevoie de iertare Lui ca si mine. Sa ne fie groaza de rau si sa ne lipim tare de bine. Dumnezeu sa ne ajute!


 118. Stimate J.R.,
  Folosesc imaginea dvs., cu riscul de a va irita:
  „Rufele murdare se spala in familie si nu se intind pe gardurile vecinilor.”
  Rufele le-au murdarit colaboratorii la „secu”. Tot ei le-au insirat pe gardurile securitatii, ca doar n-au turnat in familie, la biserica, ci la vecini. Daniel Mitrofan le gaseste spanzurate pe gardu’ ala si le ia la cercetat: „Mai, a cui e pana asta, da’ pliscu asta, da’ tartita asta cu epoleti?”… Daca vrem sa le spalam noi, sa le aducem acasa din vecini pe unde le-au dus dumnealor, fratiorii ciripitori, iar nu-i bine. Bine au facut aia la Berevoiesti, cand au ars dosarele, asa-i? Au liniste-n familie.
  Daca ati avea acasa dosarele alea mizere, cu turnatoriile, ce-ati face cu ele? Le-ati arde ca sa „edificati biserica”, ca Ton, spunand ca „drepturile credinciosilor” conteaza mai putin?


 119. Completare, pt. J.R., citez din Iosif Ton ceva halucinant:
  „Primul lucru pe care i l-am spus atunci (lui Pavel Nicuescu) a fost ca profesia mea este sa zidesc Biserica si apararea drepturilor fratilor este
  doar un mic aspect al slujbei mele si nu aspectul principal”.
  Intr-o zi, Iuda meregea cu picioarele spalate de Isus…


 120. Draga Razvan,
  Constat cu durere ca nu m-ai inteles, eu consider rufele murdare actiunile fratilor turnatori si nu hartiile, care oricum nu mai pot fi spalate. Vad ca sunteti foarte inversunati impotriva fr. Tson. Am o intrbare, pasjele din turnatoriile lui Tson, pe care le-ai mentionat au fost scrise dupa ce s-a pocait sau inainte? Daca fr. Tson si-a marturisit pacatul, s-a pocait si s-a rugat ca Dumnezeu sa-l ierte si a primit iertarea, caci a cerut-o si dela cei care au suferit datorita tradarii sale si ei l-au iertat, suntem noi mai mari ca Dumnezeu sau mai tari decat El ca sa nu-l iertam? Biblia ne spune ca fiecare om este robul lucrului de care este stapanit. Eu nu vreau sa fiu robul razbunarii, Razbunarea este numai a lui Dumnezeu. Eu sunt robul lui Hristos si imi dau toata silinta sa raman numai al LUI. Ma-i intrebat ce as face daca as avea acele dosare murdare in casa mea. As fece ce fac si acum, sa-L rog pe Tatal Cersc sa le ierte pacatul tradarii si as trimite fiecarui autor dosarul personal cu recomandarea ca sa-si marturiseasca pacatul in fata fratilor pe care i-a turnat la securitate, sa-si ceara iertare dela ei si dela biserica. Aratarea cu degetul, ura si razbunarea nu fac parte din arsenalul de lupta spirituala a celor credinciosi. Noi, oamenii, nu putem sa-i schimbam pe cei ce ne-au tradat, numai Dumnezeu poate sa faca lucrul acesta. Recomandarea mea este ca sa-L lasam pe Dumnezeu sa lucreze la inimile lor ca sa se pocaisca si sa fie si ei mantuiti. Sunt convins ca tu nu vei renunta la Imparatia lui Dumnezeu daca fr. Tson va fi acolo.
  Te saruta cu multa dragoste, al tau frate in Hristos Domnul. MARANATA.


 121. Frate J.R.,
  Pasajele sunt din scrierile lui Iosif Ton, datate 2007 (citate in blogul lui Daniel Mitrofan), scrise de Ton in 2007, dar despre pocainta lui Ton n-am auzit, asa ca nu va pot spune daca inainte sau dupa ce n-a facut inca. Intrebarea „ce-ati face cu dosarele” nu era peiorativa, pentru ca acestea exista si decideati dvs. ce sa faceti cu ele.
  Pare raspuns zicerea dvs.: „Aratarea cu degetul, ura si razbunarea nu fac parte din arsenalul de lupta spirituala a celor credinciosi.”
  Sigur ca nu fac parte!!!
  Cei care si-au bagat creionu chimic in gura si au scris „fara ura si fara razbunare” despre fratii lor, au si ei nevoie de sfatul dvs.
  Cu buzitele lor vinete, cu degetul lor propriu aratand spre carena, si cu pocainta publica ar fi o forma de raspuns, nu credeti?
  Cu dragoste si pace in Hristos, te sarut si eu.


 122. … iar a trimite dosarele de retea acelor ‘frati’ acasa, acel raspuns e frumos ca o gluma buna.


 123. pentru toti,
  Este o lupta spirituala mare, o simt in inima si in stomac. Rugati-va pentru Daniel si familia lui. Rugati-va ca Dumnezeu sa-i salveze viata si sa zideasca in jurul familiei sale un zid de aparare. Oamenii acestia sunt in stare de orice.
  Daniel fii tare, Domnul este cu tine nu descuraja, cand nu stii ce sa faci, fa ceea ce stii sa faci cel mai bine, spune adevarul si incredinteaza-ti soarta in mana Domnului. Vremurile de persecutie inca nu au trecut. Dumnezeu te-a gasit vrednic nu numai sa-L slujesti dar si sa suferi pentru El.
  Citeste Psalmul 23.


 124. ADEVARUL nu demoleaza oameni si caractere,
  dimpotriva ,
  Poate ca minciuna are acest rol
  nu ne place adevarul
  ADEVARUL este Hristos
  EU SUNT CALEA ADEVARUL SI VIATA


 125. AR FI BINE CA CITIM TOT CE SCRIE LAcentrul de istorie si apologetica,fratele Mitrofan
  Domnul sa fie cu noi,cu toti (sa nu cofundam descoperirea adevarului cu razbunarea)


 126. Draga Crin Alb,
  am citit aproape toate comentariile dumneavoastra privitoare/referitoare la Iosif Ton.

  Este cumva posibil sa aveti ceva impotriva dumnealui? E posisbil sa se fi adunat ceva „material” la cutiuta cu resentimente? Am citi ca v-a deranjat ca e mandru, ca are ceva parti de teologie cu care nu ati fi de acord.

  Ar fi pacat sa se inteleaga faptul ca aveti ceva cu fratele Iosif Ton, de undeva din spatele „aflarii adevarului”.


 127. Marius, dar nu numai tu, ce inseamna a fi frate? Frate in ce sau la ce? Ii numim frati si dupa ce au turnat si nu au recunoscut? De cand „X colaboratoru” e fratele meu? A fost macar o clipa? Sa iubim ce?- pacatul din ei, exemplul lor de turnatori care nici acum nu ies sa faca recunoastere? Care zac in locuri de varf ale ierarhiei? Aia fac parte din biserica Lui, mutii si strambii aia? N-au fost si nu vor fi! J.R. si altii ca el sunt… nu mai zic!
  Marius, stii cum sunt eu? Mi-e rusine de nu mai pot! Stii vorba romaneasca: stia tot satu ce nu stia barbatu! Asa imi trebuie, mi-am facut patristica in secolului XX si sfintii erau jalnici. A murit Dumnezeu de sunt asa de trist? Categoric, nu! Polonezii, cehii, nemtii au facut curat pana-n ’93, noi, deh, cu fereala si pe jumate. Da-i cu gardu, da-i cu rufele, cu zidirea, cu daramarea, cu iubitu, cu dosaru la domiciliu, sa-l puna la poza de nunta, din camera de zestre, eventual sub un verset brodat!
  As lansa ca pe manifest tuturor celor care o tot dau cu citatele din Biblie in mod agresiv si moralizator- sa inteleaga partea tehnica a problemei: uite dosaru, uite turnatoru. Fratele care nu s-a pocait nu e frate, e frate cu „omu’ de legatura”.
  Sa fie clar pentru toti cei care fac pe naivii, pe bunii, pe inspiratii: de la secu nu ieseai decat batut cu ranga-n cap. MORT! Si ma pricep la morti, ca’s doftor.
  LOGIK: chirurgu ori opereaza, ori pleaca acasa. Lasa-o pe aia cu blandetea! Nu tumora din mai stiu eu care defect fatarnic si mieros e problema, nu? Biserica e cu tumora. Stii ce? E in metastaza! Si sa-ti spun, poate nu stii: cei mai vanati sunt nu bolnavii, ci chirurgii!
  PENTRU toti lesinatii: muzica de Brel, cantecul cu bigotele!


 128. Pt. Razvan Cristian
  Rabufnirea dvs. este justificata, ne e frica de adevar pt ca „ne mor eroii” (Mitrofan). Dar ca orice lucru spus la suparare are destule elemente gresite. Noi nu facem curatenie nici fata de alte pacate, din cauza asta intransigenta noastra justitiara nu e chiar miniie sfinta.
  Apoi, colaboratorii nu sunt toti in aceeasi situatie. M-a durut ce povesteste Mitrofan de Cure, mai jos mi-a clarificat Geabou „dilema”…. ei bine, chiar daca ei n-au spus nimic pina acum (Cure e mort) nu inseamna sa-i punem in aceeasi oala cu cei care nici macar n-au vreun regret (Au slujit patria. Oare si pe Dl.?). Fr. Niculescu m-a „mingiat” aseara la telefon -cind i-am spus de Cure-: „frate, mi-a spus Niculescu, eu am un principiu, nu iau in considerare declaratiile date dupa batai crunte sau cele date in inchisoare. Astea sunt incercari grele la care nu oricine rezista”. Nu lasati nici dvs. supararea sa va duca la afirmatii de genul: ei nu sunt frati cu mine… In privinta lui Tson, totul e prea incendiar ca sa tragem o concluzie definitiva. Cred ca nu s-a spus inca totul despre el. Si nu numai de catre el ci si de catre altii…


 129. Interesanta opinie, nu trebuie spus adevarul ca nu zideste!!!! Forte interesant.
  De asta ma bucur ca a aparut si blogul lui Danut si blogul lui Daniel. tineti minte cuvintele astea, ca unul care stiu ce contine dosarul lui Danut!!!

  Spuneti ca fr. Iosif a facut si a scris etc. N-ar capata toate acestea mai multa valoare daca acujm ar face ce trebui sa faca, fara sa incerce sa ne duca cu vorba?

  draga Rasvan, suprinzatoare schimbare de atitudine la mine, era sa ma sfisii la inceput cind m-am legat de faptele fr. Iosif 🙂 Welcome in lumea luciditatii, este o lume in care se sufera foarte mult.

  da, buna intrebarea, cine a murdarit rufele,
  Va atrag din nou atentia spre un post mai vechi, „Tupeul curvarului”. curvarii ne fac sa ne simtim prost ca i-am prins, nu se simt ei rusinati opentru cee ace au facut, Noi sintem penibili, noi sintem rai, noi sintem de condamnat ca discutam despre porcariile lor, nu ei, care le-au facut.

  Nu vi se pare anormal?

  https://patratosu.wordpress.com/2007/05/16/tupeul-curvarului/

  uite aici.

  Uau, foarte bine spus, Razvan, „într-o zi Iuda a mers sa il tradeze pe Isus cu picioarele spalate de Isus…”
  Bun, e bun.

  You made my day!


 130. Si inca ceva, Razvan Cristian. Nu spuneti ca de la Secu nu ieseai decit mort. Sunt multi care au intrerupt colaborarea (ca si Geabou) si nu li s-a intimplat mare lucru (eventual si-au pierdut slujba). V-as putea da multe exemple…. va dau unul general. Situatia a fost cea mai grea in ’48-’55 (nu stiu anul mortii lui Stalin), apoi foarte grea in ’55-’64. S-a mai relaxat dupa conferinta CC al PCR (uciga-l toaca) din ’68 („scurta primavara de la Bucuresti” – si derutanta – pina si Paul Goma a intrat in partid = s-a pacalit), etc… Si inca ceva, ce ni se permitea noua (pocaitilor)in Arad si, in anii ’80, in Oradea nu se permitea peste tot (Iasi, Craiova sau Hunedoara)… Deci, nu luati persecutia simplist: ea n-a fost liniara nici in timp si nici in spatiu…


 131. Doru Radu gandeste mai bine ca si altii pe aici . Mi se pare un om cu viziune si orizonturi largi .

  Si eu cred ca atunci cand esti cu Dumnezeu si inca nu ti-ai implinit lucrarea si nu ti~a venit vremea , te scoate Dumnezeu mai mult decat din Groapa cu lei .

  Nici acum nu este prea tarziu , martirii sfârşind in primul rand de mana Fariseilor si Mai marilor Gargaristi …


 132. citesc si ma tot mir de cei care si acum dupa ce ies la lumina lucruri murdare din istoria nostra tot vor sa le mai acopere. I-mi vine o intrebare, credeti Wurmbrandt nu ar fi fost capabil sa faca punti de legatura intre sistemul diabolic comunist si America ANGLIA sau alte tari? sigur ca ar fi putut era mai destept ca I.T ,eu l-am cunoscut si asta v-o poate spune si DANIEL BRINZAI . El ar fi putut sa aibe functii in cele mai inalte virfuri ale conducerii din tara noastra. Daca ar fi luat directia asta ma intreb cine l-ar mai fi ascultat, cine ar mai citii cartile lui. Pentru el, BISERICA LUI CHRISTOS nu putea fi foosita ca ” punte de legatura” Puntea e calcata in picioare pe cind MIREASA biserica trebuie sa fie imbracata in haina alba, nu merg amindoua, ori esti punte ori mireasa
  Vor veni vremuri mai grele si cei care acuma vreti sa nu vedeti si sa nu condamnati faptele urite si sa nu cereti socoteala faptasilor descoperiti acum, in vremuri de rastriste, veti cauta sa faceti tot felul de punti ca sa o duceti mai bine . Cit despre mine scaparea mea este in DOMNUL.
  RAZVAN putini au discernamintul tau ,pastreazal ca pe un dar de sus, as dorii daca domnul vrea sa ne vedem si fata in fata, pina atuncea voi citi ce mai scrii pe blog ,si voi asculta predicile si mai ales cintarile lui MARIUS ca si el are dar de sus. DOMNUL cu voi, acolo in tara mea.


 133. Cutia cu resentimente ar fi o incarcatura prea mare,
  nu,s a deschis acest subiect,il stiam pe IT de la Brasov,unde era pastor senior,
  dar nu mi as fi inchipuit ca s a dus asa de departe….
  acum ceea ce scrie Fr Mitrofan e deja prea mult pentru mine,
  prea multa viclenie,oricine ar fi fost ,la fel as fi gandit,credeam ca in adunare nu sunt oameni atat de prefacuti,
  ingerii de lumina se descopera ei singuri
  iar daca eu as avea ceva cu cineva si nu as avea dreptate,Domnul pe mine m ar mustra,nu?
  Da am ceva impotriva celor care se folosesc de Cuvant ca sa parvina,crea isi vand pe bani talantul,

  fratii care traiesc prin duhul(ex.fr.Petrica Gaina ,el imi vine acum in minte,are o smerenie,cu adevarat e de la Dumnezeu)iti intra in inima,te ajuta sa cresti,ii poti cauta oricand,pentru un sfat duhovnicesc
  n as vrea sa mai spun discutia de la comitet cand am intrat in bis.1BV,plecaram multi ,de la bb2BV,deoarece venise”americanul” cu liberalismul de acolo,
  v o pot spune particular,era si TI acolo,
  cat de”firesc „s a exprimat’
  nu are rost,am spus ca de la intaia conferinta l am simtit in duhul meu,ca e ceva fals,
  era ceva care respingea aerul acela mandru si de superioritate
  desi eram la inceputul credintei!
  nu ma afecteaza pe mine,eu sunt un rob netrebnic,
  dar doream cu ardoare sa ma intalnesc cu frati care traiesc,apoi ii invata pe altii,
  Domnul este deasupra acestei situatii si cand e asa „de ce sa ma tem?”
  Domnul Isus Hristos e Adevarul,
  eu urasc minciuna,nu mai vorbesc de prefacatorie…
  Doamne ajuta ne pe toti sa fim ceea ce Tu vrei,o pilda buna,nu o pricina de cadere


 134. Cineva îmi spunea azi: „eu n-am nimic cu bunătatea lui Dumnezeu, ci cu cei care iau în derîdere şi batjocoră bunătatea Lui, vorbind iresponsabil despre ea.”


 135. Uite ca acum, citesc si eu blogul lui Daniel, si cad vad atitudinea lui Ton, fata de Daniel, acest erou al generatiei noastre,


 136. si


 137. MI SE REFACE STOMACUL mai fratilor. Ati auzit? MI SE REFACE STOMACUL. 🙂


 138. Nu stiu ce s-a intamplat, ca mi s-a trimis textul in cateva etape. In fine iddea este ca citind ce citesc acolo, MI SE REFACE STOMACUL – cei in cauza stiu la ce ma refer. Voi reveni, cu mult acid gastric 🙂 Sa termin numa’ de citit.


 139. Logik
  Reveniti dar fara acid gastric; am si eu gastrita si stiu ce-nseamna!


 140. Logik, unii din cei in cauza au vazut si filmul ALIEN, sa stii ca ma cam sperii cu ce-ti va iesi din stomac!


 141. Draga razvan si ceilalti,
  Va rog sa-mi permiteti sa va pun doua intrebari:
  1. Daca multi din cei care ne-au tradat vor fi in Imparatia Cerului pentruca s-au pocait, voi care declarati ca nu vreti sa fiti frati cu ei, ce veti face, veti renunta la Imparatia Cerului?
  2. Daca Domnul Isus ar veni acum, sau voi veti muri si va veti infatisa in fata LUI, credeti ca v-ar spune:”Vin-o sluga buna si credincioasa, intra in bucuria stapanului tau”?
  Va rog sa analizati actiunea pe care o desfasurati si din acest punct de vedere. Raspunsul sa vi-l dati fecare personal
  Cu multa dure in inima constat ca in numele adevarului se seamana o samanta care a produs deja dispret si ura. Sa nu-mi spuneti ca din dragoste pentru tradatori ca sa fie recuperati s-a publicat cartea lui Daniel.
  Va salut pe toti cu Ps.119:9


 142. Doru Radu, pana vine Logik am sa va tratez cu o licoare egipteana. Au avut aia un faraon care i-a suparat rau si cand a murit, i-au stres numele de pe toate hieroglifele, papiroasele si peretii templele lor. Cazul e unic. Stiti cum il chema pe omu’?
  AkenaTON!


 143. Draga J.R,
  din punct de vedere biblic (teologic) intrebarea dumneavoastra nr.1 nu are fundament.

  Cand vom fi acolo, vom fi ca EL. Adica perfecti. Adica dragoste. Nici nu ne va trece prin cap asa ceva.

  Iar a 2-a intrebare e de-a dreptul …stangul.


 144. Razvan Cristian
  Va apreciez umorul/ironia (chiar indreptata impotriva mea)si talentul literar (pe care vi-l invidiez). Am zimbit la „tratament”, sincer am zimbit. Problema in discutie e insa prea trista (chiar daca vom ajunge sa-l stergem pe Tson din instoria baptista) si nu se reduce doar la Tson. Tson spune insa lucruri importante (daca va temeti de indigestie citindu-l, luati ceai de anghinare)despre istoria noastra baptista (nu toate noi mie)… dar ramin prea multe intrebari (nu numai in dreptul lui) ca sa trag eu o concluzie definitiva (cineva avizat mi-a spus ca mai sunt documente impotriva lui). Dvs. ati tras-o si v-o respect. S-aveti o zi buna!


 145. Dragii mei, părerea mea este că nu aţi citit cu destulă atenţie corespondenţa de pe blogul lui Daniel Mitrofan.
  cine este familiarizat cu evenimentele de atunci şi cu explicaţiile lor de peste vremi, are mult muuult de învăţat, dar şi de „dezamăgit”… Păcat.

  Mă simt prea rău fizic să mă enervez acum… şi nu am chef să demonstrez cum anume se prinde fratele Iosif în propriile vorbe.

  Dumnezeu să aibe milă de sufletul său, pentru că eu cred că Domnul îi va da destui ani de trăit ca să vadă ruşinea care se va abate asupra dînsului odată cu deschiderea dosarelor altora, dacă nu se pocăieşte le vreme.

  Am văzut oameni tari care au rămas şocaţi şi s-au închis în casă cîte trei zile după ce şi-au citit dosarele. Ei, în aceste dosare sînt evenimente şi de prin anii 80 nu numai pînă în anii 60.

  Imi pare rau, Rasvan Cristian si Doru Radu ca odata cu discutiile de pe blogul asta a cazut un piedestal, dar mă bucur că Domnul vostru a rămas în picioare. El nu ne dezamăgeşte niciodată. Slăvit să fie numele Lui…. restul… oameni…


 146. Draga J.R., credeti ca toti cei ce studiaza dosarele securitatii si fac cunoscute numele celor care au turnat vor ajunge in iad?
  Daca da, atunci stiu ca CNSAS este iadul pa pamant. Depinde cum te pozitionezi fata de iadul asta.
  La intrebarea 2 cu durere va spun ca nu stiu ce va zice Domnul despre mine. As vrea sa am incredintarea apostolului Pavel din 2 Timotei, as vrea…


 147. AMIN, Marius!


 148. Doru Radu, GEabou Pascu este unul dintre puţinii care au reuşit să scape cu viaţă, deşi a fost cătrănit şi prigonit din greu.

  Taica a fost sincer ca întotdeauna. Sînt mai mulţi cărora le-a spus despre încercarea Securităţii de a-l păstra. Cred că exemplul lui l-a inspirat şi pe tatăl meu, dar cu el a fost altfel. Tata a intrat mult prea adînc între ei. Urcase mult prea sus. Era deja preşedinte de comunitate. Îl trimiseseră în cîteva misiuni ca să descopere depozite de biblii, era deja în legătura cu cei din reţeaua din Bucureşti, cei de sus… De aici incolo mă autocenzurez….

  Draga J.R., da, nu din prea multa dragoste pentru trădători s-a publicat cartea, ci din milă. Poate că Daniel ne spune de ce a publicat cartea. Poate că o va spune pe blogul lui.
  Dar e mai bine că s-a publicat chiar şi acum la 17 an de cînd aceştia trebuiau să facă un pas în faţă să spună ce au de spus.


 149. LOOGIC i-mi pare bine de insanatosirea ta ca spun drept ca eram ca m singuri pe aici doar RAZVAN ,CORNEL, CRIN ALB si PATRATROSU , mai se vedeau
  de partea adevarului.
  Ma bucur de un lucru ca acum cind aceste dovezi iasa la lumina, pot vedea si altii care nu au crezut ca frati ca AUREL POPESCU PAVEL NICULESCU, NICOLAE RADOI, si alti ,au spus adevarul cu privire la domnii colaboratori. Cit despre cer cred sigur ca nu vor fi laolalta cei care lucrarea le-a fost arsa in foc cu cei care au fost pe la inchisori vinduti chiar de proprii lor frati, asa cum fratii lui IOSIF nu au locuit si nu au avut parte de stralucirea pe care a dobindit-o el desii au fost iertati ,adica ei fratii colaboratori nu parte ca si cel ce a suferit Cel care a colaborat cu raul arata in acelas timp o necolaborare cu binele sau ma bine zis cu CEL de la care vine tot ce este bun , aasta e problema. Nu ca nu am facut rau la nimeni ci faptul ca cei care propovaduiesc Credinta ei sunt lipsiti de ea pentru ca la probemele lor au gasit solutii sau PUNTI de trecere.


 150. patratosu
  Ma consider un avizat al acelor vremuri (nu numai prin virsta) si as putea sa dovedesc ca multe explicatii ale lui Tson (daca vrem sa avem capul limpede si nu sa explodam la acest nume) rezista privind in urma, dupa cum multe consideratii facute aici cu bune intentii sunt science fiction. N-am timp si nici nu vreau sa-mi dau importanta mai mare decit se cuvine.
  De scapat, au scapat mai multi (cu tot respectul pt tatal dvs.) ba au fost si ofiteri de securitate (puteti citi postul „locotentul de securitate” de la dezvaluirile lui Branzei)… a mai fost in biserica la noi un militzian pocait si dat afara(?!). Cind am cintat colinzi in gara din Arad si a venit securitatea, s-a oferit voluntar sa-l ia pe el si sa ne lasa pe noi (parca a mai facut Cineva asta) si s-a identificat (militzianul)in prezentza noastra… a mers cu ei… am asteptat pina a venti inapoi… poate era de-al lor? Poate? Dar a adus multi oameni la Dl. (mult mai multi decit mine in orice caz) si a trecut prin multe necazuri mai ales ca sotia nu l-a urmat in credinta multi ani, etc…. e deja prea mult. Astept orice dovezi impotriva oricui(chiar daca cu stringere de inima). O data inceput tavalugul nu se mai poate opri (renuntati, J.R.) indiferent de motivul pt care s-a pornit. Cred ca dezvaluirile erau necesare. Daca era un mod mai bun pt dezvaluiri? Era! Trebuia insa sa inceapa, cumva, cu cei in cauza. Inca-i apreciez pe cei ce-au facut-o (inclusiv Geabou), chiar partial.Este posibil ca mosu’ Cure sa nu mai fi incercat sa intre in lucrare full-time si sa fi emigrat tocmai pt a scapa de ei….Mila D-lui peste noi toti…


 151. JR. nu stiu ce e asa greu de priceput. Chiar nu stiu ce se asa de greu de priceput de ce era necesar si benefic ca s-a scris, ca s-a publicat, ca s-a scos la lumina etc !? Tu ai citit pe-aci pe blog, macar asa, cateva argumente, sau e greu sa vezi padurea din cauza vreunui copac? Sau cum zicea un unchi de-al meu: „Nu te-am vazut de ochelari…” Deci, de faza asta, s-a trecut de mult frate draga, e destul de clar si evident ca era necesara cartea. Argumentul e clar si logiK si de bun simt, ca sa nu mai zic ca e si scriptural. Dar deja, s-a clarficiat asta de mult. Ai facut minimul efort sa citesti macar succinta argumentatie a mea de mai sus?! Dar deja s-a dicutat despre asta enorm. Am trecut mai departe deja, de mult. Nu te supara, dar din respect pentru cei care au suferit si au murit sau pentru orfanii si ranile ramase, si pentru cei care aveau dreptul sa afle despre istoria lor, treci mai departe. Am stabilit deja o data ca de istorie e nevoie, si e nevoie sa invatam din ea. Nu am avut eu curajul sa studiez si sa scriu istoria asta(O REALITATE CARE EXISTA SI NU O POT NEGA),nu ai avut tu curajul sa o faci, sau tu, sau tu, a fost altcineva, destul de curajos sa cerceteze si sa o sa scrie in adevarul ei, chiar dureros. Nu ar fi fost Daniel, ar fi fost altul, cineva tot ar fi fost. Nu vezi ca si fostii se asteptau sa se intample candva si sa iasa totul la lumina? Unii se rugau pentru asta (vezi scrisoarea lui Ton). Deci sa trecem de etapa asta o data cu „oare era necesar…”, din respet pentru cei care au suferti si au murit si pentru cei ce au dreptul de acces la propria istorie, unii sunt copii a unor frati care au suferit.
  Cu altele… mai revin.


 152. nu stiu ce vor unii_?ce vor sa apere,ce nu vor sa stie?
  vor sa musamalizeze,
  parca nu ar fi credinciosi?
  daca stai si citesti totul,pe blogul fr.Mitrofan……..ti se face pielea gainaii(ba chiar de doua ori,ar fi bine DE CITIT)
  parca ai fi la un film de spionaj,asa sunt cusute toate brrrr!
  haideti sa nu mai judecam pe cei ce vor dreptate,

  Nu stiti ca voi veti judeca pe ingeri?Cu cat mai mult lucrurile vietii acesteia?1 cor 6 cu3

  e bine sa se stie despre toti,adevarul.atat:ADEVARUL.

  ‘cat despre cei de afara ii judeca Dumnezeu>1 cor 5 cu 13


 153. pt. elev,
  nu stiu cine esti dar poate o data ne vom intalni.

  Am revenit si intre timp, s-a facut lumina-n sat. Ca sa vezi si sa nu crezi, dovezi cat vezi cu ochii. Daca la inceput uni aveau dubii de ceea ce am vrut sa scot la lumina din experienta mea, acum eu incep sa am dubii asupra experientei mele. Adica ce vreau sa spun? Lucrurile erau si mai intortocheate decat le intuiam eu.

  Marius v-a recomandat la uni sa salvati ceea ce am scris si sa cititi peste cativa ani. A trecut cateva zile… Oare ce surprize ne rezerva luna viitoare?

  Nu uitati sa va rugati pentru Daniel Mitrofan, si sa postiti pentru aceasta actiune. Acest soi de draci nu iese decat cu post si rugaciune. In aceasta actiune ar trebui sa antrenam cat mai multi. Asa cum se trimite spam mail asa sa cerem prietenilor nostri si bisericilor noastre post si rugaciune. Atunci sa vedeti lupte, sarpele cel vechi care a scos comunismul din adancul iadului si la adus pe aceste meleaguri va trebui invins, si poate fi invins doar prin post si rugaciune.

  A scote adevarul la iveala este doar primul pas, o batalie, a invinge sistemul ticalosit este razboi spiritual total.


 154. Doamne ajuta!


 155. Lui Radu Doru, elevului,lui Vasile Danciu…si nu numai!
  Afirmam “ca I.T. a fost informator si dupa ce s-a pocait la Iris”.

  Aastfel de afirmatie trebui dovedita! Ea poate fi dovedita prin cel putin doua ,daca nu chiar trei,modalitati: cea a argumentelor directe, cea a argumentelor indirecte respectiv prin lucrarea de descoperire a Duhului Sfint.

  Nu ma voi referi la prima categorie de argumente,deoarece (deocamdata)nici altii (inclusiv Daniel Mitrofan) si nici eu (desi mi-am studiat recent dosarul de la CNSAS in calitate de urmarit,in intervalul ’75-’89),nu am regasit nici o nota informativa din care,in urma efortului de rememorare a contextelor si evenimentelor, sa pot deduce numele real -din multitudinea de nume conspirative pe care le-am intilnit in dosar- nume care sa poata fi atribuit lui I.T.

  Nu vrea sa fac referire nici la a treia categorie de argumentare,cea prin revelatie/descoperire profetica,desi ca baptist cred in astfel de lucrari ale Duhului Sfint,pentru a nu stirni discutii colaterale vis-à-vis cu ceea ce ne-am propus.

  As vrea sa ma refer la a doua categorie de argumente,cele indirecte. Si aici o putem lua pe domenii.Intr-o ordine aleatorie am putea sa ne referim la domenii preucum:medical,patoral/ecclesial,social,psihologic dar nu numai.

  Hai sa luam domeniul medical! Daca memoria nu ma insala,si sper ca nu,as vrea sa pun citeva intrebari,mai mult decit retorice.

  Q.Daca afirmatia lui I.T. din marturia prezentata pe blog-ul lui D.B. este adevarata (si nu am avea motive sa ne indoim de aceasta) atunci se pune intrebarea de ce fel de boala grava a suferit I.T,boala care in tara nu a putut fi diagnosticata si tratata asa incit sa fie nevoit sa mearga la Viena spre a fi consultat?

  Q.Si daca a fost o boala atit de grava,cum de s-a vindecat atit de prompt si eficient incit sa fie capabil sa mearga in Anglia,sa studieze teologia la Oxford?

  I.T. a mai afirmat in diverse ocazii ca e bolnav. De exemplu a afirmat prin anii ’70 ca are varice la membrele inferioare,motiv pentru care el nu poate predica decit stind pe scaun.Poate ca pe unii ii va mira acest detaliu;dar realmente I.T. intr-o anume biserica predica sezind pe scaun. Intrebarea mea e una simpla:
  Q.In acea perioada,I.T predica tot sezind si in alte biserici? Daca nu,de ce nu?
  Q.Daca ,la acea vreme era mai tinar si avea varice atit de profunde,ce fel de tratament a urmat ,si unde ,de s-a vindecat atit de prompt si eficient,incit acum,la o virsta mult mai inaintata, sa poata predica stind in picioare?

  Voi (mai) reveni si cu alte argumente.
  Pe curind!


 156. ViorelC, desi nu m-ati intrebat, va raspund ca medic: comentarii de felul celor facute de dvs. sunt lipsite de deontologie, uman, sunt stupide, o barfa de sub crusta noroiului. Nici cu membrii de familie ai unui bolnav n-as face astfel de analize.
  Domnule ViorelC, sunteti morbid!
  Acum ma duc la munca, dar promit sa va mai raspund, domnule VC!


 157. Sunt dezgustat… eu nu am fost credincios inainte de 89 si nu stiu cum as fi reactionat si cum as fi rezistat… Dar ce citesc acum ma fac sa raman cu un gust amar. Initial l-am condamnat pe Patratosu pt ce a spus despre fratele IT. Acum ma intreb daca nu am crezut tot timpul o minciuna. As vrea sa nu mai fiu baptist… Patratosule, ce imi sugerati sa fac? ce sa cred? dupa tot ce am citit despre cei care au colaborat cu securitatea in timp ce pozau in victime, mi s-a daramat tot zidul… nu ca nu as fi stiut anumite lucruri, dar tot ce vad acum in cult, dupa mai multi ani de cand m-am convertit ma dezgusta. Ma dezgusta si luxul aproape indecent afisat intre noi si ma dezgusta faptul ca ne comportam ca niste ipocriti de multe ori. Ne prefacem ca nu s-a intamplat nimic in timp ce totul e mascat si ascuns sub fata falsa a tipului „credincios” care merge cu biblia in mana duminica dimineata la biserica.
  Isaia 64:5
  Tu ieşi înaintea celor ce împlinesc cu bucurie dreptatea, celor ce umblă în căile Tale, şi îşi aduc aminte de Tine. Dar Te-ai mâniat, pentru că am păcătuit: vom suferi noi veşnic, sau putem fi mântuiţi?
  Doamne ai mila de noi.


 158. Viorel C. , m-ai dat gata cu demonstratiile dumitale. Gata m-ai convins ca fratele Ton a colaborat si dupa 1973. Nici nu traba sa te mai obosesti sa vii cu alte argumente ca daca-s tot de genul acestora de mai sus nici n-am sa le citesc. Sunt jenante.Eu, de exemplu , acuma am o operatie la un picior si de cateva luni nu pot sta in picioare in Adunare . Dupa logica dumitale, peste ani (daca Domnul ingaduie) cand voi fi bine si voi putea sta in picioare , si despre mine se va putea spune ca am fost informator.
  Dumneata , care te declari un baptist ce crede in „lucrari ale Duhului Sfint” , ce parere ai de darul vindecarii ?… Sau crezi doar in darul revelatiei?…
  Am pus puncte puncte dupa aceste intrebari pentru ca sa-ti dai seama ca sunt retorice si nu-i nevoie sa-mi raspunzi la ele.


 159. Draga Doru RAdu, sint de acord, au scapat mult mai multi si apoi au trait cu demnitate, tocmai de aceea este de neconceptut sa ii bag pe toti intr-o oala

  Draga Bun, slava Domnului ca am aflat aceste lucruri abia acum si ca am rezistat atunci uitindu-ne la oameni care Dugulescu, Gheorghita, Ton si altii.
  Am crezut ca sint eroi.
  eu am avut o copilarie fericita atita timp cit unii mi-au spus ca tatal meu n-a murit degeaba, ca a fost un martir, ca a murit ca sa infiinteze o biserica, nu pentru ca a cola borat cu securitate si acestia l-au nenorocit.

  Dar n-am ramas copil…


 160. multumesc Domnului ca nu am stiut ce fel de oameni avem,cand eram la inceput,ar fi fost cadere
  asa e durere,
  intrebati de ce TI nu se mai duce la Ploiesti la biserica baptista,
  ci desi se duce des,
  merge la cestini dupa evanghelie?
  intebati l va rog de ce sotia sa nu se acopera la Brasov,
  desi dansul imi zicea ca cele care nu se acopere nu au interiorul schimbat,ce sa cred?
  dar se acopere pe cap,la Ploiesti)unde e consecventa,
  in lucrurile marunte se vede ce suntem,
  Nu va mai jigniti ,pentru ca cel rau o vrea,
  am inceput sa ma rog,sa se faca lumina ,chiar si ptr.TI desi pana acum mi a fost greu,
  De Ce?
  pentru ca il vad tot mandru,
  De ce a cazut luceafarul ?nu din cauza pacatului mandriei?
  ba da>
  e bine sa ii stim pe toti,
  da luxul e cumplit,bisericile is luxoase,se baga bani multi in cladiri,
  iar saracilor…
  Eram la adunare generala ,la Brasov(TI pastor senior)
  M am ridicat si am zis,ca Domnul ne va intreba de ce dam atat de putin saracilor ,din banii de la bugetul bisericii? si atat de mult ptr.cladire?
  Fr Sabou a zis ca am dreptate,
  Dar T>I. a spus ca daca vreau nu am decat sa dau alti bani,in afara de cei la plic? no comment!
  in fiecare lucru nu l am vazut in el pe Hristos.
  cand m am dus sa i spun ,ca si ortodocsii au partasie pe verticala(ba si pe orizontala)sa nu mai spuna ca nu stiu ortodocsii ce este aceea<
  doar nu i cunosteaa pe toti.
  eu am un ortodox nespoit acasa,si vad cum traieste,
  nu sunt toti la fel,
  si apoi scopul predicilor cu este o permanente judecare a ortodoxilor,
  mai ales daca vrei sa arati ca tu ai un tel f.inalt,acela de a L sluji pe Hristos
  Din toate nu am inteles dragostea sau smerenia…
  o sa continui sa citescSFANTUL INCHISORILOR<
  sa mi umplu sufletul din suferinta celor care au suferit din cauza credintei adevarate
  au murit ,fiind persecutati si umiliti,schingiuiti
  dar nu si au vandut sufletul

  e mai sanatos,ca e prea multa durere,cand vezi cum”fratii”ineaca adevarul in noroaie

  dar am obosit,vazand cat de urat e totul,
  o sa continui sa citesc caretea inceputa,sa ma


 161. Crin Alb, ma aflu si eu in treaba: sa stii ca o sora sau un frate care intra in adunare, in biserica, o face pentru a adora pe Domnul. Ca-i vapsita, ca-i rujata, acoperita sau zbarlita, e treaba ei si a Domnului. Sotia mea se acopera si nu se vopseste sau mai stiu eu ce, ca sa nu zici ca-i tin parte, dar nici nu i-ar pasa daca tu ai veni in pantaloni scurti la adunare.
  Dupa ce ViorelC a coborat discutia la radacina prostiei, mai vii si tu cu ce punea pe cap sora nu stiu cui si unde.
  Pe frigul asta, parca v-au lovit turturii in cap.
  Iti recomand sa citesti de pe Roboam un studiu foarte frumos al fr. Daniel Branzei pe tema tinutei femeii in adunare.


 162. pt Bun:
  Nu e de mirare ca sunteti dezgustat. Mi-a fost teama de la inceput pt cei in situatia dvs. Exista mii de exemple pozitive in istoria noastra (din pacate amestecata cu delatiune si eroism). Eu am dat citeva ex. frumoase in mijlocul acestor discutii. Cind sunteti trist, dati-mi e-mail-ul si va scriu destule fapte de lauda ale unor credinciosi evanghleici in care Numele D-lui a fost inaltat si mai ales cind mina cea buna a D-lui a fost peste copiii Sai.


 163. asa sa faci, Doru Radu toata discutia noatra in jurul pocaintei fratelui Iosif a pornit tocmai de la asta, ca sint destule fapte frumoase si destui pastori frumosi care au murit in Domnul si care nu si-au plecat genunchiul,
  au fost o minoritate, dar nu au fost „cei mai multi” si „nici nu ne imaginam noi citi”

  Doru, scrie-ne despre acele lucruri tuturor, merita sa le stim,
  hai sa facem o cronica a lucrurilor bune,
  deschid o pagina despre asta.

  despre oamenii nefrinti. N-ar merita sa avem si noi un pateric al nostru?


 164. chiar am avea nevoie de asta. dupa ce am citit materialele de pe blogul lui Daniel; vroiam sa imi scriu gandurile referitoare la ultimul raspuns venit din partea fratelui Ton, dar am am ramas „tacut”, nu mai pot zice nimic. orice as zice … vreau doar sa ma rog.

  mi-ar prinde bine sa aud/citesc si altfel de povesti. 🙂 😦


 165. Nu-i aşa, Mircea?
  Hai să ne amintim şi lucruri mai bune decît astea care au fost pînă acum.

  Să auzim poveştile adevărate ale biruitorilor, nu numai ale învinşilor.


 166. Lui Vasile Danciu !

  “M-ai dat gata cu demonstratiile dumitale”.Iata ce debut fulminant!

  In primul rind ca intentia mea nu era sa dau gata pe nimeni! Ea era sa las ca fiecare ,aflind unele detalii,sa isi poata pune la rindul lui intrebari pe marginea acestor detalii.

  Se pare ca ai citit printre rinduri! Eu afirmam ca in aceeasi perioada ( si nu dupa un anume timp) cel la care faceam referire intr-o biserica predica sezind,iar in alta (la doar citeva zile!) predica stind in picioare. Si asta nu pe parcursul unei saptamini sau luni,ci pe parcursul unor ani!

  Cum se poate interpreta o astfel de duplicitate daca nu fariseism! Exista o oarecare tangenta intre un astfel de comportament si cel al lui Petru,care cu evreii se comporta ca si ei,iar cu neamurile ca si ele.

  Daca tot e sa dialogam noi doi,totusi prin interventia ta nu mi-ai raspuns la stuatia aceea hilara legata de consultul medical la Viena .

  Daca citesti analitic pe “Dezvaluiri…’ in marturia celui vizat ni se relateaza “ca a facut o cerere pt a face o calatorie la Viena pt a face un consult medical”. De ce nu ni se spune cui i-a adresat cererea? Asta ca sa nu “intre in alte detalii”?

  Oricum nu sunt dispus sa intru in polemici cu nimeni .Intentia mea e sa las ca fiecare sa-si formeze propria opinie aflind aspecte si detalii,care oricum se stiau.

  Cu intelegere crestina pt intelegerea ta!


 167. pt Vasile D. (ciocio)
  vasile mi-a trebuit ceva tim sa te recunosc. Domnul sa faca operatia sa fie nu numai reusita ci si sa ai vindecare deplina.
  Fie pacea Domnului peste casa ta!


 168. Tocmai am terminat de citit (un caz numai) pe blogul lui Daniel. Citind, mereu imi venea in minte versetul asta:
  „..cine stie multe, are si multa durere”
  Eclesiastul 1:18b

  Am multe durere in mine acum, si eu nici nu stiu multe….


 169. Erata: la precedentul meu commnet: „Am multA durere in mine acum…” si nu am multe, ca doar nu putine…


 170. Parcă ziceai că ţi se vindecase stomacul!

  Înţelegi de ce eu stau cu emetiralul lîngă mine? 🙂

  Aia-i, cine ştie multe are multe dureri, spuse şi nespuse!

  Să ne rugăm pentru Vasile, dacă are de făcut operaţie.

  Şi eu sînt între pat şi lucru acum, aşa că din toată inima compătimesc cu cei care sînt încercaţi în trup.


 171. Lui Razvan Cristian !

  Stimate Crestine (caci asta inseamna Cristian) Rasvan !

  As putea incepe prin a te intreba: de ce raspunzi daca nu te-am intrebat?…Hai ca glumesc!

  Pentru ca esti medic,as vrea sa ma opresc asupra unor afirmatii facute pe bolg.

  Afirmi ca “comentarii de felul facute de dvs (adica de mine-n.n.) sunt lipsite de deontologie”. Ce intelegi tu prin lipsa de deontologie,vis-a-vis de realitati arhicunoscute de un public larg? Pastrarea secretului profesional se impune in cazul relatiei privare medic-pacient!
  Dar ce te faci cind subiectul (adica pacientul) isi face publica afectiunea?

  Imi place chestia cu morbiditatea! Daca tot m-ai diagnosticat care e acea morbiditate pe care mi-o atribui?

  Dupa ce in replica data Crinului Alb afirmi ca eu am “coborit discutia la radacina prostiei” stau si ma intreb: daca eu am coborit la radacina prostiei care e fructul prostiei,ca nu cumva sa ajung sa ma infrupt din el ? Dupa o astfel de afirmatie mai ca-mi vine sa ma opresc aici.

  Nu e vorba nici pe departe de birfa de sub “crusta noroilui’cind lucrurile erau notorii pentru sute de oameni.Sau poate intelegem diferit semnificatia birfei.

  Dupa cunostintele mele prin prisma imperativului profesional,medicilor li se cere sa fie cit mai obiectivi,si nicidecum sa se lase condusi de umori.

  Se pare ca lectura interventiei mele s-a facut de catre unii,printre rinduri,fara sa se mai osteneasca sa gaseasca explicatii/raspunsuri la intrebarile postate.

  Oricum ,Domnul cu mila!


 172. Viorel C, tu zici:
  „Oricum nu sunt dispus sa intru in polemici cu nimeni.”
  facand referire la o remarca de-a mea de azi dimineata.
  Viorel C, eu sunt nimeni si respect dorinta ta: nu polemizam, da’ putina obrazeala te va imbujora.
  Trebuie sa stii ca orice referire la problemele de sanatate ale cuiva reprezinta atingere adusa demnitatii aceluia, intimitatii lui. Daca faci referiri asupra sanatatii unui om, in tot felul de demonstratii stupide, asta te discrediteaza pe tine si umileste pe omul ala, oricare ar fi el.
  Esti ca-n poveste: bietul cocos- ma ierte Daniel M., a adus mosului averi nenumarate, dar tu, precum gaina babei, faci taraboi cu margica aia a ta.


 173. Lui Razvan Cristian !

  Stimate Crestine (caci asta inseamna Cristian) Rasvan !

  As putea incepe prin a te intreba: de ce raspunzi daca nu te-am intrebat?…Hai ca glumesc!

  Pentru ca esti medic pe la/de la interne (glumesc!),as vrea sa ma opresc asupra unor afirmatii facute pe bolg.

  Afirmi ca “comentarii de felul facute de dvs (adica de mine-n.n.) sunt lipsite de deontologie”. Ce intelegi tu prin lipsa de deontologie,vis-a-vis de realitati arhicunoscute de un public larg? Pastrarea secretului profesional se impune in cazul relatiei privare medic-pacient!
  Dar ce te faci cind subiectul (adica pacientul) isi face publica afectiunea?

  Imi place chestia cu morbiditatea! Daca tot m-ai diagnosticat care e acea morbiditate pe care mi-o atribui?

  Dupa ce in replica data Crinului Alb afirmi ca eu am “coborit discutia la radacina prostiei” stau si ma intreb: daca eu am coborit la radacina prostiei care e fructul prostiei,ca nu cumva sa ajung sa ma infrupt din el ? Dupa o astfel de afirmatie mai ca-mi vine sa ma opresc aici.

  Nu e vorba nici pe departe de birfa de sub “crusta noroilui’cind lucrurile erau notorii pentru sute de oameni.Sau poate intelegem diferit semnificatia birfei.

  Dupa cunostintele mele prin prisma imperativului profesional,medicilor li se cere sa fie cit mai obiectivi,si nicidecum sa se lase condusi de umori.

  Se pare ca lectura interventiei mele s-a facut de catre unii,printre rinduri,fara sa se mai osteneasca sa gaseasca explicatii/raspunsuri la intrebarile postate.

  Oricum ,Domnul cu mila!


 174. Patratosule , multumesc pentru rugaciuni. Operatia a trecut si sper ca Dumnezeu sa dea vindecare.
  Dorule te salut si eu si sa stii ca savurez toate intamplarile cu sfinti pe care ni le scrii tu.
  Pe toti cei care aveti acum „multa durere” va invit sa cititi Amintiri cu Sfinti a lui Daniel Branzai ca eu asa mi-am mai intarit azi picioarele slabanogite (si la propriu si la figurat).


 175. Daţi-ne şi nouă, daţi-ne şi nouă, nu fiţi răutăcioşi, leproşii care au descoperit tabăra au chemat toată cetatea.


 176. Lui Viorel C, cu greu:

  Deontologie: pentru ca vreti sa aflati mai mult decat „stie toata lumea” despre suferinta cuiva. Pentru ca ati adus-o in discutie, speculand pe marginea ei si incercand sa atrageti si pe altii pe calea dvs.

  Fructul pomului: tupeul. Un fruct baca, zemos, care pateaza cand va curge pe barbie.

  Morbid: pentru ca imi amintiti de un profesor de anatomie patologica de pe vremea studentiei. Un mosulica simpatic pana cand intra „la sala”. Acolo nu lasa pe autopsier sa taie cadavrul, il taia el. Lua ficatul cu amandoua mainile si, pentru ca era rarait, parca torcea de fericire. Facea stiinta! Bucuria de a vedea ce are omul ala inauntru, asta am vazut eu citindu-va.

  Cristian: pentru ca asa a vrut bunicu sa ma cheme, nu e de la botez.

  Medic: am inteles tarziu un lucru important, ca oricat de josnic ar fi omul pe care-l tratezi, betiv, drogat, criminal, Isus il iubeste, Dumnezeu l-a facut si a ajuns asa si din cauza mea, si a ta, si a lui si a ei.

  Iti multumesc ca pana la urma mi te-ai adresat direct, barbateste.


 177. razvan cristian,cred ca vorbeam de „inconsecventa”acolo,
  deasaemenea cred,ca la biserica,nu te duci ca la teatru,
  dar si ca intotdeauna trebuie sa te imbraci ca pentru Dumnezeu,
  fiind copil de Dumnezeu,cu rusime si sfiala,si sa nu fii pricina pemtru nimeni,


 178. Fratilor aveti grija ca legalismul de multe ori poate fi la fel de rau ca si comunismul.
  Sa nu judecam noi copii Domnului cu privire la acoperire, descoperire ( la cap ma refer )ca ei o fac inaintea Domnului si El ii va judeca .
  Sunt satul de fariseism si de a judeca lumea dupa batic , lungimea fustei s.a.m.d.
  Sunt prea multi care corespund din punct de vedere vestimentar ” regulilor ” unor biserici dar cu inima sunt tare departe de Dumnezeu.
  ” Dupa roade ii ve-ti cunoaste ” spunea Domnul Isus si acum se dovedeste mai clar ca niciodta ca asa e.
  ” Tot ceea ce nu vine din incredintare este pacat ” spunea Pavel asa ca fiecare sa se cerceteze pe sine insusi cum se inchina Domnului si nu ma refer numai in biserica sau singur in cameruta , ci cu toata viata si activitatea sa oriunde s-ar desfasura ea .


 179. Nu am mai scris de mult deoarece am fost foarte ocupat , iar ieri aprope toata ziua am stat si am citit pe blogul lui Daniel Mitrofan.
  Sunt in covalescenta fratilor si cred ca unii ma intelegeti.


 180. Prieteni, Razvan Cristian, Livius, Nicu O, PATRATOSULE, v-as invita sa va exprimati si voi opinia la discutia inceputa pe blogul lui Daniel(la postul CAZUL PASCU GEABOU, desi nu se leaga strict de cazul Geabou ci de toata problematica colaborarii si scrierii cartii Pigmei si Uriasi). Astept sa vad opiniile voastre si acolo.


 181. Stiu, stiu… Razvane 🙂 O sa zici….Iar o strigare din aia 🙂 . Dar eu zic ca merita si opinia voastra conteaza – asa ca sa va laud un pic – parte din tactica de persuasiune 🙂 Anyway, see u there.


 182. Draga Logik, eu m-am exprimat destul pe tema asta.
  Nu cred ca am lumina noua.


 183. Patratosule draga,
  Nu vad nici un comentariu de-la tau acolo si ar fi binevenit. Ai citit macar ce s-a scris recent? Stiu ca esti extrem de ocupat si cu blogul tau si cele multe altele 🙂 Dar totusi… Sunt comentarii si argumente noi si de la oameni noi. Chiar atacuri nejustificate. Ma si gandesc daca nu mai bine facea Daniel daca nu isi deschidea blog, decat sa se expuna la toate acestea. Dar eu zic ca poti spune ceva si tu acolo vis a vis de noile comentarii si atacuri la adresa lui Daniel si a ta. Plus ca ai zis, si nu ai mai facut, demonstratia ta cu privire la modul in care fr Ton, spre exemplu, se prinde in propriile-i cuvinte in acel dialog si se contrazice. Eu am dat doar un mic exemplu acolo. Dar tu inca nu ai aratat argumentele. Fii bun deci si zi si tu ceva 🙂


 184. Si Razvan Cristian,
  pe unde esti prietene? 🙂 te asteptam si pe tine sa ai o opinie acolo. Sincer, chiar is foarte interesat dece ai si tu de spus si opiniile tale, vis a vis de ce se spune acolo. Repet: blogul lui Daniel: postul „Cazul fr Geabou”.

  Chiar as vrea si m-as bucura mult sa vad opiniile voastre acolo guys.


 185. si toti ceilalti, evident 🙂


 186. Draga Logik, am citit tot ce s-a scris. Nu comentez cînd nu am nimic de spus. M-am învăţat mai demujlt cu disciplina asta 🙂

  Hai să spunem că fac post de la comentariile de genul asta. Iar s-ar spune că sar la gîtul unuia şi al altuia, nu?

  Daniel ştie ce ristcuri şi-a asumat, la fel ca şi mine. Am ştiut amîndoi care este preţul şi îl plătim. Eu aici, el acolo. Avem acelaşi Dumnezeu şi acelaşi Cristos care s-a întîmplat să spună „Eu sînt Calea, Adevărul şi Viaţa. ”

  Nu trebuie nici o demonstraţie cum că fr. Iosif se prinde în propriile cuvinte. Ajunge să citiţi cu atenţie cele prezentate de Daniel. Nu trebuie diplomă în filologie şi nici master în Hermeneutică pentru asta.

  Domnul să îi mustre pe cei care atacă de dragul atacului…


 187. draga Vasile D. (Ciocio)
  Nu stiu de ce dar pentru prima data am citit mesajul tau in care vorbesti despre Costinesti si Retezat astazi. Pana acuma nu l-am vazut. Nu am stiut cine esti pana azi cand am recitit cateva postari.

  Asa a fost sa fie cred. Acum dupa tot ceea ce ai citit in ultimul timp ce zici?
  As fi curios…


 188. pt. Ciocio,
  Te rog reciteste-ti mesajul.


 189. Lui Rasvan C. …relaxat,ca replica la ultimul lui “aport” din 29 nov. ‘07
  Recunosc ca pentru o clipa m-am lasat ispitit de spiritual polemic degajat nu doar din replicile dvs. adresate mie,ci si altora. Multumesc Domnului ca nu m-am lasat invins de el,de acel duh!
  Pe de alta parte spune Scriptura ca nu e bine pentru nimeni sa-l lasi pe unul ca dvs sa-si deverse “nebuniile” ca nu cumva sa se creada intelept.
  Desi nu imi cunoasteti virsta, statutul social, istoricul profesional si cel “din cimpul Evangheliei”,“balansati” intre tutuire si o pseudo condescendenta (balans tipic schneiderian).
  Ca tot o dati cu deontologia,regret sa constat ca nu ati prins sensul primordial al argumentarii mele; nu pe suferinta subiectului in discutie cadea accentul, ci pe inconsecventa lui (ca sa n-o numesc duplicitate) in argumentarea atitudinii sale. A se vedea duplicitatea subiectului ( ca fiind aproape patognomonica) si alte domenii ,nu doar in cel despre care discutam.
  Daca imi permiteti ,ca o paranteza adresata unui internist as vrea sa va intreb urmatoarele. Toti avem un oarecare grad variabil de edem de staza,dupa un ortostatism prelungit.Daca teoretizam cazul nostrum,am putea afirma ca prognosticul unei insuficiente venoase periferice severe a membrelor inferioare (pretinse de I.T), este unul inexorabil :blocul operator pentru crosectomie,cu extirparea venelor safene siperficiale,caci nu-I asa,pe vremea aceea nu se descoperise laser-terapia! De ce nu s-a intimplat ceea ce era prognozabil sa se intimple (caci iata ca dupa peste 30 de ani subiectul nostru nu stim sa fi suferit vre-o interventie in aceasta sfera) ?. Si e bine ca nu s-a intimplat asta !
  Inchei din nou, cu regretul sincer ca nu aveti “flerul “ necesar pentru a diferentia diagnosticul !
  Asta ca sa pot reveni la ceea ce mi-am propus la inceputul lui noiembrie ’07.
  P.S. aceasta replica a fost redactata inaintea
  publicarii „Cine a fost Cristian Rsvan…?”


 190. Draga Viorel C., mărturisesc că pe mine m-aţi pierdut…
  Ştiu eu ceva neologisme, dar cu metaforica medicală m-aţi pierdut…


 191. poate si-a extirpat venele safene superficiale la Oxford,dar nu a considerat ca e necesar sa stim toti…


 192. Cat de ciudate suna astazi aceste cuvinte de introducere (dupa ce citim cele publicate de Daniel M.) facute de un pastor american despre dr. Iosif Ton:

  “For many years, Brother Joseph was a pastor, teacher, and evangelist in his native Romania. In 1972, he began to stand against governmental intrusion into the affairs of the church, insisting that Jesus alone was Lord over His Church. Brother Joseph was immediately accused of ‘endangering the security of the state’ and spent the next ten years being harassed, interrogated, and even imprisoned by the Communist authorities. Finally, in 1981 Brother Joseph and his wife and daughter were permanently exiled from their homeland. Born out of those years of suffering, a sweet resemblance to the likeness of Jesus radiates from the faces of these servants of God. Our hearts were captivated as they tenderly spoke of the spiritual riches and joy that have become theirs through suffering. This article, condensed from a message by Brother Joseph, reflects far more than a theoretical understanding of God’s purpose in suffering. This is a message formed in a life under pressure of fire and testing. Our prayer is that it will enable you to view suffering from God’s perspective. “


 193. Un alt pastor spune: “Dr Joseph Tson is a Romanian pastor who went through much for his faith. Once soldiers came to his house…”

  Un altul scrie urmatoarele despre Dr. Joseph Tson, D.D., President Romanian Missionary Society
  “Another sermon I remember was preached at my church several years ago by a Romanian pastor named Joseph Tson. He had spent over a decade in a Communist prison as a religious prisoner. He was repeatedly tortured but his captors would not execute him because they did not want to make a martyr out of him. His sermon was about having the courage to stand for your faith and honestly I don’t even remember many specifics of what he said. I had heard that his body was covered in scars and as I listened to him preach about the courage of one’s convictions, I just kept thinking that if he took off his shirt we would see the scars on his back and how I and everyone sitting there had absolutely no idea whatsoever what it really meant to suffer for one’s beliefs.”


 194. Alt pastor scrie:
  “In 1997 the church was privileged to have a guest speaker Dr. Joseph Tson, one of the Evangelical leaders of Romania, who survived the communist persecution and has lived to see a wonderful spiritual awakening among his people. His message “How God Delivered us from Fear” can be obtained from the church tape ministry.”

  Un altul scrie:
  “The Romanian Aid Fund traces its origins to the late 1960’s, when a young Romanian pastor, Iosif Ton, (also spelt Joseph Tson) started studying theology in Oxford.
  Initially, Rev Ronald Hirst started a fund to support Iosif on his return to Communist Romania.”

  Altcineva scrie:
  “I listened to some messages by Joseph Tson, Romanian pastor on suffering and John Piper on the preacher’s heart, mind and joy in the work of ministry (from the pastors conference in Phoenix). Both men are amazing witnesses in this age of apostasy!”

  Un altul scrie: “Another significant contribution came from a Romanian Pastor called Joseph Tson.
  He is a delightful Christian man who exudes joy and love. And yet to hear his testimony you wonder how he is still alive! He has completed a Ph.D. on the subject of ‘Martyrdom’ – but that was very far from an academic exercise! During his ministry in Romania he has been interrogated, beaten and imprisoned several times for his faith. During one period of about six months he was brought in for ‘interview’ every day. In the midst of all this suffering and persecution he baptised 850 new converts! He lives by the maxim: ‘the one who saves me owns me’.

  CAND CITESTI TOATE ACESTE LUCRURI DESPRE DR. IOSIF TON NU SE POATE SA NU-TI PUI MULTE INTREBARI… NU LE PUN EU, DAR VA PROPUN SA FORMULATI INTREBARI REFERITOR LA CUM A FOST POSIBIL DUPA TOT CE AM CITIT PE BLOGUL LUI DANIEL SA AVEM INTR-O ALTA LUME (SUA) ACELASI OM, PREZENTAT DIAMETRAL OPUS.

  PS. Toate citatele sun luate de pe internet din sutele de aparitii dand un simplu serch in Google “Tson Joseph”. Un simplu exercitiu de bloghist.


 195. Poate te-ar ajuta daca ai citi scrisoarea fratelui Aurel Popescu adresata fratelui Ton si fata de care nu a putut sa se ascunda foarte mult.
  Americanii sunt prea naivi si creduli usor de pacalit asa ca n-as pune prea mare credibilitate pe ceea ce scriu unii dintre ei.


 196. Am citit ceea ce scrie fr. Popescu, tocmai de asta ceea ce scrie americanii si nu numai despre IT suna a imagine fabricata de IT cu ajutorul lor. IT pozeaza ca un martir neexecutat. Unul care incearca sa obtina laude si de la oameni si de la Domnul.
  Americani sunt credului in general pentru ca pe ei nu-i poti frige decat o singura data. O data arsi nu sufla si in iaurt ca noi romanii, ei nu mai sufla deloc cand este vorba de cineva care i-a inselat. Punct ochit, punct lovit. Terminat.
  Am avea multe de invatat de la ei din pacate nu ne incapem in piele de mandri ce suntem si asta nejustificat.
  Ei au o vorba: „Once burnt, shame on you. Twice burnt shame on me.”


 197. De cate ori trebuie sa ne “fenteze” cineva pana ne trezim si luam atitudine impotriva lui?


 198. la gradinita se zicea ” la colt pana iti ceri ierta
  re..” acum nu mai e „nimeni” la colt pus,…
  si „nimeni” nu vrea iertare…


 199. Draga patratosule !
  Intentia mea nu era nici pe departe sa va pierd pe dvs. ,cu atit mai putin pe ceilalti frati ai mei,in paienjenisul metaforeleor medicale. Toata interventia mea se vroia doar o paranteza medicala adresata unui internist. Speram sa inteleaga in primul rind ca demersul meu avea drept accent “duplicitatea” subiectului,si nicidecum suferinta lui. Nu stiu daca finalmente l-a perceput.
  Sper sa nu “mai duc pe nimeni in ratacire” cu aceste paranteze medicale.
  In alta ordine de idei doresc sa va intreb daca pot reveni la intentia mea enuntata in noiembrie,pe marginea acestui caz,chiar daca subiectul “nu mai e in voga”.


 200. Sarmanul om, vrea cineva sa fie in locul lui? Se poate pune cineva in pielea lui? Ma apuca groaza de nenorocirea lui. Ceea ce i-a mai ramas si ceea ce i se ia este gloria, ii tremura mainile, nu mai are nimic.A ramas gol, sarac si pacat ca nici macar acum nu se pocaieste de cele descoperite pana acum. Marius,pe cand o pensie mica, intr-un bloc de pesionari, in negasita pe harta SUA, asa mai la munte? Ti-ar trece problema cu somnul. Vaiete de mironosita nu strigat de luptator toate aceste cuvinte planse ale lui Ton. Saracul, vai de el, luptator nu gluma. Sinistru tablou.


 201. By the way !
  Care-i site-ul lui Daniel Mitrofan?


 202. http://centruldeistoriesiapologetica.wordpress.com/


 203. Thank you maximum,Maxian!


 204. buna Marius

  citesc de ceva vreme pe la tine pe blog, am vrut sa intervin de citeva ori dar mi-am zis sa nu ma bag
  totusi azi am luat hotarirea ca trebuie si asta pt ca si pe mine ca pe multi altii, ceea ce face IT ma afecteaza.
  citind despre ce afacut in trecut, constat cala fel face si azi; manipuleaza , indeparteaza pe cei care nu sint de acord cu el …oricum problema mea si a celorlalti de la Iasi va trebui sa o discutati in curind la consiliu


 205. Well well well…, vad ca iar s-a deschis subiectul aici. Interesant. 😀


 206. Si nici nu ma mir, dupa noile evidente care au aparut. Nu stiu cum, dar mie mi se creioneaza si mi se clarifica unele chestiuni tot mai mult. Si nu stiu cum se face ca unele spuse si scrise si descoperite, se potrivesc cu unele perceptii din realitate. Nu sunt vreun soi de „medium” 🙂 dar nu-i asa ca uneori simti, mirosi, intuiesti? Sigur poti si gresi, given the nature of this approach. 🙂
  Hai ca, evident, nedorind sa intru in detalii, suna aiurea tot ce incerc sa spuh 🙂


 207. Nu sună aiurea, sună, sună, sună…
  Keep on… keep on doing the right thing and you will arrive at destination.


 208. Logik,
  Dacă ai nas bun şi nu miroşi gunoaie tot timpul, când întâlneşti gunoiul îl simţi de la o poştă.


 209. Cum nu l-au mirosit atatia,care au duhul?atatia ani?
  Intotdeauna primeam bobarnace,cand spuneam ca omul asta e fals..
  avea ceva specific”falsului”,
  de multe ori trebuia sa tac,daca erau mai multi,pentru ca stiam reactia,
  daca citesc cei de la Brasov,stiu asta,
  si cum mi-a fost si pastor…eram cam aproape de cei care erau”cu el”Am inceput sa tac,pana a plecat de la Brasov,prin 2002pare-se,cand a avut un procent mare de impotrivitori(ca pastor senior)


 210. Noi românii sîntem mult mai îngăduitori decît americanii, pot să ne fenteze de sute de ori, să fie dovediţi criminali de drept comun… că tot îi ţinem de simpatici.

  românii au o memorie foarte scurtă şi o limbă foarte lungă..

  Dau cu Iliescu de pămînt anul trecut, anul ăsta de Sf. Ion la tăţi le curg lacrimile de emoţie văzîndul pe acest „bătrînel simpatic”

  Draga Viorel C. poţi să revii cu ce vrei, nu ştiu ce voiai să spui în nov. Aici este ca în piaţă, fiecare spune ce vrea… dacă vrem ascultăm, dacă nu, nu… asta este…

  Hyde Park este o glumă pe lîngă locul ăsta 🙂

  Logik, eşti logic. Dacă ai evidenţe, judeci limpede.

  Fratele Iosif neagă şi expertizele grafologice şi totl aşa ca va nega orice…

  Pînă la urmă, dacă are dreptate…?

  El cu un păcat şi noi cu 1000.

  Elisa, unii au avut nasul bun şi în alte vremuri. Întrebaţi-l pe fratele Nicolescu..


 211. Ce evidente? ma refer la scrisoarea fratelui Aurel Popescu, iar mie unul, mi se pare „puternica”. Acuma, stii cum e, fiecare crede ce crede si pe cine vrea sa creada. Pana la urma, putem avea doar perceptii, doar pareri. Nu stiu ce sa zic. Stii cum zicea cineva o data, „sunt unele cuie care nu se vor scoate decat in cer”.


 212. Iata ce scrie România Libera despre Norica Nicolai,
  Nu vi se pare ca exista o similitudine?

  „Minte, incercand sa se apere cu Securitatea, care, ironie, devine dupa aproape douazeci de ani pavaza pentru ilegalitatile si zelosenia unora in servirea regimului comunist. Norica nu este prima care, prinsa cu mata-n sac, pozeaza in victima Securitatii. Afirmatiile sale ca mapele profesionale sunt „facaturi ale Securitatii” si ca n-a incalcat in 1991 legea, pe care, oricum, singura marturiseste ca n-o cunoaste, sunt incercari penibile de distorsionare a adevarului.”

  Ceva asemănător face si IT. Chiar daca s-ar gasi dovezi si mai multe toate sunt făcături ale Securităţi…
  No comment.


 213. Fratele Aurel Popescu,fr.Nicolescu si Fr.Pit Popovici,
  sunt cei trei care au ramas drepti,la varsta lor respectabila,care nu s-au lasat aplecati de securitate,
  vazusem asta nu stiu pe care blog,parca la Doru Pope?


 214. Dacă Aurel Popescu şi Pavel Niculescu nu ştiu ce spun despre IT… mai pot adăuga şi alţii care au lucrat cu dînsul… Cornel îi ştie foarte bine.


 215. Cred ca cine crede ca fenteaza pe altii,se fenteaza singur!
  Sa aiba Dumnezeu inca mila de el,poate ca isi va da seama,pana nu e prea tarziu…curios cum il percepe el pe Dumnezeu,de nu are teama…Fratii Nicolescu si Popescu,care au avut o marturie frumoasa, o viata demna,in aceleas conditii,spun adevarul,nu mint!


 216. „Mic cu mic se face mare”…sau „Baza autoritatii celui mic”

  Inainte de orice,as dori sa „dezamorsez” o posibila si potentiala „framintare” a unora (din care cel putin in ultimele zile unul,care a fost acreditat cu calificativul de stralucit condeier, s-a retras se pare in „propriul birlog”-glumeam-a se citi propriul blog),framintare legata de „baza autoritatii” subsemnatului.

  Chiar daca sunt de statura fizica mai inalta,sincer marturisesc ca sunt un „mic”-cum ii placea sa ma numeasca un fost si raposat dascal al meu.Si daca asa stau lucrurile poate ca unii se vor fi intrebat,ce cauta tipul asta sa scrie despre unul „mare” precum IT?. Nu faptul ca si alti „mici” ca mine (din Oradea,Brasov si de aiurea ) au indraznit „sa se refuleze” (apropos de titlul unui articol recent de pe blogul lui Da.Mi.) mi-a dat imbold,ci pur si simplu nevoia de intregire a imaginii celui care cel putin pentru mine,timp de peste 20 de ani,a constituit un model,un reper. Spun a constituit,pentru ca de citiva ani nu mai constituie.
  Daca tot trebuie sa existe o „baza a autoritatii” celui ce se incumeta ,nu sa critice, ci sa reliefeze aspectele de dupa „cortina”ale subiectului nostru,atunci ea este cea a unui „fost valet”.

  Inca de prin `67- `68 eram la umbra „stejarului”.Pe atunci nu puteam „vedea” ceea ce azi vad:eram un Bartimeu nevindecat. Apropos de Bartimeu, ar putea IT sa ne explice de ce i-a barat anul trecut accesul pe „Masa Rotunda”,mai ales cind a inceput sa se apropie de „radacina lucrurilor”? In treacat fie vorba,nu numai el ci si cel de la cei „3 D.”.

  Baza autoritatii ( a se citi -a slujirii) a continuat in anii `70 ,cind impreuna cu Filip D.,riscam sa fim prinsi pe cind imparteam „Manifestul Crestin” si „Cine isi va pierde viata”. Zadarnica mi-a fost stradania,in acea perioada sa incerc,nu atit o reconciliere intre el si Pa.Ni.,cit o apropiere (caci pt mine atunci,amindoi erau niste „giganti”).Reluctanta vehementa a venit din partea „stejarului din Aiud”.

  Casa noastra a fost „hotelul” la care tragea cel asupra caruia zabovim. Cind il vizitam la Ploiesti in perioada perchezitiei si anchetei (cit o fi fost de genuine-retrospectiv privindu-le -nu stiu) ,eram „trup si suflet” pentru el.

  Cam dupa `78,pe cind eram intre ALRC-isti, „stejarul a inceput sa se clatine” cind cel putin fata de unii din membrii ALRC-ului din zona in care locuiam, a incercat (si la unii a prins,din nefericire) sa-i convinga sa se retraga din ALRC.

  O alta „cotitura” neasteptata a fost cind de la amvoane IT predica, „tunind si fulgerind” , impotriva celor ce emigrau in special in SUA,afirmind sus si tare ca locul rominului e in Romania; ca nu dupa mult timp el insusi sa emigrezein `81. Dati-mi voie sa afirm ca aici argumentele de tipul: „ o voce mi-a spus …”, „asta e voia Domnului” nu stau in picioare.

  Apropos de voia Domnului.In tot periplul:Cluj-Viena-Londra-Oxford-Cluj-Ploiesti-Seminar-Oradea-Thailanda-Oradea-America-Brasov-America tare curios sunt sa aflu cit a fost voia Domnului (efectiva) si cit „aranjamente omenesti”? Nu mai sunt naivul „Barthimeu” de altadata!

  N-am sa ma refer in detaliu cum privea „de sus” pe cei ce „veneau din spate”. Cred ca intuiti.Si mai sunt multe altele…care probabil in cer se vor „spune de pe acoperis”.

  Asadar aici se incheie incercarea de „legitimizare”,de expunere a „bazei autoritati scriitorului”.Dar nu inainte de a-si exprima,cu tot subiectivismul inerent, marea deceptie,marea dezamagire,enorma frustrare a celui ce in vremuri de vicisitudine ,ca cele de pina in `89,a avut nevoie disperata de model „vertical”.

  Daca la „micul” meu se adauga alti „mici” ajungem de unde am inceput:”mic cu mic se face mare…” Da nu am gresit;stiu varianta corecta („pic cu pic se face marea”). Am vrut sa spun,si nicidecum sa incit, ca orice incercare de „sumare a tuturor puzzle”- urilor intregului tablou despre „eroul” nostru, ne va oferi ocazia de-a vedea intregul,de-a vedea cu „ochii deschisi” a Bartimeului vindecat de orbirea „aparentului”.

  Cine se incumeta sa „aranjeze toate puzzle-urile” despre subiectul in cauza, de pe toate blog-urile,si sa ne faca o sinteza?
  Provocarea ramine deschisa…


 217. Slalom…sau dopaj?

  Faceam publica,in noiembrie trecut,intentia de a exemplifica prin argumente indirecte faptul ca IT a „slalomat” de-o parte si de alta a barierei.

  Dupa incercarea de exemplificare a afirmatiei prin argumente de ordin cvasimedical,voi incerca acum sa aduc in atentie,alte argumente ;de data aceasta de ordin psiho-social. Modalitatea?…Mai mult decit retorica.

  Q.Cum poate fi perceput cineva care se „inconjoara si cu unii si cu altii”? –A se citi turnatori- informatori respectiv desidenti .Din prima categorie putem enumera intr-o ordine mai mult sau mai putin aleatorie pe: DI,NG,DIA,FE,GT,BI,TI,CN,VV,MC … lista bine-nteles ca nu e exhaustiva (cine e amator de analiza statistica poate consulta blogul lui D.Mi.). O observatie la prima vedere e ca o parte din cei enumerati fac parte din acelas „ clan”,pardon acelas neam (caci sunt rudenii intre ei).

  Q.Cum se face ca cu turnatorii-informatorii a fost „la catarama” cu IT si inainte si dupa `73 ? (Acea aparenta rascruce in istoria subiectului.)

  Q.Ba mai mult:cum se face ca pe unul,care inca din `53 il stia turnator,care a ramas turnator si in `77,ajunge sa-l „inscauneze la Oradea” dupa plecarea lui in `81 in America si culmea,sa-l numeasca in 2007 „colegul si prietenul meu”?. Si cind te gindesti ca in scrisoarea adresata lui Moscovici,il face pe RW indezirabil !

  Q.Cum poate fi evaluat unul atit de controveresat,care nu ca isi pune problema autoculpabilizarii,dar nici nu da semne ca are intentii sa-si ceara propriul dosar de la CNSAS? (asa cum laudabil a facut-o Liviu Olah).

  Q.Cine il poate asigura pe subiect,ca in cazul ca are dosar de informator, „cei cu gulerele albe”,cind ii va fi lumea mai draga,nu vor iesi cu el „pe interval”? De ce nu vrea sa „depresurizeze atmosfera”,si prin asta isi face siesi un bine? Nu stie ca astfel isi lungeste singur agonia? La cine se va „refugia” atunci?Dupa cite il cunosc isi va mai prelungi agonia… Doar o minune a Domnului,doar Harul Lui irezistibil il va putea convinge.

  Q.Ce transmite cititorului vigilent,o explicatie mai mult decit stufoasa,intortocheata si confuza,ca cea legata de traseul lui pina la Viena,apoi la Londra,apoi la Oxford,si-n final in Romania,traseu presarat cu nenumarate „surprize,surprize…” ? –vezi procurarea unui tip de viza,transformarea ei in alt tip,justificarea in fata englezilor naivi,obtinerea prin intermediari (sotia in cazul nostru) a avizelor oficialitatilor de la Bucuresti ,in timp ce el era in Anglia,s.m.a.

  Q.Ca pina acum a facut „slalom” ,ca sa folosim o metafora la moda sezonului hibernal,mai treaca mearga,dar cu ce „s-a dopat” ca inca mai rezista? ( a se vedea dialodul lui cu D,Mi de pe „Centrul de…”)

  Q.Sau oare cel ce „face slalom se si dopeaza”? Oare sa nu stie de nenumaratele cazuri de medaliati olimpici,care la proba anti-dopping ,proba efectuata uneori la distanta mare in timp, „au cazut cu medali cu tot”?

  Q.Psihologic vorbind,ce tradeaza la un subiect ca al nostru,”fluiditatea si inconsecventa” diverselor marturisiri? Apropos,cine ne ofera o analiza comparativa a tuturor variantelor:de pe „Masa Rotunda”,de pe „Dezvaluiri…”, de la BBC,din „Cotidianul”, de pe „Centru de istorie si apologetica”,de pe „Patratosu” si-n final o sinteza, o cocluzie bine articulata?

  Nu sunt un psihanalist.Poate ca unul crestin ne-ar putea ajuta;daca nu,fie si unul necrestin…ca ne-am mai dumiri putin.

  Cine se ofera?…


 218. Viorel C;
  Tot ce spuneti dvs. si altii pare interesant si convingator…Numai ca pt mine (sunt singurul, poate) este o mare problema: Popescu si Niculescu l-au banuit pe IT si Popescu a scris scrsori. Asta s-a intimplat cu multi ani inainte de deschiderea dosarelor de securitate. Atunci puteai banui conjunctural pe baza impresiilor personale. N-aveai dosare. Acum s-au deschis. Daniel Mitrofan a citit mii si nu publica o singura nota data de Tson (exceptie scrisoarea din 1980-Oradea)… Analizele noastre facute cu inteligenta derapeaza usor din lipsa de informatii. CE spune Daniel: un telefon de la fr. Radoi, ceva cu regele Mihai, scrisori scrise de Popescu (un om inteligent care dupa prima scrisoare si-a reluat colaborarea cu Tson- deh se mai schimba omul)… dar dovezile din dosare unde sunt? … Stiti ce-am patit eu? Oameni despre care bagam mina in foc (am impartasit cu ei emisiuni de la Europa Libera si alte chestii periculoase de la RW) i-a descoperit Mitrofan informatori!!! (Deci m-am inselat)! Iar despre cei de care juram ca sunt, inca nu s-a dovedit nimic (poate apare de-acum). … S-ar putea sa aveti si dvs. surprize cu toata inteligenta analizei… Tson a fost si ramine inconsecvent si are 73 de ani: detaliile din povestile lui pot sa nu se potriveasca si sa nu fie nesincer!!!. Esenta trebuie sa se potriveasca: a continuat sau nu colaborarea? Dinsul zice NU si daca se dovedeste ca da, atunci e problema. Nu uitati, suntem intr-o era noua: cea a dosarelor… Iar din ele de-ocamdata doar supozitii, intrebari, scenarii… Ati trimite dvs pe cineva in Iad pe supozitii? Nu, nu, sa nu-mi spuneti ca Tson il cunoaste pe Domnul dupa tot ce ati zis despre el, ca va trimit sa cititi epistolele Sf. Ioan. Pe toate 3.


 219. Aoleu, s-a încins din nou discuţia aici…

  Probabil în următoarele zile oi da o declaraţie personală legată de problema asa şi aş vrea să îi punem dop.

  Cred că Doru Radu are dreptate, oricît de inteligenţi am fi unii dintre voi 🙂
  sîntem lipsiţi de informaţii,
  iar cei care au informaţii nu vor să le facă publice…din diverse raţiuni.


 220. Ar fi fain un subiect despre masonici ca-s mai periculosi decit comunisti


 221. “Incapatinarea”… ca marca,

  Cineva facea afirmatia ca e mult mai intelept sa incriminezi pe cineva de o anume vinovatie (in cazul nostrum de colaborarea cu securitatea) in baza unor dovezi directe.

  Nu ca e rea metoda ! Dar din „fericire” nu e unica.Asa cum aminteam in toamna tirzie,inclinatia mea e sa „merg pe invers”,adica pe argumente indirecte,de la efect la cauza. Las altora (vezi Centrul de istorie…) implinirea satisfactiei de cercetare a argumentelor directe.

  Inainte si dupa accederea la propriul dosar, am avut ocazia sa-i confrunt pe doi dintre cei care „mi-au facut un bine”,turnindu-ma la securitate.Amindoi erau pastori!

  Pe primul,avind o justificata prezumtie de colaborare,cind l-am abordat ,cu o dezinvoltura demna de o cauza mai buna,mi-a raspuns sec, „ca nu…” Il chema „Decebal”.Si cind ma gindesc ca unii care se refera la el,il citeaza drept martir! Nu cred ca daca i-as arata „turnatoriile” s-ar schimba atitudinea.Incapatinare…

  Pe al doilea,dupa ce mi-am consultat dosarul,l-am sunat la telefon,sa-l confrunt cu adevarul. Cu o vehementa tipica „colaborationistului” m-a tinut la telefon timp indelungat incercind sa ma convinga de inocenta lui (pe acest domeniu).Era de o logoree obositoare;practic a fost un monolog,nu un dialog.Incapatinare…

  Ca o paranteza,stau si ma gindesc ca asemenea lor, nu putini dintre cei ce predica si au functii de conducere,trebuie ca au „obrazul gros” ! In loc sa fie cu capul plecat,ei striga mai tare !

  Daca e sa revenim la cel la care ne referim pe acest blog,stau si ma intreb daca aceasta „marca” numita incapatinare in a recunoaste anumite realitati irefutabile,poate sa se constituie in argument incrimanatoriu.

  Dupa cum stau lucrurile pina acum cel putin,se pare ca da…


 222. Viorel, mie mi se cristalizeaza o conluzie, si anume:
  Noi judecam faptele acestor oameni d.p.d.v personal si asteptam de la ei reactia, pe care o asteptam de la noi cand cineva ne confrunta cu un lucru slab pe care l-am facut. Nu itelegem ca oameni astia nu reactioneaza ca noi, necuratul si modul de viata le-au extirpat rusinea. Nu o mai au, de ce vrem noi atunci sa reactioneze ca noi cu, frate am gresit, iarta-ma, ma scuzati dar cel putin o vreme nu pot sluji ca nu ma mai invrednicesc, in viitor mai vedem ce si cum, ochi plecati, obrajii rosind. Nu este, de unde nu este s-ar putea nici Dumnezeu sa nu mai ceara, degeaba incercam noi.


 223. Ciudat modul prin care Dumnezeu oricat de departe am incerca sa fugim de oameni si de El ne aduce inapoi la punctul in care ne vrea El.

  Iona a fugit spre Tars… Dumnezeu l-a adus inapoi folosind o balena.

  Iosif Ţon a „fugit” la marginea lumi „sunt ieșit la pensie, locuiesc literalmente la marginea lumii”. Dar Dumnezeu îl aduce înapoi-în atenţia fraţilor- folosind o alta balenă „blogosfera”.

  În loc sa folosească un alt vehicol să se „spovedească” – şi anume Biserica dânsul a început masa rotunda cu scopul nemărturisit de-a preîntâmpina ceea ce Daniel Mitrofan avea sa dezvăluie. A crezut că în blogosferă este „salvarea” dansului. Dar iată că tocmai blogosfera este folosită de Dumnezeu să scoată adevărul la lumină, el este trâmbiţat acum de pe acoperişul caselor-clădirilor. Prin antene şi cu ajutorul lor.

  Pentru mine este o lecţie ceea ce se întâmplă cu dânsul şi sper că şi pentru ceilalţi.

  Întodeauna când vrem să fim cu un pas înaintea lui Dumnezeu în a ne ascunde păcatul, El se încăpăţânează şi ne-o ia înainte. Prin ceea ce la un moment dat credem că ne vine scăparea, ne vine de fapt pieirea.

  Salvarea noastra este doar la Dumnezeu… Pentru că în nimeni altul nu este mântuirea…

  Când Israel l-a părăsit pe Dumnezeu şi a alergat la Egipt să-i asigure scăparea, Dumnezeu s-a mâniat.

  Nu păcatele în sine… pentru care Israel putea să-şi ceară iertare, ci faptul că şi-a căutat scăparea în altă parte. Cred că acest lucru îl deranjează pe Dumnezeu cel mai mult.

  Iubiţi fraţi şi surori, să luam aminte!


 224. Cred ca supararea celor descoperiti,de la care asteptam marturisirea,e de fapt necazul,ca..au fostdescoperiti..

  Atunci,daca ei nu sunt in faza de pocainta,nu-i poti obliga la asta.Ei pur si simplu nu pot.
  Altfel nu se ajungea aici.
  Durerea mare e ca se pierd multi,multi bani.Cartile costa mult,vin bani seriosi de acolo.Dar daca ai Duhul Domnului,vrei sa pierzi totul,sa pierzi orice,viata,numai pe Domnul nu.


 225. Elisa,
  Ai perfecta dreptate, sunt suparati foc ca au fost, sau sunt in curs de descoperire.

  In discutia avuta cu unul dintre ei, m-a intrebat „de unde stii?” l-am intrebat daca este adevarat, la care din nou „de unde stii?” I-am spus, iti spun de unde stiu daca imi raspunzi la intrebare „Este adevarat sau nu?”.

  Nu mi-a răspuns nici azi. Nici eu nu i-am spus de unde stiu. Voia sa stie de unde… ei na, Dumnezeu mi-a soptit la ureche….


 226. Cand cineva te intreaba de unde stii,automat stii ca omul e vinovat…asta s-a constatat in timp.
  Ei se intreaba,ca se stiu vinovati,altfel nu-i intereseaza de unde.
  Si atunci cum sa tot ii bati la cap sa se pocaiasca?
  Ca ei nu stiu,vorba fr.Belciu Busuioc,azi,in predica,ei nu-L cunosc pe Dumnezeu,au unii doctoratul in teologie,stiu despre Dumnezeu multe,dar Pe El si puterea invierii LUI,nu Il cunosc.


 227. Draga Cornel, foarte interesantă paralela cu Iona… nu ştiu, mă gîndesc …


 228. Dumnezeu explica in biblie ca el a facut totul citeste in biblie pana la trimiterea lui Adam si Eva din EDEM ADICA EL A TOCMIT RAURILE DIN EDEN IZVORESTE PRIMUL RAU EXPLICA BIBLIA APOI INCA PATRU RAURI. PRIN MIJLOCUL GRADINI EDEM CURGE UN RAU SI IN MIJLOCUL EDENULUI SE GASESTE 2 POMI UNUL ESTE MAR DIN CARE A MANCAT ADAM SI EVA SI UN ALT POM LANGA ACEL POM ESTE POMUL VETI ASTA IXPLICA INCEPUTUL BIBLIEI. IN APOCALISM 2 EXPLICATIA NE DA DE INTELES CA POATE VA VENI VREMEA CAND VOM MANCA DIN POMUL VETI DACA AI URECHI SA AUZI ASA EXPLICA BIBLIA SI CA ACOLO VOR FI MULTE SABI SI ASA SI ESTE. EU CRED CA DACA NOI NEAM ACEPTA UNI PE ALTI SI RAZBOIUL SA TERMINA NOI AM PUTEA GASI ACEL POM AL VETI SI CU TOTI AM PUTEA AVEA VIATA VEJNICA. RAZBOIUL MOSELIMILOR NU SE MAI TERMINA. IODUL NU POATE GASI CE DUMNEZEU A INCEPUT PRIN EI ARABI SUNT PE URMELE LOR. POATE TOATE TARILE AR PUTEA FACE CEVA PENTRU NOI TOTI ADICA PACEA. EU SUNT FOARTE CURIOASA LA EDEN IN IZRAIEL. POATE TELEVIZIUNELE AR PUTEA FILMA ACEL EDEN CU POMUL VETI. AM RAMANE CU TOTI VEJNIC TINERI SI FARA BOLI.


 229. Oare de ce s-a deschis tocmai acum acest post..
  poate ca sa comparam ce avem azi,cu ce a fost ieri,
  adevarata viata de sfant, cu cea mimata.Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: