h1

Pink Jesus?!! Don’t Smile, My Red Jesus Loves You!

ianuarie 14, 2008

Sînt sigur că vă amintiţi de Pantera Roz. Melodia obsesivă a lui Henry Mancini. Desenele mele preferate. „Ma kaind of miusic… ”

Merita să mă uit la toate prostioarele alea de la Album Duminical de pe vremea lui Ceauşescu pentru vreo două lucruri, cele 10 minute de desene cu Pantera, partida de şah cu Polihroniade şi Drumuri Europene, mai erau şi cîteva glumiţe bune, cu Toma, Amza… vremurile în care comicii erau serioşi.

Eh, Pantera Roz, fascinantă creaţie. Mai ţineţi mine? Pantera roz părea atît de inexpresivă…dar perseverentă, umor inteligent… tot ce vrei.

Pantera roz mi-a pus un zîmbet în colţul gurii… pînă am văzut o felină adevărată…

La fel este şi cu Isus cel Roz. Merge ca înlocuitor pînă Îl întîlneşti pe cel adevărat. Este un fain ca un desen animat… ca un desen… cel de mai jos este de proastă calitate a gustului… (Îmi cer scuze pentru cei care au evlavie la această imagine, poate că ar trebui să schimbe imaginea, nu evlavia)

Isus cel roz nu există, la fel cum nu există Pantera Roz!

Isus cel Roz funcţionează pînă Îl întîlneşti pe Leul din seminţia lui Iuda (Apocalipsa 5:5 ).

(ce găselniţă a avut C.S. Lewis…cu Aslan al lui… )

Isus cel Roz este atît de vrednic de plîns, ca o schiloadă Panteră Roz, pusă pe şotii, faţă de Leul lui Dumnezeu.

Isus e un Leu şi noi îl pictăm ca pe-o pisică cuminte de casă care toarce cînd vrem noi.

sacredheartofjesus.jpg

N-aţi observat că nicăieri în Biblie nu se spune Isus este Iubire?

Da, se spune că Dumnezeu este dragoste, dar nu Isus este iubire…

Dar de mai multe ori se spune că Isus Cristos este Domnul!

De asta cred că filmul lui Mel Gibson a făcut o greşeală fundamentală în momentul în care ne-a transmis ideea că mesajul Lui esenţial este Dragostea. Am mai scris despre asta AICI.

Greşit!

Oare nu sîntem vinovaţi cu toţii, lume şi Biserică la un loc, că am deformat convenabil chipul lui Cristos pentru a construi un idolaş care să ne îngăduie toate micile porcărioare?

Nu-i aşa că-i convenabil un Isus care ne împlineşte toate nevoile? Un Isus care poate juca şi rolul psihanalistului şi al babysitterului şi al pritenului care se cunoaşte la nevoi?

Preferăm un Isus care ne slujeşte, nu un Isus Cristos de slujit..

Un Isus care are copilaşii pe braţe şi zîmbitor, un Cristos în genunchi, spălînd picioarele ucenicilor, nu un Cristos pe tron şi cu ochii arzători ca para focului…

Un Isus Cristos răbdător şi îngăduitor, nu un Isus Judecător, care va veni să judece vii şi morţii.

Un Isus al prezentului şi trecutului iertat, nu un Isus al viitorului cutremurător.

Un Isus doar Jertfă, da nu Preot, Rege şi Profet..

Un isusuţ micuţ, ca un breloc, pe care îl putem pune în buzunar, de purtat după noi, nu un Isus care să ne zghihuie şi să ne fugărească, care să ne conducă viaţa…

Trăim ca lume şi Biserică în plină Idolatrie, cu un Isus descris de pictori care s-au culcat cu cele care le-au fost modele pentru sfinte în spatele altarului, descris de regizori în filme, …. Isus al sculptorilor şi al lui Giovanni Papini, dar nu al Scripturilor…aşa am muşcat cu gura plină dintr-o spurcăciune dulce în gură, dar amară acum în pîntece…

În numele acestei creaţii ne scuzăm toate micimile şi mizeriile, că doar el este dator să ierte, aşa ne-a spus: Isus iubeşte pe fiecare!

Fals! Nu iubeşte pe fiecare, i-a iubit pe toţi, dar le dăruieşte viaţa numai acelora care cred în El.

Avem o lume nesimţită la chestiunile religioase şi păcatul în eflorescenţă în biserici pentru că predicăm prea mult despre un Cristos prea îngăduitor şi uităm să predicăm depre Iad. Ghehenă şi pedeapsă. Predicăm numai despre dragoste, dar nu şi despre dreptatea lui Dumnezeu.

Şi iazul de foc este o realitate despre care vorbeşte acelaşi Isus care a vorbit despre cele mai importante porunci.

Poate că ar trebui să ne uităm încă o dată pe pereţii de apus ai mănăstirilor din Nordul Moldovei, unde sînt pictate scenele din Iad, poate că ar trebui să mai învăţăm cîte ceva din predica lui Jonatan Edwards, „Păcătosul în mîinile Dumnezeului celui viu”, că grozav lucru este să cazi în mîinile Dumnezeului Celui Viu (Evrei 10:31)

Îmi pare rău să vă dezamăgesc, dragi prieteni, dar Isus al meu este un pic „mai rău” decît vi l-aţi descris, probabil, pînă acum.

Lăsaţi-mă să vă spun aşa în devălmăşag cum este Isus al meu azi!

Isus al meu va veni pe norii cerului ca judecător (1 Petru 4:5, 2 Timotei 4:1). Da El, Acelaşi Isus care a salvat-o pe femeia adulterină de la lapidare … Acelaşi Isus care nu i-a găsit vrednici pe farisei să judece, ne va judeca El însuşi.

Din faţa Lui cei care nu s-au împăcat cu El vor fugi ca potîrnichile să caute să se ascundă în burta munţilor şi să strige dealurilor: „Cădeţi peste noi” (Luca 23:30).

Isus descrie înaintea răstignirii scena groaznică a revenirii Lui, cînd orice ochi îl va vedea, şi va fi atît de înfiorător, da El, Cristosul nostru bunuţ, va fi atît de plin de groază că vom fugi la pîntecele pămîntului să ne înghită. Atît de mare este mînia şi urgia lui, atît de „cumplit” va fi Cel Bun?

Isus al meu este drept şi nepărtinitor şi va judeca pe fiecare după fapta lui şi nu după zîmbetul Lui îngăduitor din tablourile pictorilor ieftini (1 Cor 6:3, Romani 3:6)

Cel înviat din morţi se va încrunta spre noi şi privirile-I de foc ne vor despica inima şi rărunchii (FApte 17:31)

Isus al meu este „abuziv”, seceră de unde n-a semănat şi cere de unde nu a dat (Luca 19:22). Cere de unde n-a dat. Acelaşi Isus care s-a dat pe Sine pentru noi, ia de unde n-a pus nimic.

Isus al meu este „nedrept”, plăteşte tot cu un leu şi ziua, dar şi ultima oră de lucru. (MAtei 20:1-9). Cum de plăteşte pe unii cu un leu pentru o oră şi cum acelaşi Isus plăteşte tot cu un leu pe cei care au muncit 12 ore? De ce îi pune pe cei din coadă cei dîntîi? De ce face nedreptate? Nu ştiu, dar Acesta este Isus al meu…

De ce Isus nu este egalitarist şi comunist? De ce discriminează, de ce nu este political correct? Cristosul nostru spune binelui bine, răului, rău, şi pentru asta a fost răstignit.. . Le-a spus în faţă celor care se considerau fii ai lui Avram că-s fii dracului.

Aşa este Isus al meu cu un limbaj atît de colorat, atît de dur… atît de aprig şi ferm.

Cristosul nostru este cel care are talentul de a întoarce toate lucrurile invers… lasă cărturarul acasă şi ia pe cel în doliu, care trebuia să îşi îngroape mortul. Pe cel care are urgenţa.

Cristosul meu face lucruri neînţelese, nu ştiu de ce, dar aşa este ISus al meu.

Isus al meu are priviri care înfioară, ochii Lui sînt ca para focului şi face picioarele să tremure (Apocalipsa 1:14, Apocalipsa 19:12).

Unde sînt ochii aceia albaştrii şi blînzi de prin icoane? Unde este figura perplex-pietrificată a idolaşului? Unde este părul cîrlionţat al celui Îmbătrînit de Zile? În mintea mea nu sînt cuprinse, în inimă nu le găsesc.

Isus al meu a vorbit despre Moarte, despre Iad, despre Gehenă..şi pedeapsă veşnică… Acelaşi Isus blînd, care a vindecat, vorbeşte despre mînia viitoare, despre o zi în care este mai bine să nu te mai întorci în casă să iei nimic… o zi în care din acelaşi pat unul va fi luat şi altul lăsat.

De pe aceleaşi buze, de pe care a curs învăţătura minunată din Predica de pe Munte, de pe acelaşi buze s-au rostit ameninţări profetice: „Vai de tine, Ierusalime, vai de voi fiice ale Ierusalimului… ”

Isus al meu urăşte şi se desparte de „fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii” (Apocalipsa 21:8)

Cristosul nostru va împărţi lumea în două, aşa cum îşi împarte păstorul turma, în capre şi oi.

Isus al meu este cel care va cere talantul încruntat şi va cere înapoi ce a dat, acelaşi dăruitor al tuturor celor spre viaţă.

Isus al meu vorbeşte despre plîns, tăiat în două, scrîşnirea dinţilor, viermele care nu doarme, cuptor aprins şi întunericul de afară (Matei 8:12, 13:42, 13:50, 22:13, 24:51, 25:30), cel care a venit din iubire pentru toţi, ca toţi să aibă viaţa.

Isus al meu povesteşte despre un loc îngrozitor (Luca 16). Cum de poate fi Bun un Isus care îngăduie ca unii să-şi petreacă veşnicia în plîns şi scrîşnirea dinţilor, pentru veeeeeeeşniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeee?

Isus al meu este un pic mai dur decît mi-ar conveni…decît v-ar conveni, nu-i aşa?

Să mai pun?

Cristosul meu se mînie… Aşa spune Psalmul 2: „Daţi cinste Fiului ca să nu se mînie”… Da, Isus cel cu ochii limpezi se mînie şi ia toiagul de fier şi va zdrobi neamurile… da, asta-i în VEchiul Testament, care este plin de sînge.

Mînia lui Dumnezeu se descoperă din Cer împotriva oricărei nelegiuiri acum… aşa ne spune Pavel în Romani 1. Dumnezeu nu se mai abţine din cauza ţapilor şi berbecilor şi din cauza cîtorva gîturi frînte de porumbei…

Dar în Noul Testament? În Noul TEstament este şi mai mult sînge decît în Vechiul, tocmai pentru că preţul cel mare a fost dat..

Isus al meu continuă să facă baie de sînge şi să zdrobescă cu toiagul lui de fier neamurile ca usturoiul într-o piuă, ca într-un teasc, face baie în sînge pînă se ridică la zăbalele cailor ( Apocalipsa 14:20).

Căutaţi-mi un text în Vechiul Testament în care Dumnezeu să se scalde în aşa de mult sînge ca în Apocalipsa… Căutaţi. Nu cred că este scenă biblică cu mai mult sînge ca acesta din Apocalipsa 14. Acesta este Noul Dumnezeu cel Bun?

Este cel cu haina muiată în sînge… My Red Jesus… (Apocalipsa 19:13), este cel care şi-a pătat haina cu propriul sînge.. şi tocmai de aceea este cel care va vărsa sîngele celor care se răzvrătesc împotriva Lui.

Idolul nostru nu mai face baie de sînge… Idolaşul nostru nu pedepseşte, nu aruncă cu piatra, nu judecă…

Şi mai spuneţi că avem un Dumnezeu bun???

Cu Isus al meu nu este de joacă, nu este de glumă şi, a propos, probabil a zîmbit în colţul gurii, ni se spune că a plîns, dar nu ni se spune că a rîs… niciodată…

Isus al meu este extremist… cu El este ori foarte bine, ori foarte rău… nu are cale de mijloc căldicică..Cristosul meu a spus: Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea şi vai de cel care se împotriveşte Lui…

Da, Dumnezeu este dragoste, dar nu uita că în acelaşi timp Isus este Domnul (Aceste două afirmaţii sînt scrise de o parte şi de alta a baptisteriului Bisericii din Aleşd)-

Nu putem afirma Dragostea lui Dumnezeu, fără să afirmăm şi Domnia lui Cristos, nu trebuie să afirmăm judecata lui Cristos, fără să proclamăm Harul lui Dumnezeu, nu putem vorbi despre dreptatea Tatălui, fără să predicăm şi despre jertfa iubitoare a Fiului.

Isus al meu zîmbeşte într-un colţ al gurii şi este încruntat în colţul ochiului opus. Ca AICI. Dacă tot vorbim de imagini ASTA îmi este preferata.

Isus al meu nu este păcălit de ciori ca Pantera Roz din cauza bunătăţii şi nu este luat de fraier.

Isus al meu nu este „out of bussines..” ca Pantera Roz.

Tremură şi cutremură-te, Isus Cristos te iubeşte… tocmai pentru că El este ceea ce este … tocmai pentru că te iubeşte o astfel de Persoană…

Nu rîde, că te iubeşte cu o iubire care nu-i de rîs!

Don’t smile… My Red Jesus loves you!

Publicitate

64 comentarii

 1. http://travel.webshots.com/photo/1005082331014697053SqQkRbnOgB


 2. Iisus al tau este nedrept atunci. Daca El si-a dat viata doar pentru cei ce cred in El de-atunci incoace. Iar pe cei care au fost inainte fie i-a condamnat pe toti, fie i-a iertat pe toti.
  Daca Mahatma Gandhi nu se poate mintui pentru ca nu s-a convertit la crestinism, daca orice om bun si blind din Asia, care se naste si moare buddhist nu se poate mintui pentru ca nu a citit Biblia si nu-L cunoaste pe Hristos la modul propriu, atunci Iisus de care vorbesti tu este unul pe care eu nu vreau sa-l cunosc.
  Dumnezeu este iubire, dar Iisus nu este iubire. Atunci, logic, Iisus nu este Dumnezeu. E doar un profet. Un ales. Asa este?
  Toate imaginile despre care vorbesti tu sint imagini laice. Nu sint icoanele ortodoxe pe care eu am invatat sa le pictez. Stilizate la maximum astfel ca sa transmita o imagine de care mintea omului (neobisnuit cu atitea realitati virtuale ca in lumea de azi) sa se poata fixa pe o reprezentare familiara cind vrea sa se roage. Stilizate la maximum astfel ca imaginea aceea a unui chip substantializat. Un chip riguros redat, fara nu stiu ce trasaturi personale, un trup prelung si ascuns de haine, plus aura care arata lumina lui Dumnezeu.
  Incoanele lui Rubliov, de ex, n-au nimic de a face cu imaginile din comertul stradat, acelea de la care ai pornit toata discutia.
  Am spus cite ceva si aici:
  https://patratosu.wordpress.com/2008/01/13/this-is-not-my-jesus/#comment-15291
  Noapte buna.


 3. PS: Tu incerci sa ne sperii. Daca ti-ai zice ca aproape ajungi sa ai morga de inchizitor (care erau si mari teologi, mari cunscatori), te-ai supara. 😀 Dar te salveaza patima aia aproape copilareasca pe care ti-o vad in postarile astea.
  Apropo de mari cunoscatori, mi-am amintit ceva. Lucifer e cel mai mare cunoscator al lui Dumnezeu. In plus, crede. Mai mult decit noi. Pentru ca el L-a cunoscut indeaproape pe Dumnezeu, nu mai are cum sa se indoiasca. Stii ce-i lipseste?
  Eu zic ca dragostea. Daca ar avea dragoste, s-ar supune. Dar n-o are. Si supus de frica nu poate fi, ca noi, pentru ca nu-i e frica. Nu a cunoscut moartea cea producatoare de frica.
  Suna logic?
  Noapte buna, ca am de citit. 🙂


 4. Ups, nici n-a apărut de 15 min şi deja două comentarii?

  CNI, îmi place mai mult pantocratorul din sec VI de la mănăstirea Sinai…

  Am un întreg post pe tema asta …

  Asta-i cel mai aproape de ce simt eu

  https://patratosu.wordpress.com/2007/07/13/mintuitorul-trist-si-zimbind-in-acelasi-timp/

  Şi da şi nu, Catalina, ţi-am răspuns şi la postul celălalt…

  Catalina dragă, Isus nu spune Eu sînt una dintre căi, ci Eu sînt Calea, Adevărul şi Viaţa… şi mie îmi pare rău de japonezi, dar cam asta este… Nu ştiu cum face Isus cu Ghandi, eu nu sînt Sfîntu Petru să stau la uşa raiului, dar un lucru ştiu…

  Mîntuirea este NUMAI prin Isus.
  Dacă nu vrei să cunoşti pe Acest Isus, atunci poţi să trăieşti în continuare cu un idolaş roz… sorry că sînt aşa de dur…

  Am văzut Rubliov de peste 10 ori… ştiu toate icoanele lui Rubliov cred… cele atribuite lui, fascinant…

  Am citit Erminia… cam tot ce a apărut despre iconografie în limba română şi nu numai, dar discuţia noastră nu este despre icoane, ci despre Isus cel lăuntric…


 5. Eram sigur că nu te poţi abţine, Cătălina, te duci la citit şi tot mai tragi cu ochiul aici… 🙂

  Nu, nu merit rangul de mare inchizitor, deşi mi-ar place la nebunie rolul 🙂 Glumesc! Măcar pentru vreo săptămînă aş putea? Că am o listă gata făcută!

  Nu, tocmai, Lucifer a fost aproape de Dumnezeu, ca şi Iuda, dar nu L-a cunoscut… aia i-a fost problema..
  Nu dragostea i-a lipsit lui Lucifer, citeşte Isaia 14 şi Ezechiel 28 ca să te convingi…

  REcunosc, vreau să te sperii 🙂

  Vreau un Isus care sperie şi care nu lasă oamenii să doarmă liniştiţi, vreau un Isus care să dea coşmaruri din cînd în cînd unora….

  M-am săturat de cristosul-breloc.

  Punem pariu că te întorci?


 6. „Dumnezeu este IUBIRE”
  Aceasta zice Apostolul. Nu dreptate, nu retributie exacta, ci IUBIRE.
  Ingaduiti-ne sa-l credem mai mult pe el.


 7. Şi eu am spus altceva, CNI?
  Nu fac altceva, dacă te-ai uitat în referinţele din Biblie decît să încercăm să credem mai mult Biblia decît ce-i în capul nostru.

  Cred că acest text din Biblie a fost transformat în pretext pentru că a fost scos din context, CNI, l-am îmbunat pe Dumnezeu în mintea noastră pentru a obţine un idol mai permisiv…

  Întotdeauna credinţele care s-au raportat cu seriozitate la Biblie, de la Antonie, călugării deşertului pînă la puritanii noştri, toţi şi-au schimbat etica.

  De ce? pentru că au re-cunoscut un altfel de Dumnezeu prin Scripturi…

  Nu fac altceva decît să readuc pentru mine în primul rînd, de aceea vorbesc despre ISus AL MEU… un Cristos aşa cum Îl văd vieţuind şi vorbind prin Scripturi…

  Back to the blackboard, back to the Bible!


 8. Ma intorc, pentru ca-mi place sa discut. Daca crezi ca ma intorc sa ma cert … sau ce mai stiu eu ce … nu ma mai intorc.
  (Secret: m-au prins niste prieteni pe mess si n-am mai scapat asa usor de animalul cu ecran).
  Nu inteleg de ce mi-l atribui pe Iisus cel roz si Iisus breloc. Iar pentru mine iubire nu inseamna fluturasi si tremuraturi, aia-i emotie.
  Uite, eu n-am nevoie de Iisus care sa nu ma lase sa dorm. Care sa-mi dea cosmaruri. Am avut cosmaruri destule, am avut nopti destule in copilarie cind nu puteam sa dorm din cauza crizelor de astm. Deci nu de motive de nesomn am eu nevoie.
  Insomniaca sint oricum.
  Prima oara cind am citit Biblia pentru copii aveam pneumonie si am stat mult la pat. Tata mi-a dat atunci cartea fara sa-mi explice prea multe. Am citit o parte din ea si eram sigura ca asta m-a ajutat sa-mi treaca mai repede.
  Acum plec. Noapte buna si … justitie sau dragoste (ce vreti voi) sa va dea Domnul.


 9. Welcome back, Catalina, dacă tot m-am apucat să vorbesc romârcana! 🙂

  am cîştigat pariul…
  Nu, cine are chef de ceartă? Eşti între bărbaţi politicoşi aici 🙂

  Draga Catalina, coşmarurile şi nedormitele sînt numai pentru cei neîmpăcaţi cu El, atît, pentru ceilalţi…

  Psalmul 4.
  Eu mă culc şi adorm în pace şi am ami multă bucurie decît au ei cînd li se înmulţeşte rodul …

  scuze … memoria…


 10. Marius, Il stiu pe Isus despre care vorbesti,tac,caci mi se bucura inima si sufletul sa vad ca cineva Il vede pe Isus asa cum este, necosmetizat si pregatit pentru marele public. Dumnezeu este…nu am cuvinte. Toate la un loc nu-L pot descrie.
  Catalina,cea mai grea icoana a lui Hristos o vad in sfintii lui, restul este desen artistic, gramada de culori ordonata iar transpus in semnificatie teologica, totala desertaciune si aroganta stilistica, auzi tu… sa-l reprezinti pe Totul si Toate intre doua linii de culoare umana. Iata mandrie luciferica, eu jigaritul il pictez pe Dumnezeu, eu monstrul nu sunt de acord ca El sa salveze doar pe cei ce cred in Hristos. luciferic hhhmmm


 11. […] Ce fel de Isus preferam? In sensul asta recomand sa aruncati o privire aici […]


 12. Groaznic Isus.

  Si totusi, ma numeste prietenul Sau, fratele Sau.

  Marius, interesant este ca in Apocalipsa 5 unul dinbatrani ii spune sa nu planga si-i indreapta atentia spre Luul din Iuda (AP.5:5).

  Si totusi, Ioan nu vede decat un Miel (versetul 6).

  Din cer El este Leu.

  De pe pamant este Miel.


 13. erata „si-i indreapta atentia spre Leul din Iuda (AP.5:5)”


 14. mie imi place „tom & Jerry”


 15. Cand dumnezeu esti tu insuti, iti vei crea un dumnezeu pe masura ta. Adica unul care sa-ti serveasca scopurilor si intereselor, un dumnezeu care sa-ti slujeasca mai degraba decat unul care se pretinde slujit.
  Pe Dumnezeul real trebuie il asociez inainte de toate unui diagnostic: inainte de a fi pozitiv sau negativ, el trebuie sa fie ADEVARAT.


 16. Marturisesc ca ma ucide ideea de utilitate in religie!
  „ce castig daca cred?”
  Asta-i o imensa prostie!
  Este premisa tuturor erorilor si face ca ideea de comert sa coboare din piata in biserica.
  Cred ca ar trebui sa credem nu pentru ca „foloseste”, ci pentru ca e adevarat!


 17. Dragostea si dreptatea, impreuna cu mania, ca o reactie la pacat, salasluiesc in acelasi Dumnezeu.
  Christosul descris de tine este un mutant care s-a nascut din absenta acestor din urma caracteristici.
  Si inca ceva: studiati predicile evanghelistice si spuneti-mi si mie, de cate ori intalniti exprsii „Isus te iubeste”, repetate obsesiv prin evanghelizarile noastre?


 18. MArius, accept ideea ta pentru ca echilibreaza o balanta cumplit de inclinata intr-o parte; e o chestie pe care am vazut-o si amendat- la randul meu in ultimul timp. Problema nu este prezenta dragostei absolute, ca trasatura a lui Isus cel real, ci absenta celorlalte: mania, dreptatea, judecata.
  Doar impreuna formeaza imaginea completa. In absenta dragostei, Isus devine un monstru; cand lipseste dreptatea, se transforma in papusa de carpe de care vorbesti.
  Asa ca propun extrema echilibrului
  🙂


 19. …in penultimul post m-am referit la predicile evanghelistice din Faptele Apostolilor.


 20. „A Împăratului veşniciilor, a nemuritorului, nevăzutului şi singurului Dumnezeu, să fie cinstea şi slava în vecii vecilor! Amin.”

  ” El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.”

  La aceste doua citate as mai adauga cateva comentarii;
  – un atribut fundamental al lui Dumnezeu este „nevazut” de aceea , Dumnezeul evreilor a preferat intr-o lume a zeitatilor multiforme si multicolore , sa se descopere poporului sau nu prin imagine ci prin Cuvant..
  – Daca Dumnezeu a permis vre-o data cuiva sa-i reveleze CHIPUL, acela a fost Domnul nostru Isus Hristos
  – Astazi, cea mai de folos icoana este Chipul lui Hristos in noi , copiii lui Dumnezeu…


 21. Corectă perspectiva ta, Pety Miel-Leu, Leu-Miel, aşa este Isus, zîmbeşte-încruntat.. de aceea îmi place imaginea aceea la care am făcut trimitere mai sus..

  Dan H. te-ai aşezat la cugetat… e bine! Îmi place! 🙂

  Aşa îmi place „extrema echilibrului”.
  Da, te-ai prins, am scris acest post epntru a echilibra o cristologie conflată ca un balon într-o parte şi uscată ca o smochină în partea aialaltă.

  Miculeteolog, Tom şi Jerry sînt desene violente, bunicii actualilor Cow and Chicken şi altor prostii de genul asta… sorry… n-au substanţa intelectuală a panterei.. pantera are şi mesaj 🙂

  plus că T şi J sînt previzibili.. Uită-te pe youtube la cîteva cu pantera… te defectezi de rîs.., dar rămîi pe gînduri…

  Daniel B. ai dretate, Isus a crescut între timp, nu mai este un pruncuţ neajutorat… a crescut şi se pregăteşte să vină să judece viii şi morţii.


 22. Excelent, RAdu PEtrişor, păi la ce s-a mîniat mai mult Dumnezeu dacă nu la idolatrie.

  Sîntem în plină idolatrie, fraţilor fîrtaţilor…
  Scăpaţi mai ales de icoanele false din suflete, nu de alea din case, alea din case şi biserici sînt mai inofensive decît proasta descriere a lui Isus în suflet..

  Să fi trăit o viaţă de credinţă pentru ani şi ani şi ani şi să descoperi la sfîrşitul vieţii că ai avut un idol… şi că Isus îţi spune… pleacă de la Mine că nu te cunosc, că nici tu nu M-ai RE-CUNOSCUT!


 23. […] 🙂 « Cum arata un manipulator That’s my Jesus ianuarie 14, 2008 Postarea lui patratosu mi-a adus aminte de clipul […]


 24. Asta da leapşă, ce-ar fi să le dăm tuturor blogărilor evanghelici leapşa asta?

  Cine-i Isus al tău?


 25. Isus a fost gata să iubească necondiţionat … încă o face.
  Totuşi, atunci când a trebuit, a pus mâna pe bici şi i-a ameninţat: „vai de voi…”.
  Ce, atunci nu a fost plin de dragoste?


 26. Isus ne ASTEAPTA sa ne grabim va rog


 27. nu prea stiu eu cum ii cu leapsa pe aici, dar in real life, trebuia sa-l atinfi pe cel caruia i-o …dadeai.
  Cred ca trebuie trimisa cumva mai departe, prin linkuri…


 28. „nu dreptate, nu retributie exacta” scrie careva mai sus. „retributie exacta”!!! cred ca e cel mai haios calc lingvistic pe care l-am vazut in ultima vreme!!! daca exista un iisus al limbii romane, unul asa cum il descrii tu mai sus, la ora asta cu jumate fata ride de se-mprastie, iar ailalta jumate ii e incruntata asupra sabiei pe care-o ascute. mare-i gradina Domnului… da’ si multi ii sar gardu’…


 29. Întotdeauna credinţele care s-au raportat cu seriozitate la Biblie, de la Antonie, călugării deşertului pînă la puritanii noştri, toţi şi-au schimbat etica.
  ***************************************************
  Departarea dintre Parintii pustiei insa, si puritanii calvini este nemasurata. Primii credeau intr-un Dumnezeu „de oameni iubitori”, cei din urma intr-un fel de jucator de zaruri cosmic.


 30. Daca Isus e cel pe care tu l-ai facut, atunci tu esti cel care-l definesti.

  Daca este El cel care te-a facut pe tine, atunci El iti spune cum este.

  Aveti Biblia. In plus, El a zis deja, de foarte multe ori, ca m-am plictisit sa numar ca nu trebuie sa ne facem chip cioplit…

  Oricum Dumnezeu ne-a facut pe noi, problema este legata de perspectiva noastra asupra adevarului. Vom vedea corect doar daca suntem DIN adevar.


 31. Isus este Iehova. Punct.
  http://www.spurgeon.org/~phil/articles/deity.htm


 32. Bună observaţie, Isus ne aşteaptă, Ioan Daniel..

  Da, nu vrei să încerci tu, Aurel lansarea unei lepşe pe blogurile naostre, să transmiţi provocarea mai departe?
  Eu ţi-am transmis-o ţie, tu altora… 🙂

  Horia, nu ştiu cine a spus „retribuţie exacta”, asta este… cîte calcuri avem în limba română, mai merge unul… 🙂

  CNI, văd că aplici cele două reguli esenţiale ale jurnalismului: simplifică, apoi exagerează… e bun exerciţiu retoric, numai că nu prea este adevărat…
  părerea mea este că ştii destulde puţin despre istoria şi teologia puritanilor de vorbeşti aşa de uşor… nici măcar nu erau calvinişti… ca să îi acuzi că au un Dumnezeu care juca zaruri… în sfîrşit… .putem admite cîte o ieşire în decor de genul ăsta, de ce nu, oameni sîntem 🙂

  Corect, ascultareacredintei… El ne-a facut, ai Lui sîntem…tocmai ai vorbit despre El… El ne-a dat voie să „participăm semantic” la viaţa Lui,,, mare pogorămînt… nu-i aşa?
  De asta lucrurile nu-s aşa de simple cum le descrii tu…


 33. Vorbea cineva aici despre echilibru. Da, aici cred ca e secretul: echilibrul.
  Patratosule, toate micile dispute pe care le avem eu si cu tine aici, discutiile in contradictoriu, sint vechi de cind crestinismul.
  Dintotdeauna unii au spus ca pasajul lui Pavel cu „paginii vor fi judecati in legea lor” inseamna ca un om bun, blind, care-l iubeste pe Dumnezeu asa cum il poate vedea prin religia lui si isi iubeste semenii se poate mintui. Pentru ca Iisus a restaurat intreaga fire umana atunci cind si-a insusit-o si a impacat-o cu firea divina, nu doar pe cea a unora dintre oameni. Plus ca ar fi nedrept: cum poate fi vina lui daca omul s-a nascut intre buddhisti, a murit intre buddhisti si n-a vazut in viata lui o Biblie?
  Apoi cealalta tabara sustinea rigurozitatea si litera legii inainte de toate. Daca Iisus a spus „cine nu este cu mine, este impotriva mea” atunci asta trebuie interpretat literar, adica orice om bun si ascultator de Dumnezeu, in „legea sa”, este impotriva lui Iisus daca n-a ajuns sa-l cunoasca din Biblie.
  Stii ce mai cred eu, Patratosule? Ca fiecare om se apropie in felul sau de Dumnezeu si de Iisus, dupa cum ii e firea, temperamentul. Dupa care-i sint plusurile si minusurile. Si mai cred ca nimeni nu-L „vede” vreodata complet pe Dumnezeu. Fiecare tinde sa se „lipeasca” mai bine de anumite caracteristici divine: eu, de mila si de iubire, tu, de judecata si dreptate. Poate ca, de fapt, asa vom ajunge, incetul cu incetul, la echilibrul dorit.
  Doar sa nu punem prea multa patima atunci cind vorbim despre ceea ce credem. Patima asta de multe ori ne stirneste si-i raneste pe ceilalti.
  (a nu se confunda patima cu pasiunea 😉 )


 34. catalina.george,

  D’aia a spus Domnul Hristos ucenicilor sa mearga in toata lumea vestind Evanghelia. Nu i-a trimis la plimbare, ci i-a pus la treaba. Cu Lege sau fara Lege, toti care nu au crezut in Hristos, vor fi condamnati.

  Romani 2,12
  Câţi, deci, fără lege, au păcătuit, fără lege vor şi pieri; iar câţi au păcătuit în lege, prin lege vor fi judecaţi.

  Citeste Epistola catre Romani. In ea sunt lucruri grele de inteles.


 35. […] post info By Ioa Categories: Credinta Pornind de La Pătrăţosu. […]


 36. Marea trimitere pentru crestini de a duce evanghelia pana la marginile pamantului.
  Cristos care s-a jertfit pe cruce din asultare si dragoste.
  Cristos care a scos afara cu duritate pe negustorii din templu.
  Cristos Judecatorul.
  Toate fac parte din planul lui Dumnezeu.
  Personal nu cred ca Cristos ar trebui sa fie altfel pentru fiecare din noi, in functie de cum ne este firea, etc. Da, poate modalitatea in care El lucreaza in viata noastra este diferita de la individ la individ. Asta, deoarece suntem diferiti unul de altul, adica suntem materiale diferite: incluzand aici temperamentele, starea de spirit generala, mediile in care crestem si ne dezvoltam. Fiecare din noi are parte de un tratament special destinat din partea lui Cristos, insa asta nu face din El un Cristos care are diferite nuante.
  El este Unul si Acelasi, Dumnezeu, ieri, azi si in veci.
  P.S. Fac referire la ceea ce s-a desbatut si nicidecum la o anumita persoana.


 37. Marius: chiar daca este mai dura imaginea este adevarata, biblica. Mai bine sa fim acum putin clatinati si surprinsi, decat sa fim mai tarziu socati de aceasta realitate.

  Imaginile acelea dulci cu Iisus si obiectele acelea „sfinte” pe care le poarta oamenii, nu este decat o manifestare straveche a idolatriei. Sunt constient ca multi nu realizeaza, intr-un fel asa sunt indemnati..

  Cum spunea pety, Iisus este Miel pe pamant, dar:
  Iisus este Mielul lui Dumnezeu, nu al nostru ! (dat pentru pacatele noastre, adica a celor ce se pocaiesc) Uitandu-ne la Miel ar trebui mai degraba sa simtim remuscari, vinovatie, pentru ca din cauza noastra a fost dat si nu duiosie, dragalasie.

  Pana la mormant Iisus iti poate fi Mantuitor cu bratele intinse „Veniti la Mine toti cei truditi si impovarati!”, dar El nu intinde niciodata bratele in gol!

  Daca il primesti vei fi rasplatit dumnezeieste, daca nu, Iisus este asa cum l-a prezentat Marius mai sus, inca nu poate fi pus in cuvinte. Picoarele lui vor fi in sange.

  Dar de ce oare se poarta asa?
  Cei rai cum s-au purtat cu El?

  In fine, nu este vorba de razbunare aici, Dumnezeu chiar ne iubeste, dar El nu poate fi nesocoti la infinit, altfel nu ar mai fi Dumnezeu.

  Catalina: pictezi icoane? („Nu sint icoanele ortodoxe pe care eu am invatat sa le pictez.”) Interesant.


 38. Intervin in afara discutiei: imi place filmuletul cu pantera! Distractiv! 🙂


 39. CNI: “Dumnezeu este IUBIRE” Aceasta zice Apostolul. Dar tot Apostolul zice ca „Mania lui Dumnezeu se descopera impotriva oricarei necinstiri a lui Dumnezeu”

  Nu putem lua doar o parte din ce spune Apostolul! Si amandoua nu pot fi valabile pentru un singru om, depinde in cine crede si pe cine urmeaza. Multi spun ca cred in Hristos, dar ei urmeaza pe Mamona (banul).

  Deci dv spuneti ca Dumnezeu e iubire, eu cred ca depinde, ce va fi pentru dv. Iubire daca il iubesti cu adevarat si il slujesti, manie daca ii intorci spatele. Recunosc la manie nu se prea grabeste, dar ea este!!

  Vedeti ca lui Moise i s-a aratat in tunete si fulgere si lui Ilie intr-un sursur bland. Ce este Dumnezeu? Tunet, sau fulger? Depinde de cui i se arata. (probabil Ilie era dupa depresie si ar fi fost fatal sa i se arate in fulgere si tunete atunci) 🙂 Glumesc, dar vorbest serios.

  Iar iubirea fara justificare (cum este cu jertfa lui Hristos), l-ar desbraca pe Dumnezeu de dreptatea Lui si sfinenie.

  Dumnezeu ne iubeste si ne iarta, dar asta doar cu pretul nespus de mare al jertfel lui Hristos ( valabil pentru cei care se pocaiesc de pacatele lor nu pentru oricine).

  Nu iubeste asa in van, orice, oricum..

  Dumnezeu iubeste toata lumea, in sens ca ar vrea sa o mantuiasca, dar numai cei ce se pocaiesc au partea de aceasta iubire.


 40. CNI, iata ca intr-adevar scrie ceva in Biblie si despre icoane, chiar in continuarea citatului pe care il dai din Romani
  „S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit;
  Romani 1:23 şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, „


 41. Isus este „Iehova”, cum zice don quijote? Nu cred asta.
  http://mareatrimitere.wordpress.com


 42. In Biblie nu este Iehova pentru Dumnezeu, ci Adonai şi celelalte nume
  http://mareatrimitere.wordpress.com


 43. IHVH … cu vocalele luate de la Adonai: Iahve (Iehova), pt Dumnezeu.
  Probabil don quijote a vrut sa evidentieze ca Isus este Dumnezeu.


 44. Domnul Isus a predicat mai mult despre iad decat despre cer.

  E Acela care a zguduit pestera de talhari, care a scos cuvinte taioase si puternice ca tunetu’ cu referire la sangele de fariseu.


 45. părerea mea este că ştii destulde puţin despre istoria şi teologia puritanilor de vorbeşti aşa de uşor… nici măcar nu erau calvinişti…\
  *****************************
  Este un log comun al istoriei crestinismului a spune ca puritanismul englezesc si, apoi, american, a fost, in majoritate, calvinist. Poate o forma usor modificata de calvinism, nu stiu, dar totusi calvinism.


 46. Stii ce cred eu, Florin? Ca Dumnezeu i s-a aratat fiecaruia asa cum putea fiecare sa-L vada. Si, mai mult decit atit, cum bine ai spus, asa cum i-a fost mai bine fiecaruia sa-l vada.
  Da, am pictat icoane ortodoxe. Mi-a placut mult. Doamna care ne-a invatat, intr-unul din turnurile catedralei din Timisoara, acum este calugarita. Acum nu mai am nici timp si nici un loc unde sa pot picta. Acum doar scriu.


 47. Draga Catalina, am citit cu atenţie rîndurile tale, ţi-am răspuns şi la celălalt post..

  da, disputele astea sînt vechi de cînd creştinismul, tocmai de asta soluţiile au fost deja date, n-ai vrea să revii să citeşti, aşa de dragul soluţiei… Epistola către Romani, în întregime… Please!!!!! Multe s-ar rezolva, dar sînt sigur că ţi s-ar naşte alte întrebări..

  Acolo găseşti şi răspujnsul cu privire la japonezi 🙂

  Nu, fiecare se apropie de Dumnezeu în termenii Lui, nu în termenii temperamentului nostru…

  Ce-ai zice de o lectură a Evangheliei după Ioan? Ca să nu ne mai dăm noi cu părerile aşa pe aici? Hm?

  Foarte bună sublinierea, Florin, El este Mielul lui Dumnezeu, nu mieluţu nostru…

  Livy, Pantera roz întotdeauna are un mesaj intelectual, subtil… a fost creat pentru copii deştepţi 🙂 de aia se asezonează şi cu jazz 🙂

  Corectă observaie, Ihtys, sînt cel puţin tot atît de multe avertizările şi amenintările pe cît de multe promisiunile şi mîngîierile lui Isus…

  draga CNI, eu zic să mai citeşti un pic despre puritani…problema este un pic mai complexă,

  Afirmaţii de genul asta: toţi puritanii sînt calvinişti… loc comun este la fel cum ai spune că toţi baptiştii din România sînt arminieni, ceea ce nu este adevărat, numai o parte din ei..


 48. Crezi tu, Patratosule, ca eu daca citesc acum Epistola catre Romani, am sa o inteleg ca tine? Zici tu ca au fost solutionate disputele acelea doar pentru ca au venit noi valuri de crestini neoprotestanti si au gasit ei cireasa de pe tort? Scuze, nu vreau sa sune dur ce spun acum, dar … nu, chiar nu-mi place sa tot vad oameni care spun: eu am dreptate. Eu citesc corect Biblia. Eu stiu ce voia sa spuna Dumnezeu.
  Zici ca nu tine de temperament? Atunci … oare Pavel si Petru s-au apropiat exact la fel de Dumnezeu? Exista un tipar? Exista un pat al lui Procust divin, dupa care toti sa fim „masurati”, indiferent daca unul inclina mai mult spre iubirea divina, spre blindetea care alina, spre lumina care ghideaza decit spre dreptatea care pedepseste (sa ne intelegem: nu o neg pe aceasta – am doar impresia ca s-a lasat o linie pe aici zilele astea care trece peste iubirea divina si incearca sa-mi explice ca nu inteleg eu ce-i aia iubire divina si ca e si ea, o chestie, acolo. Pe cind dreptatea …).
  Cu scuzele de rigoare pentru paranteza asta enorma, ma intorc la ale mele ca se face tirziu.
  Apropo de temperament si fire. Oare credeti ca toti Il iubim pe Dumnezeu la fel? Ma gindesc acum la dragul de Francisc de Asisi si zimbesc. Nu cred ca Dumnezeu ar vrea sa Il iubim cu totii la fel. Daca ar fi fost asa, ne-ar fi facut robotei si ne-ar fi dat cite o functie pe nume: credinta, iubire, ascultare.
  Noapte buna.


 49. Eu atata stiu „am fost orb si-acuma vad”, Odata ce Hristos m-a scos de jos din pacat, si mi-a pus picioarele pe Stanca, nu ma tem de ziua judecatii, si nu-mi permit sa-l descriu pe Hristos in fel si chip. E deajuns ce spune Biblia, oricum pentru mine este un Dumnezeu bun si iertator, pentru ca asa l-am primit eu. Pentru altul poate fi un aspru judecator, pentru ca nu a facut voia Lui. Acceptal ca pe Hristos ca Domn si mantuitor, si atunci cand il vei primi cu adevarat vei simti si vei sti cum sa-I slujesti ca unu Dumnezeu Drept, Justitiar, sau cum mai vrei voi sa-i spuneti! sa aveti un timp binecuvantat.


 50. Accepta-L pe Hristos ca Domn si Mantuitor, si atunci cand Il vei primi cu adevarat vei simti si vei sti cum sa-I slujesti ca unui Dumnezeu Drept, Justitiar, sau cum mai vrei voi sa-I spuneti! sa aveti un timp binecuvantat.


 51. De acord, patratosule! (referitor la pantera)

  In comentariul initial am intentionat sa adaug „mai ales morala lui”… 😉


 52. Afirmatiile de mai jos ii apartin lui Mark Driscoll:

  There is a strong drift toward the hard theological left. Some emergent types [want] to recast Jesus as a limp-wrist hippie in a dress with a lot of product in His hair, who drank decaf and made pithy Zen statements about life while shopping for the perfect pair of shoes. In Revelation, Jesus is a pride fighter with a tattoo down His leg, a sword in His hand and the commitment to make someone bleed. That is a guy I can worship. I cannot worship the hippie, diaper, halo Christ because I cannot worship a guy I can beat up. I fear some are becoming more cultural than Christian, and without a big Jesus who has authority and hates sin as revealed in the Bible, we will have less and less Christians, and more and more confused, spiritually self-righteous blogger critics of Christianity.


 53. Excelent citat, DAne!


 54. Referitor la textul asta:
  „Poate că ar trebui să ne uităm încă o dată pe pereţii de apus ai mănăstirilor din Nordul Moldovei, unde sînt pictate scenele din Iad, poate că ar trebui să mai învăţăm cîte ceva din predica lui Jonatan Edwards, “Păcătosul în mîinile Dumnezeului celui viu”, că grozav lucru este să cazi în mîinile Dumnezeului Celui Viu (Evrei 10:31)”

  Am si eu un comentariu :mrgreen:
  Din ce stiu eu, la Manastirea Voronet e pictata o scena cu iadul, cu impartirea omenilor in buni si rai. Guess what :mrgreen: ?
  Sunt foarte multi oameni mantuiti, si doar cativa acolo oameni care ajung in iad. 😀

  Eee, nu e de bine stirea asta ? :mrgreen:


 55. […] am fost anti-Patimi. Vezi AICI argumentele. Aici, despre Pink Jesus şi relaţia dintre imaginea lui Cristos de azi şi cea din […]


 56. […] scris şi înainte despre Pink Jesus şi despre faptul că Scripturile sînt unitare, ne prezintă acelaşi Isus care spune … […]


 57. […] predicînd dragostea lui Dumnezeu, nu trebuie să îl transformăm pe Isus într-un Pink Jesus. Privind icoana (lăuntrică în cazul meu ca baptist) Pantocratorului nu trebuie să lăsăm un […]


 58. […] şi acest text. 0.000000 0.000000 Rate this: Share this:PrintEmailLike this:LikeOne blogger likes this […]


 59. […] Cu totul greşit. De aici se generează aceste cristologii idolatre care îl depictează pe Isus ca fiind amputat de caracterul Lui descoperit în Scripturi. Din păcate literatura evanghelică este plină de texte care induc […]


 60. […] ce vreţi cu el, dar acest Pink Jesus nu este Isusul […]


 61. […] 2008 – Marius Cruceru: Pink Jesus?!! Don’t Smile, My Red Jesus Loves You! […]


 62. […] 2008 – Marius Cruceru: Pink Jesus?!! Don’t Smile, My Red Jesus Loves You! […]


 63. […] 2008 – Marius Cruceru: Pink Jesus?!! Don’t Smile, My Red Jesus Loves You! […]Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: