Archive for the ‘Blogreaca’ Category

h1

Eseu la exegeza pe Iacov

martie 7, 2008

A început din nou şcoala, s-a terminat sesiunea şi, ca de obicei la corectarea eseurilor am stat foarte mult în cumpănă.N-am dat încă de 10-le absolut, dar cîte ceva tot am găsit.

Am primit şi primele reclamaţii de genul: „păi da am muncit, frate profesor, nici nu ştiţi cît mi-a luat să scriu eseul ăsta etc.”

Ei, da, ca de obicei răspund: calitatea nu stă în cantitate, nici în cantitatea de pagini scrise, nici în cantitatea de citate, nici în cantitatea de timp investită, ci în cantitatea de calitate.

Studenţii ştiu foarte bine criteriile după care sînt judecaţi chiar de la prima oră, ştiu ce se aşteaptă de la ei, dar … pruncul nostru este cel mai drag, nu-i aşa?

Pentru ei şi pentru cei care m-au întrebat cam ce anume facem la Exegeza Noului Testament iată un eseu care a luat 10, dar cu o singură condiţie: să fie refăcut.

Acum la începutul noului semestru, ca să fie mai clar de ce există şi note de 7 şi 8 şi 9, cu aprobarea proprietarului, vă las spre exemplu un eseu de 9 spre 10.

Dacă proprietarul corectează cele 40 de observaţii pe care i le-am transmis, are 10.

Cam asta facem pe la Emanuel la Exegeză, pentru cei curioşi…

Ihtys m-a întrebat ce se întîmplă cu Blogreaca. Ei, tocmai din cauza lungimii unor astel de eseuri am întîrziat şi cu acel proiect, dar tot am progresat un pic cu ajutorul lui VAsile.

Am schimbat pagina, am pus coautori, pentru ajutor şi … sigur, continuăm…. dar am schimbat cu totul aproaciul 🙂

Iată AICI

h1

Fericirile din rînduiala răsturnărilor

noiembrie 10, 2007

În lumea lui Dumnezeu totul este pe dos. Absolut totul.

Cel bogat trebuie să se laude cu smerirea lui, cel sărac, cu înălţarea lui, vezi Iacov 1.

Cînd vrei să te răzbuni, trebuie să te laşi bătut, cînd vrei să fii în faţă, trebuie să te aşezi în spate, totul este răsturnat.

asta este şi ideea unei cărţi care mi-a apărut anul trecut.

Se numeşte Întoarcerea din Oglindă. Epuizată spre fericirea editorilor şi a distribuitorilor! (Bun bussiness cartea! 🙂 )

Este un capitol legat de noua carte care „stă să cadă” ca o pară gata coaptă, bine mălăită, cartea despre predica de pe munte.

AICI este un capitol din Întoarcerea în Oglindă, care a reprezentat sămînţa pentru noua carte pe cap. 5, 6, 7 din Matei.

Vi-l supun criticilor, ca să nu dau drumu la ceva ce nu este gata încă, deşi mie aşa mi-ar apărea, ca demnă de publicat.

Din mulţimea sfetnicilor vine biruinţa.

PS.

V-am spus, ideea nouă este să le pun pe amîndouă într-o singură carte:  MAtei 5, 6, 7 şi MAtei 13.

h1

De ce a plecat Isus cu barca?

noiembrie 9, 2007

În Matei 13 ni se descrie o scenă curioasă.

Isus este îmbulzit de mulţimi.

Atunci ia o hotărîre foarte comentată mai ales în textele patristice. E fascinantă problema.

Se depărtează cu barca de la ţărm şi abia apoi începe să vorbească. În textele părinţilor corabia este Biserica şi depărtarea de ţărm arată faptul că Isus doreşte să împărtăşească aceste adevăruri tainice numai credincioşilor, idee care este consecventă textului, care vorbeşte despre poporul Israel care este de faţă şi care are urechi, dar nu pentru auz, are ochi, dar nu pentru văzut, are minte, dar nu pentru înţeles.

Se depărtează de ţărm, care simbolizează lumea, şi vorbeşte din corabie despre adevăruri tainice, ascunse de la facerea lumiii (vezi contextul).

Da, make sense, dar ar mai putea fi o explicaţie.

Isus, cînd vede că este îmbulzit, face acelaşi lucru ca în Predica de pe Munte, cap.5, primele versete. Vă rog să observaţi simetria dintre cap. 13 şi cap. 5,6,7.

Isus acolo se suie pe o colină. Toată mulţimea se aranjează dup o ordine pe care o voi descrie într-un post următor.
Aici se depărtează de la ţărm într-o corăbioară de pescuit, care arată ca o scoică.

Vă imaginaţi efectul?

Un amfiteatru natural. Lopuhin, un comentator rus, care a scris un comentariu consistent prin 1930 şi ceva, tradus în 1948 de Patriarhul Nicodim (bun comentariu,d bună alegere, deşi primiseră ordin să îi traducă pe ruşi din pricini lesne de înţeles), descrie cadrul de acolo. În spate munţii stîncoşi, Isus în corabie. Sunetul se amplifică în corăbioară şi se loveşte de stîncile din faţă.

Mulţimea este pe ţărm, iar Isus este într-o cochilie care îi amplifică vocea în mod natural. Barca este goală, vocea este amplificată de lemnul care funcţionează ca lemnul din cutia de rezonanţă a unui instrument muzical.

Nu-i aşa că şi asta ar putea fi o explicaţie?

Sînt sigur că atunci cînd ne vom întîlni în veşnicie îmi va spune cu un zîmbet condescendent:

„Da, te-ai prins, şi de-aia, dar nu numai …. a avut dreptate şi Hilarius şi… Lopuhin” 🙂

h1

Textul pentru „Menoraua lui Matei”

noiembrie 8, 2007

Lucrez acum în paralel la mai multe chestii, dar una este „Menoraua lui Matei”, acesta este titlul provizoriu. Este un mic comentariu la Matei cap. 13.

Încă n-am hotărît dacă va fi o a doua parte a „Predicii de pe Munte” (comentariu care este pe finalizate acum, dar merge greu) sau va fi un proiect separat.

Dacă vreţi un text grecesc de lucru pentru începători….

Aici, aveţi tot ce vă trebuie.

Mă chinui cu tot felul de titluri, dar „Predica de pe Munte” este arhiuzat, „Pildele Împărăţiei”, la fel.

Ce titlu să dau unui comentariu care cuprinde doar Predica de pe munte şi Matei 13? Totul este despre Împărăţie, se înţelege.

Va fi cu textul grecesc comentat, dar nu foarte tehnic, că, după cum vedeţi, aveţi tot ce vă trebuie on-line. Voi încerca să mă axez numai pe acele chestii în care sînt dezbateri, păreri diferite,  chestii de genul asta.

Un exerciţiu?

Uite o chestie interesantă: De ce s-a tras Isus de la ţărm cu barca? Vezi primele versete din text!

Interesante răspunsuri sînt în istoria interpretării acestui pasaj.

REvin cu asta.

h1

De ce mă ţin de Sfeşnic?

noiembrie 7, 2007

M-aţi tot „auzit” că spun de Matei 13 cum că n-am putea să îl interpretăm altfel decît în lumina unui Menorah, adică a unui Sfeşnic Evreiesc.

menorah-medias.jpg

Da, şi mai am argumente.

1. Vă rog să vă uitaţi în Exod 25, acolo este descris sfeşnicul, trei braţe ies dintr-o parte şi altele trei din cealaltă parte.

31 Să faci un sfeşnic din aur curat: sfeşnicul acesta să fie făcut din aur bătut: piciorul, fusul, potiraşele, gămălioarele şi florile lui să fie dintr-o bucată.
32 Din laturile lui să iasă şase braţe; trei braţe ale sfeşnicului dintr-o parte şi trei braţe ale sfeşnicului din cealaltă parte.
33 Pe un braţ să fie trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor, şi pe celălalt braţ trei potiraşe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele şi florile lor; tot aşa să fie şi cele şase braţe care ies din sfeşnic.
34 Pe fusul sfeşnicului să fie patru potiraşe în chip de floare cu migdal, cu gămălioarele şi florile lor.
35 Să fie o gămălioară sub cele două braţe care ies din fusul sfeşnicului, o gămălioară sub două braţe şi o gămălioară sub alte două braţe; tot aşa să fie şi sub cele şase braţe, care ies din sfeşnic.
36 Gămălioarele şi braţele sfeşnicului să fie dintr-o singură bucată; totul să fie din aur bătut, din aur curat.

Tot capitolul este simetric.

Primele trei pilde sînt din domeniul agricol şi se întîmplă afară din casă. Aşa începe capitolul: Isus a ieşit”afară din casă”.

13:1 În aceeaşi zi, Isus a ieşit din casă, şi şedea lângă mare.

Ultimele trei pilde sînt spuse numai pentru ucenici, „în casă”, după ce Isus a dat drumul mulţimilor. Ce „nepoliticos”! Exact cînd era climax-ul predicii, atunci îi trimite să-şi vadă de treburi şi dă tălmăcirea neghinei numai pentru cercul iniţiaţilor. Să mai spui că Isus a fost democrat!!!

34 Isus a spus noroadelor toate aceste lucruri în pilde; şi nu le vorbea deloc fără pildă,
35 ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul, care zice: „Voi vorbi în pilde, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii.”
36 Atunci Isus a dat drumul noroadelor, şi a intrat în casă. Ucenicii Lui s-au apropiat de El, şi I-au zis: „Tîlcuieşte-ne pilda cu neghina din ţarină.”

Astfel, dinamica întregului capitol poate fi urmărită pe o serie de paralele, dar una dintre ele este afară-înăuntru, pidele pămîntului şi seminţelor (pămînturile bune şi rele, săminţele bune şi rele, sămînţa de muştar), pildele experţilor (expertul în comori, expertul în mărgăritare şi expertul în peşti buni şi răi)

La mijloc este o pildă care are de-a face cu ce se întîmplă în casă. Isus o rosteşte chiar înainte de a intra cu ucenicii în casă.

Primuil argument este structura capitolului.

2. Al doilea este că Isus nu le spune ucenicilor pilde, ci le pune înainte. Exact ca şi cum le-ar pune sfetnicul în templu. Vă rog să găsiţi şi alte locuri în care Isus le pune înainte (paratithemi), uitaţi-vă în 24 şi 31. Verbul mai poate avea şi alte sensuri. Le-a pus deoparte, le-a păstrat etc. Eu cred că verbul cu pricina folosit şi în contextul în care ucenicii erau amestecaţi în mulţime.

3. Vă rog să observaţi tema luminii. Cei care ascultă aceste pilde vor străluci. Isus le aprinde lumînările în sfeşnicele minţilor lor pentru a lumina în vremea de apoi, la rîndul lor. V. 43.

43 Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă.

Cam asta-i ce cred despre cap. 13. Cred că textul oferă destule argumente interne pentru o interpretare de acest fel.

Vă rog să mă contraziceţi acum, că altfel dau drumul la o prostie şi vă treziţi după război! 🙂

h1

Ce am de spus?

octombrie 29, 2007

Iată ce am de spus! De scris am scris, de spus am o predică.

Mi-aţi cerut candelabre. 🙂

Nu ştiu dacă este făcut cu maiestrie, cum mi s-a cerut, dar este făcut cu muncă şi chin.

Candelabru am făcut. Aveţi răbdare că e lung! Eu zic că merită cîntecele de la sfîrşit, dacă aveţi răbdare.

Ieri am săvîrşit o predică în două părţi.

Una de dimineaţă: primele trei braţe ale Menorah-ului din Matei 13.

După amiaza: mijlocul şi ultimele trei braţe. Partea a doua, cu un cîntec reuşit la urmă!

Apăsaţi pe link-uri şi problema este rezolvată!

Este o singură predică, nu sînt două!

Eu zic să începeţi cu partea a doua, dacă vreţi să faceţi economie de timp pentru că fac rezumatul primei părţi la începutul părţii a doua!

Puteţi să apăsaţi pe fişier şi să faceţi download.

Cam asta am de spus serios în perioada asta. Restul sînt glume!

Daţi mai încet că vorbesc cu multă …. „pasiune”.

Andrei, înţelegi de ce nu sînt la radio? din cauza „accientului moldovinesc” 🙂

Pentru cei care nu sînt acomodaţi cu acest tip de discurs, cam aşa se întîmplă lucrurile într-o biserică „a pocăiţilor”.

PS.

Am reuşit la PODOMATICU MEU. Puteţi căuta şi pe calea asta.

AICI ESTE PRIMA PARTE!

AICI ESTE A DOUA PARTE!

h1

Chiar a început şcoala… şi Greaca

octombrie 13, 2007

E a doua săptămînă de şcoală. Am început cursurile din plin.Am făcut şi primele lecţii de greacă cu cei din anul I.

Împreună cu ei, dragă Lenuţa, Nelu şi Ghiţă, puteţi merge şi voi.

Am făcut alfabetul.

Aici voi sînteţi un pic înainte. Aţi urmărit powerpointul cu literele şi sunetele asociate.

Vom face o mică recapitulare a alfabetului.

Nimeni nu vă cere să spuneţi alfabetul ca Trăznea de la un cap la altul. Ajunge să ştiţi că începe cu Alpha şi se termină cu O mega.

Îl învăţăm puţin altfel.

Vocalele întîi.

Cele scurte.

Apoi cele lungi.

Apoi sistemul consonantic, vedeţi imediat despre ce este vorba.

Apoi consoanele compose.

Urmează nazalele: M şi N.

Rho şi Lambda,

şi….

Logic.

%d blogeri au apreciat: