Archive for the ‘Psalmi’ Category

h1

Psalmul 10 – în-colţit

iulie 7, 2007

Psalmul 10

(Se cîntă ca şi „Nu nimici!” vezi Ps. 58 şi 109, cu aceeaşi trimitere, „Către mai marele cîntăreţilor”. Poate că dînsul, că este cel mai priceput, poate să o cînte că eu nu pot decît ultima parte. )

.

Să dea colţul ierbii, Doamne, din colţul gurii celor care te blastămă!

Să se înnoade coada ochilor lor de şmecheri în coada viermilor pămîntului!

Colţul de pîine să le rămînă nemestecat printre colţurile de măsele zdrobite!

Acel colţ de pîine pe care l-au cerşit şi care li s-a aruncat în praf,

Şi vrăjmaşilor Tăi să nu le treacă plozii mai sus de colţul mesei!

Să se ferească de spaime în odăile lor din colţ în colţ,

Şi din toate colţurile pămîntului să-i bată vînturile!

Pe colţuri de stîncă să rămînă însinguraţi,

Încolţiţi de vulpile pustiei şi apăsaţi de vulturi

.

Să nu-i urăsc eu pe cei ce Te urăsc?

Să-i binecuvînt pe batjocoritorii Miresei?

Ba-i urăsc şi cu stînga şi cu dreapta,

Dar Tu ştii mai bine, treci dincolo de vorbe

Şi cunoaşte-mi inima cu totul,

Doamne, vezi dacă sînt pe-o cale bună

Şi du-mă pe calea Iubirii de vrăjmaşi

Şi de-ai mei şi de-ai Tăi.”

.

PS.

Înainte de a publica acest psalm i l-am dat unui apropiat să-l citească

„Eşti nebun? Ce te-a apucat? Aste-s blesteme, acatiste, ce-i asta?”

„E un psalm, la fel ca cei ai lui David? Ai citit psalmii lui?”

„Păi ce, tu eşti David?”

Am rîs zgomotos „Da, sînt David, ţi-arăt buletinul, aşa mă cheamă, this is my middle name, David, Marius David Cruceru! Lui mama i-a plăcut Marius, pentru că citea Mizerabilii, lui tata i-a plăcut David, pentru că predica din Biblie. Aşa că m-am născut între Mizerabili şi Biblie.”

„Ce-o să zică lumea?”

„Eu mă întreb ce-o să zică Domnul întîi? Se pare că El a primit! Vezi? e ca o pîlnie, arată cum se stinge mînia şi apoi, în Faţa Lui, ne piere şi şoapta.”

h1

Psalmul 9

iulie 4, 2007

Doamne!

fluture-in-roz.jpg

Dac-aş fi fluture, n-aş sta pe-o floare roz,

bondar-pe-buturuga.jpg

Dac-aş fi bondar, n-aş sta pe-o buturugă,

frunza-in-apa.jpg

Dac-aş fi frunză, n-aş mai sta în apă

copac-aplecat-peste-apa.jpg

(Oprire…

…. după care se spune repede pe sunet de chimval zîngănitor)

Dacă-aş fi copac, n-aş sta aplecat.

Dacă-aş fi mai tînăr, n-aş sta în neştire.

Daca-aş fi cu Tine, n-aş mai sta prin fire!

Daca-aş fi ca Tine, n-aş greşi-n iubire!

h1

Psalmul 8

iulie 3, 2007

ce-este-omul.jpg

Ce este omul ca să te gîndeşti la El?

Unghii şi mătreaţă,
Eczeme şi ciuperci,
Zoaie şi scursuri,
Coşuri şi putori…

(Să mai spun? Pot… şi mai şi…)

Aşa mă gîndesc eu,

Tu ne-ai făcut, ştii cum sîntem,

Dar cum te gîndeşti Tu, Doamne?
Şi de ce ţi-ai pus în gînd să faci pogorămînt la mine?

Ştiu acum!

Este ceva legat de El, Cel Desăvîrşit, pogorît la noi,
Ca să fie înălţat în sudoare amestecată cu sînge şi ţărînă.

Dumnezeule, Dumnezeul Tău este Omul!
Dacă Te gîndeşti tot timpul la El, atunci pot şi eu să mă ascund în El?
Ca să Te gîndeşti şi la mine?

h1

Psalmul 7

iulie 2, 2007

(Sau „Ia-ne de suflet, Doamne!”
Scris în amintirea martirilor al căror sînge strigă din pămînt,
Şi pentru pruncii care au murit înainte de a ţipa prima dată.)

muntii-ca-turmele.jpg

Paşti Carpaţii ca pe nişte turme de bivoli verzi,
Maronii în creştet, între coarne,
Îi alergi în tumult şi strigi în urma lor,
Coborîndu-i spre Miazăzi,
Ca să cotească speriaţi spre Apus.

Duci la păşune dealurile încovoiate ale Moldovei,
Ca pe nişte oi creţe de foioase,
Să-şi înmoaie boturile umede în Prut şi Siret,
Le paşti spre Dunărea leneşă,
Muşcînd din Cîmpia Română.

Întinzi luncile ca pe-un aluat,
Pe care storci rîurile de lacrimi,
Care izvorăsc de sub fruntea ţarinilor
Negre şi îngrăşate de ciolanele voinicilor,
Dar şi de oscioarele pruncilor ucişi cu vreme,

Ţară bună, patrie blestemată,
Pămînt bogat, vatră săracă,
„Naţia lor”, Poporul nimănui.

Ia-ne, Doamne, de suflet!
Fie-ţi milă de turmele Tale,
De păşunile şi izlazurile Tale,
Ia-le, Ţi le-am da, Stăpîn să le fii
Peste bivoli şi berbeci,
Peste-aluat şi sare,
Peste oase şi lacrimi,
Peste sînge şi ponoase.

Ia-ne, Doamne, ia-ne de suflet!
Neam de orfani,
Ia-ne, Doamne, ia-ne de suflet!

Dacă din altă parte n-ai de unde să ne iei….

(fotografia este realizată în iulie 2007, pe Transfăgărăşan)

h1

Psalmul 6

iulie 1, 2007

Ţi-am făcut temelie de binecuvîntări,
Ziduri de apărare, din gînguritul pruncilor de ţîţă
Acoperişul, din laudele celor albiţi de zile,
Şi uşori şi ferestruici din cîntări,

Vino dar, Doamne, de locuieşte, în mijlocul laudelor,
aşa cum ne-ai promis…

fereastra.jpg

h1

Psalmul 4

iunie 28, 2007

Doamne, ai văzut cum arată fierul şi piatra făcute de noi?
Cale ferată şi terasament!

Ai văzut ce-am făcut din copacii Tăi?
Stîlpi de telegraf!

Am făcut ceva care sigur o să-Ţi placă!
Am făcut oglindă din metalul făcut de noi!

Să să se vadă pietrele Tale, stîncile!
Şi verdele Tău, copacii!

peisaj-in-linie.jpg

h1

Psalmul 3

iunie 27, 2007

M-am uitat la o frunză pălită în verzeală de o boală maronie.
Ştiu că-i de la noi, de la oameni!
Geme toată facerea de otrava care s-a scurs din mărul muşcat.

Şi totuşi, Doamne, ai văzut-o cum te laudă?
Sigur ai văzut-o!
Tu, care ştii şi firele de păr, ştii şi frunza şi iarba!

Ai văzut-o cum se leagănă în vînt, aşa cu boala în ea?
În cîteva de zile cade, dar şi-a făcut rostul:
Mi-a vorbit în tăcere despre laudă în stricare.

Ai văzut-o, Doamne?
Aia de lîngă calea ferată.

psalm-3.jpg

%d blogeri au apreciat: